Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE02.djvu/417

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


išleido tėvo gyvenimo aprašymą Stanislaw or the polish lancer.

E. Luninski Berek Joselewicz i jego syn 1909.

Berkshire, Berks, vidurinės Anglijos gra-fija, 1226 km2, 400.000 gyv. Žemės ūkio sritis. Vietomis iškilę kreidos ir kalkakmenio kalnai. Auginama kiaulės ir galvijai. Didžiausias miestas Reading.

Berkshire — berkširai vidutiniško didumo anglų kiaulės, juodos, greit augančios ir geros mėsos. Trumpo ir užriesto snukio, nedidelių ir stačių ausų, trumpų kojų. Jų gausu šiltuose kraštuose — Š. ir P. Amerikoje, p. Afrikoje, Australijoje, Naujojoje Zelandijoje. Jos lengviau pakelia karštį.

Berlage Hendrik Petrus (1856—1934) olandų architektas, turėjęs vadovaujamos įtakos dabarties statybos stiliaus kūrime. Jo pastatai yra paprastų formų ir griežtų linijų. Žymiausias pastatas Amsterdamo birža 1903.

Berlichingen Götz (1480—1562) vokiečių riteris. Už plėšikiškus puolimus 1512 ir 1518 skelbiamas banitu. 1525 prasidėjus valstiečių karui, buvo sukilėlių vadas. 1528—1530 sėdėjo Augsburgo kalėjime. Nuo 1542 Karolio V tarnyboje karuose prieš turkus ir Prancūziją. 1731 buvo išleista jo autobiografija. 1773 J. W. Goethe parašė dramą Götz von Berlichingen.

Berlin 1) Jonas Danielius (1714 V 6 Klaipėdoje — 1787 XI 4 Norvegijoje) muzikas, monochordo išradėjas. Nuo 1737 gyveno Trondjeme, Norvegijoje. Išsp. Musi-calisce Elementer.

2) Irving (Israel Baline; g. 1888 Rusijoje) žydų kilmės amerikiečių kompozitorius, tėvų atvežtas į JAV 5 metų vaikas. Skurdęs jaunystėje, niekur nesimokęs, pradėjo savo karjerą vienoje New Yorko valgykloje, kur jis buvo patarnautoju, sukurdamas žodžius dainuškai Marie from Sunny Italy. Su dideliu pasisekimu kūrė dainas (savo žodžiais ir muzika), kurių viena, God Bless America, ypač išpopuliarėjusi. Be to, parašė 18 muzikinių komedijų, kurių This is the Army autoriui davė pelno 1 milioną dolerių.

Berlyno Romos ašis politinis terminas vartotas žymėti glaudų bendradarbiavimą tarp fašistinės Italijos ir nacinės Vokietijos remiantis 1936 X 25 sudarytąja sutartimi. B. R. A savo politiką derino ir su antiko-minterno pakto valstybių politika. 1939 Italija ir Vokietija savo politiką dar labiau suglaudino ir suėjo į militarinę sąjungą. 1943, Italijai kapituliavus, B. R. A sulūžo.

E. Wiskemann The Rome Berlin Axis 1949.

Berlynas, Berlin, Vokietijos miestas, 3.340.000 gyv. (1950), buvusi Prūsijos ir 1871 -1945 Vokietijos sostinė, nuo 1945 valdomas atskirais sektoriais 4 sąjungininkų. Savo plotu (883 km2) ketvirtas didelis pasaulio miestas. 1941-—1945 smarkiai nukentėjo (sugriauta ar sudeginta 70% namų) nuo anglų ir amerikiečių orinių puolimų. B. išaugo iš XII a buvusių dviejų Spree upės žvejų kaimų. 1650 — 7000 gyv., 1750 -— 115.000, 1850 — 500.000, 1940 — 4.400.000. Vakarų sektoriuose 1952 — 2.164.000. Apylinkėse ir pakraščiuose keli ežerai, iš kurių didžiausi Müggelsee ir Wannsee. Daug spygliuočių miškų. Didžiausias jų Grünewald traukiasi nuo Charlottenburgo ir Spandau išilgai ežero pravestos Havelio ujpės ligi Potsdamo (3900 ha). Mst. viduryje buvęs medžioklės miškas parku paskirtas Tiergarten (240 ha), kuris 1946—1947 žiemą gyventojų iškirstas kurui, nuo 1951 vėl apsodinamas medžiais. Jame buvusi Siegesal-lee — atvira galerija paminklų žymesniems vokiečių karo ir valstybės vyrams, o 1945 panaikinta. Išliko Siegessäule —• paminklas 1871 pergalei prieš prancūzus pažymėti.

Mokslo ir meno įstaigos. Ligi 1945 B. buvo didžiausias vokiečių kultūrinio gyvenimo centras. 1809 įst. universitetas ligi II pas. karo turėdavo po 20.000—25.000 studentų. 1948 įkurtas vakarų sektoriuje (Dahleme) Laisvasis B. Universitetas. 1799 įkurta Charlottenburge augštoji technikos mokykla, 1946 augštoji politikos mokykla, 1920 augštoji pedagogikos mokykla, 1700 mokslų akademija, 1659 Prūsijos valstybinė biblioteka (ligi 1953 dar neatstatyta iš karo griuvėsių), 53 teatrai ir valstybinė opera. Trys didieji muzėjai ir meno galerija per II pas. karą sugriauti, o žymi dalis jų eksponatų žuvo. Ligi 1953 nė vienas neatstatytas. 1921 atidarytas karališkosios pilies muzėjus, kurio rūmai per karą apgriauti ir išdegę, 1950 X rusų išsprogdinti.

Kitos augštosios mokyklos: žemės ūkio akademija, augštoji veterinarijos mokykla, muzikos akademija, augštoji prekybos mokykla, augštoji kūno kultūros mokykla, ad-

Berlynas

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai