Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE02.djvu/447

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


mas vietas įteka į (Nemuną iš deš. šono 749,9 km nuo jo žiočių, 2 km žemiau De-liatičių mstl., 8 km augščiau Mikalajavo bažnytkaimio.

B. yra į pietryčius nuo Vilniaus arčiausiai už 85 km, 45 km į rytus nuo Lydos mst. jos žiotys. Beržūnos vaga, Beržū-nai pasiliekant Lietuvos pusėje, be jos augštupio, išeinant į žiemryčius ligi Molodečno mst., yra Lietuvos rytų siena pagal 1920 VII 12 Lietuvos su Tarybų Rusija sutartį. Tikrosios Lietuvos — Lithuaniae Propriae riba nuo anos sienos nužymima toliau į pietryčius, ir beveik visas Beržės-Beržūnos čia upynas įtrauktas į Lietuvos sritį. Etnografinis Lietuvos plotas XIII a. dar labiau į pietryčius nusitraukia, tuo būdu apimdamas visą Beržūnos-Beržės upyną ir prie Minsko miesto priartėdamas per 18 km.

Išilginiame profilyje B. griežtai skirstosi į kalnų upelio pobūdžio augštupį, iki balos; čia, 30 km atstume, upė krinta 113 m žemyn, vidutinis nuolydis 0,0038. Nuo tos vietos 160 km tarpe kritimas yra 53 m, vidutinis nuolydis 0,00033. Baloje nuolydis 0,00038; upei prasiveržiant pro smėlio augš-tumas, nuolydis didėje iki 0,00040, o žemiau Alšios mažėja beveik iki nulio prie žiočių; vidutinis nuolydis žemiau Alšios žiočių 0,00020. B. baseino plotas auga tokiu būdu: iki Cvietenies 231 km2, žemiau jos 363, iki Lostojos 861, žemiau jos 1026, iki Alšios 1246, žemiau jos 1556, iki Isloties 1861, žemiau jos 3163, iki Izledies 3223, žemiau jos 3643, žemiau Šilvės 3949; visas plotas 3992 km2. B. vandens debitas augščiau Alšios vidutinis 6, maksimumas 200, minimumas 1 m:Vsek„ augščiau Isloties vidutinis 9, maksimumas 280, minimumas 2 m3/sek„ žemiau Isloties vidutinis 16, maksimumas 400. minimumas 3 m3/sek., prie žiočių vidutinis 20, maksimumas 500, minimumas 4 m3/sek. B. tinka laivams nuo Bakštų bažnytkaimio (40 km), sieliams nuo Kapočių kaimo (157 km). B. žemupyje laikosi bebrai, įstatymų globojami.

S. Kolupaila Nemunas (Gamtos Draugas 1933); (”) Nemunas 1950.

Beržūnė Šalčios, Merkio kairiojo intako, intakas, 8,5 km ilgio.

Beržuolas Trakų aps. Semeliškių vi. ežeras, 16,4 ha ploto, 1 km į rytus nuo Semeliškių. Paviršiaus altituda 110 m. Iš B. teka Strėvos (Nemuno dešinysis intakas) intakas Beržuola, 2,5 km ilgio.

Beržuona Rokiškio aps. ir vi. upelis, Ne-munėlės (Nemunėlio, Mūšos-Lielupės) dešinysis intakas, 15,6 km ilgio. Baseino plotas 53 km2. Baseine yra Beržuonos ežeras.

Beržuona 1) Švenčionių aps. Dūkšto vi. ežeras, Šventosios (Neries) baseine, 17 ha ploto, 155 m nuo jūros lygio. Tarp Dūkšto ežero (iš kurio teka Šventosios augštupys) ir Vilniaus—Daugpilio geležinkelio linijos.

2) Rokiškio aps. Pandėlio vi. ežeras, Beržuonos (Nemunėlio, Mūšos-Lielupės) baseine, 12 ha ploto, 96 m nuo jūros lygio. Išteka Beržuona. Greta tvykso Natygalos ir Ešerinio ežerai.

3) Rokiškio aps. ir vi. ežeras, Beržuonos (Nemunėlio, Mūšos-Lielupės) baseine, 12 ha ploto.

Bes, gr. Beses, egiptiečių dievybė, garbinama kaip moterystės, gimdymo ir nuo laukinių žvėrių saugojąs dievas. Vaizduotas pusiau gyvuliškos išvaizdos nykštuku su plačiai pravira burna ir besijuokiančiu veidu, dideliu pilvu ir trumpomis kojomis.

Bes muzikos ženklas, dvigubas bemolis, žymįs dvigubą chromatišką tono h pažeminimą.

Bes sena romėnų vario moneta, lygi dviem trečdaliams aso. Vienas iš turto įpėdinių, gaudamas du trečdalius viso palikimo, buvo vadinamas ex besse.

Besąmoniškumas, būsena, kai išorinio pasaulio ir savo paties kūno suvokimas yra žymiai sutrukdytas arba jo visai nėra. Smarkus apalpimas, miegas be sapnų; taip pat kaikurios žmogaus būsenos, kaikurių smegenų ligų (sunkus kraujoplūdis smegenyse, smegenų indų trombozas, epileptinis priepuolis). Vyksta visiškoje ar dalinėje besąmonybės būsenoje. B. atsiranda ir dėl mechaniškų priežasčių: smūgis per galvą, kritimas iš augšto, susitrenkimas, nusi-nuodijimas arba apsinuodijimas (produktais, atsiradusiais pačiame organizme); temperatūros, ypač augštos, priežastys, susijusios su bendru ir smegenų kraujo apytakos sutrukdymu, žymus slėgimo pakitimas kaukolės viduje ir išorėje. Kita prasme apie B. kalbama ir tokiais atvejais, kada žmogus nevisiškai atsako už savo veiksmus, pvz. būdamas liguisto (patologiško) afekto įtakoje, arba per isteriškus, epilepsinius ir panašius priepuolius. Šitoms B. būsenoms, ypač dviem paskutinėms, būdingas tam tikras spragos atsiradimas atmintyje.

Besançon v. Prancūzijos miestas, Doubs dept. centras. 65.000 gyv. (1951). Universitetas, XI—XII a. katedra, meno galerija, muzėjus, sena karo tvirtovė. Prancūzijos laikrodžių pramonės centras. Senoji sekva-nų sostinė Vesontio, viduramžiais Bisun-tium. V a. priklausė Burgundijai, XI vokiečiams, nuo 1384 vėl Burgundijai, 1648 užėmė ispanai, 1679 prancūzai.

Besant 1) Annie (1847—1933 Madrase) anglų teosofė. Pradžioje socialiste ir laisvamanė. Ajax vardu rašė pamfletų. Fabianis-tė, drauge su Bradlaugh už The Fruits of Philosophy buvo teisman patraukta. 1889 įst. teosofinę draugiją — Theosophical Society ir jai 1907—1933 pirmininkavo. XIX a.

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai