Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE02.djvu/403

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


auginamas dėl dervos, vadinamos Gumi Benzoes, arba — Benzoe, kurią vartoja smilkalams bažnyčiose, vaistams daryti, technikos, chemijos reikalams ir žaliavai benzoinei rūgščiai Acidum Benzoicum gaminti. Benzoe dervos yra kelios rūšys. Jų geriausia Siam-Benzoe in lacrimis, in granis arba B. Amygdaloides; antros rūšies derva yra Sumatra-Benzoe, kuri dėl pigumo daugiau išsiplatinusi.

Benzonaphtolum (lot.), benzoinės rūgšties naftilinis esteris, Cc, H5 COOC10 H7 . Balti, be kvapo, silpno skonio kristaliniai milteliai. Medicinoje vartojami žarnų ligoms gydyti.

Beothy Zsolt (1848—1922) vengrų apysakininkas (Kalozdi Belą 1875, Raškai Lea 1881, A nėvtelenek 1883 ir kt.), literatūros istorikas (A magyar irodalom kis tukre 141922), estetikas. Nuo 1882 buvo Budapešto univ. estetikos prof.

Beotukai (raudonieji, nes tepdavosi raudona ochra) amerindų kilmės pirminiai Newfoundlando salų gyventojai, kuriuos prancūzai kolonistai ligi 1829 visiškai išnaikino. Vertėsi medžiokle ir žūkle, turėjo savo gana augštą kultūrą ir turtingą mitologiją.

H. Hoioley Beothuks 1915.

Beowulf anglosaksų epas, vienintelis X a. išlikęs rankraštis vakarų saksų tarme. Kadangi jo tekste yra ir krikščionybės žymių, tai jis galėjęs būti parašytas apie 750, kada anglai liko krikščionimis. Šiame epe nupasakojami karžygio Beowulfo karo žygiai, jo gyvenimas ir mirtis. Įvykiai ir asmenys vieni paimti iš istorijos, kiti iš mitų. Epas parašytas senovės anglų-saksų stiliumi ir eilėraščiais, kokius rašė dainavo minstreliai. Pirmą kartą buvo išleistas 1818, o 1882 fotografijos būdu pakartotas.

W. W. Lawrence Beowulf and Epic Tradition 1928; R. Ginvan Beowulf and Seventh Century 1935

Bepročiai žr. Psichiniai ligoniai.

Bepročių namai žr. Psichiatrinės ligoninės.

Berabra, Barabra, neaiškios kilmės Egipto giminė Augštutinio Nilo slėnyje, kitų laikoma tiesioginiais senovės egiptiečių palikuonimis. Apie 200.000 asmenų, dabar kalbančių Sudano negrų kalba. V a. buvo įsteigę galingą krikščionių valstybę Don-golą, kuri 640 buvo arabų nukariauta, o vėliau gyventojai buvo priversti priimti islamą.

Beragis, Vaižganto Pragiedruliuose minimas ežeras. Žr. Svėdasas.

Bėrain Jean (1637—1711) prancūzų architektas ir ornamentistas, Liudviko XIV rūmų dekoratorius. Jo darbai žymi perėjimą iš Liudviko XIV į Liudviko XV stilių. Ouevres de J. B. išl. 1711, pakartoti 1887.

Bėralas nevėtyti (su pelais ir šlaukomis) grūdai, kuriuos seniau vartojo duonai, o vėliau — tik gyvuliams.

Bėralienė iš bėralo iškepta duona, vartota baudžiavos ir bado metais. B. kepant, paberdavo bėralą į karštą krosnį ir dar karštą pergrūsdavo grūstuvėje, o paskui dar girnomis permaldavo.

Beran Josef (g. 1888) Prahos kunigų seminarijos rektorius, 1941 vokiečių gestapo suimtas ir 1942—1945 laikytas Dachau koncentracijos stovykloje, 1946 paskirtas Prahos arkivyskupu. Bandė susitarti su komunistiniu režimu: 1948 VI išrinkus Gottwal-dą „prezidentu”, atgiedojo katedroje Te Deum, po kelių dienų ganytojiniame laiške paaiškindamas, kad pilietinis paklusnumas nereiškia viešpataujančios ideologijos priėmimo. Kad ir buvo lojalus, vistiek 1949 V buvo internuotas savo rūmuose, o 1951 III deportuotas nežinia kur.

Béranger Pierre Jean (1780-1857) prancūzų poetas. Nuo 13 metų amžiaus kurį laiką dirbo spaustuvėje rinkėju. Tėvui patekus į kalėjimą, sūnus ryžosi verstis eilėraščiais. Parašęs dvi poemas, paskyrė jas Lucijonui Bonapartei, kurs paėmė B. savo globon ir paskyrė pensiją. 1815 B. išleido rinkinį Chansons. Antrasis dainelių rinkinys su nemaža politinių satyrų sukėlė valdžios nepasitenkinimą. Iš jo buvo atimta pensija, o jis pats pasmerktas 3 mėnesius kalėti. 1825 išėjo trečiasis Chansons rinkinys, 1828 ketvirtasis. Satyriškas dainų tonas vis aštrėjo. Poetas buvo nuteistas IV2 metų kalėti. 1833 B. išleido V-jį Chansons rinkinį. Po Liepos revoliucijos, kai jis buvo išrinktas į nacionalinį susirinkimą, pasikeitusi visuomenės nuotaika nebebuvo palanki satyrinių dainų žanrui su politinėmis aliuzijomis. B. populiarumas ėmė mažėti. Navoleono III vyriausybės B. paskelbtas nacionaliniu poetu. Jis daug prisidėjo ir prie Napoleono kulto iškėlimo. Jo poezija surinkta 1834 Oeuvres complètes, 1909 Oeuvres inédites. Žinomiausios napoleoniškojo ciklo dainos yra: Il n'est pas mort, Le vieux drapeau, Le vieux sergent.

A. Boutte B., sa vie, son oeuvre, 1908; J. Lucas Dnbreton B. 1934.

Berar Indijos teritorija. 46.800 km2 ir 3.700.000 gyv. (1951). Klimatas karštas. Randama akmens anglies. Auginama sorgą, kviečiai, medvilnė, aliejiniai augalai, ankštiniai javai. Administracijos centras Am-rasti.

Bérard Joseph Frédéric (1789 —• 1828) prancūzų gydytojas, medicinos prof. Montpellier univ. Jo veikalas Doctrine médicale de l’école de Montpellier 18Î9 yra pagrindinė versmė tai vitalizmo linkmei, kuri buvo vadinama Montpellier mokykla. Be to, dar išsp. Doctrines des rapports du physique et du moral 1823.

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai