Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE02.djvu/317

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


visi namų savininkai ir turtingesnieji butų savininkai. Naujuose rinkimuose laimėjus liberalams, 1868 XII 3 B. kabinetas buvo nuverstas. Kovodamas su Gladstone’o politika, B. 1872 išdėstė savo vadovaujamos partijos programą: laikytis senosios Anglijos politinės santvarkos, remti stiprią karaliaus valdžią, kuri turinti vadovauti tautai ir gerinti žemesniųjų sluogsnių buitį, siekiant, kad Anglijos imperija būtų galinga ir visur plintanti. Tokia savo imperialistine programa jis 1874 rinkimuose patraukė rinkėjus. Rinkimus laimėjęs, 1874—1880 vadovaudamas Anglijos kabinetui, B. pradėjo imperialistinį Anglijos laikotarpį. 1874 prie Anglijos buvo prijungtos Fidži salos, 1875 nupirkta daugumas Sueco perkaso akcijų, 1876 Anglijos karalienė Viktorija buvo paskelbta Indijos imperatore. Asmeniškai dalyvaudamas Berlyno kongrese, B. privertė Rusiją atsisakyti nuo San Stefano taikos su Turkija ir nusileisti Anglijai ir Austrijai. 1878 Anglija iš Turkijos gavo Kipro salą, 1879 laimėjo karą su Afganistanu ir tuo apsaugojo Indiją iš šiaurės nuo Rusijos kėslų. Bet 1880 rinkimus laimėjo Gladstone, ir B. teko ligi mirties vadovauti parlamento opozicijai prieš Gladstone’ą. Paskutinį savo politinį romaną—Endymion B. išleido 1881.

G. Brandes Lord B. 1879; A, Maurois La vie de Disraeli 1929; R. G. Stapledon D. and the New Age 1944.

Beagle .1) koralų salos Indijos Vandenyne prie vak. Australijos krantų. Jos kliudo laivams plaukti tarp Pertho ir Geraldtono uostų.

2) Pramintas Darvino, Fitzroy’aus ir kt. tyrinėtojų laivo B. vardu sąsiauris P. Amerikoje tarp Ugnies Žemės ir Hoste-Navarin salų. 260 km ilgio, 3—7 km pločio. Argentinos ir Chile valstybių kontroliuojamas P. Amerikos vandens kelias.

Bear (angį. — lokys, meška), tas pats pr. baissier, JAV ir Anglijoje biržos spekuliantas, spekuliuojąs, tikėdamasis kurios nors vertybės kurso kritimo. Jis kurią nors vertybę parduoda, nors jos ir neturi, norėdamas paskiau ją pirkti žemesne kaina ir tuo būdu iš skirtumo pasipelnyti.

Beard 1) Charles Austin (1874 — 1948) amerikiečių istorikas, 1903—1917 Columbia univ. prof., pasitraukęs dėl savo politinių pažiūrų (priešingas JAV ėjimui į karą). Vėliau padėjo New Yorke steigti New School for Social Research ir organizuoti Worker’s Education League. Istorijos vyksmą aiškino ekonominiu determinizmu. Pirma palankiai sutiko New Deal, paskui virto jo priešininku. Sv. An Economic Interpretation of the Constitution of the United States 1913, drauge su žmona The Rise of American Civilization 1927, American Foreign Policy in the Making 1932 — 1940, 1946, Basic History of U. S. 1944.

2) Daniel Carter (1850—1941) vaikų literatūros autorius ir iliustratorius, gamtos entuziastas, organizavęs Sons of Daniel Boon, skautų pirmtakus, paskui 1910 steigęs skautus ir ligi mirties buvęs jų garbės narys.

3) George Miller (1839—1883) amerikiečių gydytojas, vienas iš kūrėjų mokslo apie hipnozę ir jos teurapeutinį naudojimą, 1869 paleidęs neurastenijos terminą.

Beardmore iš didžiausiųjų pasaulyje kal-nų-ledynų Antarkčio žemyno P. Viktorijos žemėje, 180 km ilgio, 55 km pločio. Prasideda Aleksandros kalnyne ir nusileidžia į Rosso jūrą.

Beardsley Aubrey Vincent (1872—1898) anglų knygos iliustratorius, daug prisidėjęs knygos menui atgaivinti. Savo sugebėjimu išdėstyti juodas ir baltas dėmes veikė visą vak.

Europos grafiką (jo įtakoje P. Rimša iliustravo Vydūno Amžinąją Ugnį).

Iliustravo O. Wilde veikalą Salome 1894 ir A. Pope The Rape of the Lock 1896.

Jo piešiniai surinkti dviem tomais The earlylate work of A. B. 1899 —1901.

Béarn baskų sritis Pirenėjų kalnų prieš-kopėse, Prancūzijos Basses Pyrénées departamente. 4.500 km2 ploto. Svarbiausias mst. Pau. Ši senoji merovingų grafija VII a. atiteko Gaskonijai, 1290 prijungta prie Na-varos, 1484 virto senjorų d’Albret feodu, 1589 atiteko Pranūzijai. 1620 Pau mieste Liudvikas XIII įsteigė Navaros ir Bearno parlamentą, išsilaikiusį ligi D. Prancūzų revoliucijos.

Bear River (lokių, arba meškų, upė) JAV upė Kordiljeruose 600 km ilgio. Įteka į Great Salt ežerą Utah valstybėje.

Beatenberg Šveicarijos kurortas ir žiemos sporto vieta Berno kantone, prie š. Thuno ež. kranto, ,1150 m nuo j. 1. Prie ež. yra apie 1 km požeminis urvas Beatushôh-le, kuriame, pagal legendą, gyvenęs Šveicarijos apaštalas, šv. Beatus.

Beatifikacija (lot. beatificatio), biatifi-kavimas, pripažinimas palaimintu (beatus). Pripažinti tegali Šv. Sostas. Popiežius Benediktas XIV 1747 paskelbtame veikale De servorum Dei beatificatione et beatorum canonisatione nustatė B. tvarką.

Beati possedentes — laimingi turintieji. Lotyniškas posakis, teisine prasme reiškiąs: ne kaltinamasis neteisėtu tam tikro dalyko laikymu turi įrodyti savo to laikymo tei-

A. V. Beardsley: iliustracija O. Wilde „Salome”

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai