Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE02.djvu/427

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


5) B. iš Sahagun (1500—1590) Meksikos misionierius ir etnologas. Baigęs Sala-mankos univ., įstojo į pranciškonų ordiną ir 1529 išvyko į Meksiką, kur išgyveno ligi mirties. Išmoko nahuatl kalbą, buvo profesorius ir rektorius šv. Kryžiaus kolegijos, kuri buvo įst. indėnų didikų ir vietinių dvasiškių mokymui. Dėl savo veikalo Historia general de los cosas de Neuva España, parašyto nahuatl kalba (išversta tuoj į ispanų k.) susilaukė daug priekaištų, bet šis veikalas yra brangus šaltinis pažinti meksikiečių senovei.

R. Zulaica Garete Los Franciscanos y la imprenta en México en el siglo XVI 1939.

6) B. iš Sienos (1380—1444), pranciškonas šventasis, garsus mokslu ir pamokslais, Jėzaus vardo kulto platintojas ir pranciškonų ordino reformatorius. Gimė šiemečių didikų Albizzeschi šeimoje, Massa Ma-rittima mst. 6 metų liko našlaičiu. Giminės jį auklėjo Sienoje, kur jis mokėsi retorikos, filosofijos ir teisės. Pradžioje buvo pamilęs lotynų klasikus, vėliau ėmė gilintis į Šv. Raštą, teologiją ir asketiką. 22 metus eidamas, įstojo į pranciškonus. 1404 įšv. kunigu, garsėjo pamokslais vidurinėje ir š. Italijoje. Tuo pačiu metu kūrė griežtesnės observan-cijos vienuolynus, buvo Toskanos ir Umbri-jos provinciolu ir 1438—1442 griežtesnių jų pranciškonų generolas; dėl to šios šakos pranciškonai Lenkijoje ir Lietuvoje vadinosi bernardinais. Palaidotas Aąuila pranciškonų bžn. 1450 paskelbtas šventuoju. Paliko daug veikalų, daugiausia pamokslų, kurie turėjo daug laidų. Dabar kritišką laidą ruošia Quaracchi vienuolyne įst. sekcija.

F. I. Hūnermann Die vvirtschaftsethischen Predig-ten dės hl. B. von S. 1939; L. Di Stolfi S. Bernardinus Šen, eiusque de Humanismo ac studiis sen-tentia 1945.

Bernardinai šv. Pranciškaus vienuolių šaka, vardą gavusi nuo šv. Bernardino Šiemečio (1380—1444), pranciškonų reformatoriaus. Pranciškonai 1209 šv. Pranciškaus Asižiečio įk. aktyviai reiškėsi visose bažnyčios gyvenimo srityse. Jų veikla žinoma ir Lietuvoje Mindaugo, Gedimino ir Lietuvos krikšto metu. Ilgainiui Mažesnieji Broliai (taip oficialiai vad. pranciškonai) ėmė negriežtai paisyti regulos įsakyto neturto. Jų tarpe atsirado dvi srovės: laisvesnieji — konventualai (O. F. M. Conv.) ir griežtesnieji — observantai (O. F. M.), ce.djos ir Lenkijos provincija, prie kurios tada priklausė ir Lietuvos pranciškonų vikarija su 7 vienuolynais, buvo laisvesniųjų pusėje. Observantams čia teko naujai kurtis. Pirmąjį jų vienuolyną Krokuvoje .1453 įk. pop. legatas šv. Jonas iš Kapistrano. Pirmąjį ob-servantų vienuolyną Lenkijoje jis pavadino šv. Bernardino vardu, ir todėl pranciškonai

Bernardinų bažnyčia Vilniuje

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai