Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE02.djvu/39

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


kelis paveikslus iš tremtinių gyvenimo Sibiro katorgoje.

M. Brensztejn Polski SU. Biogr. 1935.

Baetis Ephemerida vienas iš viendienių vabzdžių būrio atstovų.

Baetulus senovės graikų šventu laikomas akmuo. Klasikinės senovės žymiausieji B. buvo Delfų šventykloje, juodas Kibelės akmuo Pessinunto mieste, 204 Kr. g. iš Maž. Azijos atgabentas į Romą; taip pat Dzeuso akmenys Seleukidoje ir Tegejoje. Sprendžiama, kad B. bus buvę meteoritai, kritę iš erdvės, ir todėl yra laikomi dievų dovana.

Baeza (lot. Beatia, Vivatia) Ispanijos mst. Andalūzijoje, a. 16.000 gyv. Daug senų pastatų. 1533 čia buvo įsteigtas universitetas, kuris vėliau buvo kitur iškeltas.

Baffi Vincenzo (1832—1884) italų poetas, autorius patrotinių kūrinių Heilą dell’Et-na, Italia risorta, išleistų rinkiniu Poesie 1868.

Baffin William (1584—1622 I 23) anglų jūrininkas, keliautojas. 1615 drauge su By-lot’u tyrinėjo Hudsono pietų ir vak. pakraščius. .1616 jieškojo šiaur. vak. kelio aplink Ameriką, plaukė Baffino įlanka ligi Smi-tho sąsiaurio. 1617—1618 tyrinėjo Raudonosios jūros ir Persų įlankos krantus. Jis žuvo, anglams ir persams apgulus portugalų ginamą Ormūzą prie Persų įlankos.

Baffino įlanka (B. Bay) keliautojo W. Baffino vardu pavadinta įlanka tarp Gren-lando ir š. Kanados. Plotas 200.000 km2. Ją atrado 1562 Bears, 1586 Davis lankėsi jos pietinėje dalyje, 1616 Baffin šiaurinėje. Tai yra ligi 1923 m gylio baseinas, nuo Atlanto atskirtas 700 m gylio povandeninio slenksčio, nusitęsiančio ligi Grenlando. Daugybė ledo ižo ir ledkalnių trukdo susisiekimą. Seniau tenai buvo gausu banginių, ilgainiui beveik visiškai išnaikintų.

Baffino žemė, Baffinland, arkčio sritis, antroji didumo žemės paviršiuje sala į vak. nuo Baffino įlankos. A. 546.000 km2 ploto. Jos šiaurinė dalis, vad. Cocbur.no žemė, apdengta ledynų. Pietinėje dalyje yra ežerai Amadjuak ir 'Nettilling, kur ruoniai laikosi. Per B. Ž. tęsiasi trys kalnynai su viršūnėmis ligi 2000—3000 m augščio. Salos krantai augšti ir statūs, ir todėl ji sunkiai prieinama. Vasarą atsiranda arktinės augmenijos ir gyvūnijos. Nuo 1879 B.ž. priklauso Kanadai. Gyventojų a. 1600; daugiausia eskimų. 1576 Frobisher atrado pietryčių dalį, paskiau ją ištyrė Davis ir Baffin. 1933 XI 20 B. ž. buvo žemės drebėjimas. 1950 B. ž. pradėjo tyrinėti Arktinio Instituto ten nusiųsta tarptautinė mokslinė ekspedicija.

Baffo G. (1694—1768) italų rašytojas, parašęs daug novelių, humoreskų iš XVIII a. diduomenės ir valdininkų gyvenimo. Jo raštai išsp. 1774.

Baffometi paslaptingas XII a. templinin-kų ordino simbolis, kuris, stojant į ordiną, iš pagarbos būdavo bučiuojamas. Todėl templininkai buvo kaltinami linkstą į islamą. Mat, B. buvo kildinamas iš Mahometo. XIX a. pabaigoje masonų priešai Prancūzijoje tuo pačiu kaltino ir prancūzų masonus, nors tie nieko bendra su jokiu B. neturėjo.

Bafira (Bafra) š. Turkijos mst. prie Ky-syl Yrmak upės. 20.000 gyv. (1950). Plačiai žinomas savo tabaku.

Bafta r. Indijos balta vilnonė medžiaga.

Bag (anglų — maišas) anglų tūrio matas lygus 2—4 bušeliams, ir tai lygu 70,5—141 1, Brazilijoje 1 B. cukraus lygu 50 kg, 1 B. kavos sveria 60 kg.

Bagalij ž. Bahalij Dmytro.

Bagamazninkas iš ukrainiečių bohomaz—• Dievo, šventųjų paveikslų tapytojas, ypač Žemaitijoje žinomas dievadirbių pavadinimas. Kadangi daugiausia jie patys savo dirbiniais prekiavo, tai paprastai B. vardas buvo taikomas smulkiems devocionalijų pardavinėtojams, kurie sekmadieniais ir šventadieniais prie bažnyčių, turgaus ir jo-markų dienomis prekyvietėse versdavosi ta prekyba drobe dengtose nuimamose pašiūrėse. Spaudos draudimo laikais jie buvo žymieji lietuviškų knygučių ir šventųjų paveikslėlių platintojai. Ir karabelninkais kai kur būdavo vadinami (ukr. korabelnik-su prekių dėže keliaująs pardavėjas). Rusų policijos ir žandarų buvo smarkiai persekiojami. Daugelis jų dėl lietuviškų spaudinių pardavinėjimo buvo baudžiami kalėjimu arba trėmimu į Sibirą ar į tolimus Rusijos Rytus.

Bagamojo r. Afrikos pakraščio mst. prie-šiais Zanzibarą, į ežerų sritis išvykstančiųjų vilkstinių stotis. Iš čia vykdavo ir beveik visos mokslinės ekspedicijos pusiaujo Afrikai tirti. Nutiesus centrinį Afrikos geležinkelį, B. nurungė Dar ei Salam. Gyv. apie 6000. Apylinkėje kokoso palmių ir medvilnės plantacijos.

Bagard Charles (1696—1772) prancūzų gydytojas ir numizmatikas. Parašė eilę medicinos veikalų ir įkūrė Montpellier augš-tąją medicinos mokyklą ir botanikos sodą. Buvo Prancūzijoje gyvenusio Lietuvos ir Lenkijos karaliaus Stanislovo Leščinskio rūmų gydytojas.

Bagatella (it. smulkmena, menkniekis) XVIII a. pabaigoje ir XIX a pradžioje Venecijoje ir Raguzoje vartojama smulki vario moneta. Matyt, iš čia atsirado žodis bagatelizuoti — smulkinti, ką nors persmul-kų rodyti.

Bagatelle (pr.) trumpas, lengvutis muzikos kūrinys.

Bagaudai 283—284 Kr. g. Amando ir Ae-liano vadovybėje sukilę prieš romėnų valdžią Galijos gyventojai, kuriuos 285 Kr. g. Maksimianas numalšino. Tuo pačiu vardu

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai