Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE02.djvu/423

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


SSSR. Po koneferencijos JAV prezidentas Eisenhoveris buvo pakviestas į UNO pasakyti kalbai, kurioje jis padarė savo siūlymus atominės energijos taikiam naudojimui.

W. Hayward Bermuda 1923.

Bern 1) Šveicarijos kantonas, didumo antras, 6884 km2 su 802.000 gyv. (1952). Per jį eina prancūzų vokiečių kalbų riba. Apie 65% ploto yra dirbama žemė ir ganyklos.

2) Šveicarijos ir B. kantono sostinė; 150.000 gyv. (1952) B. įsikūręs Aarės upės klonyje, senamiestis iš trijų pusių apjuostas upės vingio, per kurį .nutiesti 7 tiltai. B. yra įvairių tarptautinių institucijų (pas. paštų s-ga, tarpt. glžk. transporto, tarpt, telegrafo s-ga ir kt.) būstinė. 1834 įkurtas iš anksčiau veikusios akademijos univ., miesto rotušė (1406), muzikos konservatorija, meno muzėjus, teatras. Audinių, elektros aparatų, chemikalų, spaustuvės mašinų, šokolado, baldų pramonė. Žymiausios bžn. Šv. Dvasios — gražiausioji protest. bžn. visoje Šveicarijoje (1726-1796) ir Švento Vincento (XV a.). B. senamiestis yra būdingas šveicarų senovinis mst. su paminkliniais šuliniais, lapijomis. B. įkurtas 1191, nuo 1848 Šveicarijos sostinė.

R. Feller Geschichte B.s II leid. 1949; H. Mark-walder 750 Jahre B. 1191 bis 1941, 1941.

Bernachi Antonio (1690—1756) italų dai-ninkas (altas) kastratas. Gastroliavęs po Europą ir nuo 1736 Boiognoje įst. savo dainavimo mokyklą, iš kurios išėjo daug žymių dainininkų.

Bernacki Ludvvik (1882—1939) lenkų literatūros istorikas ir bibliografas, Ossolins-kių Mokslo Įstaigos Lvive direktorius. Lenkų Mokslų Akademijos narys. Išsp. Pierw-sza ksiąžka polska 1918. 1908—1911 redagavo Pamiętnik Literacki, 1914 Ksiąžka, 1920 ir vėliau Ex libris.

Bernadeta (Bernadette) Soubirous (1844 1 7 — 1879 IV 16) šventoji (II 18), paprasta piemenaitė, 14 metų amžiaus būdama oloje prie Liurdo (Lourdes) 1858 II 11 — VII 16 tarpe 18 kartų regėjo Šv. Mariją, Nekaltai Pradėtąją. 1866 B. stojo (Marijos Bernadetos vardu) į vienuolyną Nevers mst., kur ir palaidota. Jai stebuklingumu pradėjus garsėti, 1909 ir 1925 tyrimai parodė jos kūną esant nesugedusį. 1925 paskelbta palaimintąja, 1933 — šventąją.

X. Machet La merveuilleuse vie de B. 1930; F. Du-hourcau Saint B. de Lourdes 1934; P. Būčys Šv. Panelės apsireiškimas Liurde 1909, 2 leid. 1934; F. IVerfel Das Lied v. B. 1941 (romanas, vėliau ir nufilmuotas).

Bernadotte 1) J e a n Baptiste (1763 —1844) prancūzų maršalas), pradėjęs Švedijoje B. dinastiją. Kariuomenėje nuo 1780. Iškilo revoliucijos karuose. Nuo 1804 vadovavo prancūzų kariuomenei Vokietijoje, dalyvavo prie Austerlitzo ir Wagramo. 1810 išrinktas švedų sosto įpėdiniu, 1818 karaliumi Karoliu XIV. Išvykęs Švedijon, nusikreipė prieš prancūzus, o 1813 vado-

Bermudų salų vaizdas

Bern

Bernadette Soubirous

J. B. Bernadotte

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai