Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE02.djvu/410

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


mst. 1634 VIII 19 Juozas Korsakas čia pastatydino bazilionų vienuolyną, pradėjusį savo gyvenimą 1646. Bažnyčia pastatyta 1638. Mūro bžn. 1756—1763. Nuo 1779 čia veikė ir bazilionų naujokynas. Rusų valdžiai bazilionų vienuoliją panaikinus, bažnyčia ir vienuolynas buvo bepradedą griūti. 1901 maskoliai čia įkūrė pravoslavų vienuoles, o bažnyčią supravoslavinę atnaujino. Po I pas. karo, lenkų okupacijos laikais, vienuolyno griuvėsiai buvo paskirti lenkų pasienio sargybos būstine.

Bereža Breslaujos aps. ir vi. ežeras, 1 km į žiemv. nuo Breslaujos mst. ir Drivietos ež. 247 ha ploto. Priklauso Strusto ežero (Drujos, Dauguvos) baseinui, su kuriuo jungiasi per Jelno ež. B. ež. ilgis 2,3 km, plotis ligi 1,5 km, paviršiaus altituda 132 m. B. ežero baseine yra Svetės ež.

Berg 1) Alban (1885 — 1935) austrų kompozitorius, A. Schönbergo mokinys, ato-nalinės muzikos kūrėjas: operos Wozzeck ir Lulu, smuiko koncertas, koncertinė arija Der Wein.

2) Fridtjuv (1851—1916) švedų pedagogas ir politikas. 1905—1906 ir 1911—1914 kulto reikalų ministeris. Reformavo švedų mokyklas ir švedų rašybą.

3) Leonas (g. 1876) rusų geografas ir ichtiologas. 1909—1919 rusų mokslų akademijos zoologijos muzėjaus ichtiologijos kabineto vedėjas. 1913 psichoneurologinio instituto Petrapilyje prof., 1914—1918 Maskvos žemės ūkio augšt. mokyklos prof., paskiau Petrapilio univ. geogr. prof. Išsp. Aralskoe more 1908, Bessarabija 1918, Klimai i žizn 1924, Osnovy klimatologii 1927; iš ichtiologijos — Ryby Turkestaną 1904, Ryby Amūrą 1909 ir kapitalinį veikalą, kelių leidimų sulaukusį, Ryby presnych vod Rossii 1916.

4) N i k o 1 a j (1823 III 24^1884 VI) rusų poetas, žurnalistas, istorikas. Nuo 1869 Varšuvos vyr. mokyklos rusų k. lėkt., 1874 —1877 oficiozo Varšavskij Dnevnik red. Išleistame rinkinyje Piesni raznych narodov 1854 įdėjo 12 lietuviškų dainų iš Rėzos rinkinio savo rusišką vertimą. Rusų kalba išvertė Mickevičiaus Poną Tadą. 1873 išsp. Zapiski o polskich zagovorach i vozstani-jach s 1831 po 1862, Graf Michail Muravjev Vilenskij 1883.

6) Teodoras (Fedor — tikrai Estijos vokietis Friedrich B.) rusų generolas. Malšino 1831 lenkų sukilimą. Po to Varšuvos štabo viršininkas. 1848 dalyvavo, malšinant vengrų sukilimą. 1855—1861 Suomijos generalgubernatorius. 1863 VIII paskirtas Lenkijos vietininku ir kariuomenės vadu. Už žiaurų sukilimo numalšinimą 1865 pakeltas feldmaršalu ir paskirtas valstybės tarybos nariu. Po jo pats Lenkijos vietininko vardas buvo panaikintas.

Bergama v. Turkijos mst. 80 km į šiaurę nuo Smirnos; 17.500 gyv. (1950). B. išsistatęs ant šen. Pergamono mst. griuvėsių. II a. pr. Kr. romėnų užimtas, turėjo svarbų vaidmenį Maž. Azijoje. Senos pilies griuvėsiai. Vyno, kilimų, audinių ir tabako pramonė.

Bergamaskos Alpės p. Alpių gūbrys š. Italijoje tarp Como, Veltlino ir Oglio ež. Augščiausia viršūnė Pizzo di Coca 3052 m. Perėja Passo di San Marco (1828 m) eina iš Morbegno į Bergamą.

Bergamo š. Italijos mst. Lombardijoje, B. provincijos (2789 km2 su 700.000 gyv.) sostinė, 107.850 gyv. (1950). Nuo š. pusės supamas Bergamasko Alpių, įsikūręs žemumos pakraštyje, svarbus glžk. mazgas, autostrada į Milaną. Meno akademija (Accademia Carrara), meno muzėjus. Senamiestis ant stačios kalvos, apsuptas mūro su daug bokštų, viduramžių statyba. Tekstilės, cemento pramonė. Minimas III a. pr. Kr. kaip romėnų Bergomum.

Bergamo aliejus (Oleum Bergamottae) eterinis aliejus, gaunamas iš vaisiaus cit-rus bergamia žievutės; žalsvos spalvos, turi malonų aromatinį kvapą; lyg. svoris 0,882—0,886. Tirpsta spirite. Geriausios

Berezviečiaus bažnyčia

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai