Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE02.djvu/48

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


ninką S. Potockį. Mirdamas savo turtą užrašė labdaros tikslams.

J. Kossakoįvski Rys prywatnego i publieznego žydą. F. K. B. — R. W. Tow. P. N. 1824; P. Chmii-lowski Liberalizm i obskurantyzm na Litwie i Rusi 1898; M. Biržiška Lietuvių literatūra Vilniaus universiteto metu — Visuomenė 1910 (skyrium 1921); P. Augustaitis Prelatas Bohušas — Draugija 1912 N. 62; H. Mosčioki Bohusz F. K. — Polski Slow-nik biograficzny II 1936; V. Maciūnas Bohušo veikalas apie lietuvių kalbą — Arehivum Philologi-cum 1937 VI.

3) (Bohuš) Antanas (a. 1803 — 1871 Tobolske) nuo 1830 kunigas. 1863 sukilime buvęs Upynos filialistu. Provokuotai apkaltintas aukų rinkimu sukilėliams, buvo ištremtas į Sibirą ir ten mirė.

Bahadur Šatįh II (.1768—1862) nuo 1837 paskutinysis Indijos didysis mogulas Delhi mieste. 1857 jis palaikė sipajų sukilimą prieš anglus. Anglams paėmus Delhi, buvo paimtas nelaisvėn, ištremtas Rangoonan ir ten mirė. Buvo mokslininkas ir poetas Sa-far vardu.

Bahalij Dmytro (1857 XI 8 Kieve — 1932) ukrainiečių istorikas. 1880 baigęs Kie-vo univ., 1882 apgynęs magistro disertacija Istorija Severskoj zemli, nuo 1883 Charkivo univ. doc., 1887 e. o. prof. 1889 o. prof. 1905—1910 univ. rektorius, 1911—1913 Rusijos valstybės tarybos narys, 1913—1916 Charkivo burmistras, nuo 1918 Ukrainos Mokslų akademijos narys. Išsp. a. 4000 mokslo darbų iš Ukrainos istorijos: Ar.che-ologičeskaja karta Charkovskoj gub. 1905, Očerki iz istorii kolonizacii i byta stepnoj okrainy Moskovskago gosudarstva 1887, Ukrainskaja starina 1897, Istorija goroda Charkova 1905—1912, Istorija Slobidskoj Ukraini 1918, Očerki po istorii ukrainskoj kultury 1910, Naris istorii Ukraini 1928.

Bahamų medis (Caesalpinia bahamensis L.). Bahamų salų geltmedis, vartojamas dažyti.

Bahamų salos vad. ir Lukajų salomis. Nuo 1718 anglams priklausanti vakarų Indijos salų grupė į rytus nuo Centrinės Amerikos. Nuo Floridos pusiasalio jas skiria Naujasis Bahamų sąsiauris, nuo Kubos laivams pavojingas Senasis Bahamų sąsiauris. B. S. tęsiasi iš pietų j šiaurę per 1.100 km ir apima 11.406 km2 plotą su 70.000 gyv.

Iš visų pusių jas supa B. seklumos ir koralų rifai. Iš viso yra a. 30 didesnių gyvenamųjų salų ir 2400 rifai. Didžiausioji sala St. Andrews 3523 km2 ploto. San Salvadoro (Guanahani) dabar Watlingo salon 1492 X 12 išlipo Kolumbas. Klimatas padausių, vandenynų. Kasmet nuo rugpjūčio pabaigos ligi spalio pabaigos siaučia smarkūs viesulai. Gyventojai daugiausia juodieji, atgabenti iš Afrikos vergijos laikais. Pirmieji B. S. pasigavo ispanai, o vietinius indėnus išnaikino. Gyventojai verčiasi kukurūzų, ryžių, bulvių ir kt. auginimu. Išveža bananus, abrikosus, vynuoges, melonus, žuvų produktus, perlamutrą, medį, druską. Prekyba daugiausia vyksta su JAV. Administracinis centras Nasau New Providence saloje. 1940 IX 2 sutartimi JAV gavo 99 metų nuomon karo laivyno bazę Mayagua-ma saloje ir Abraham Bay įlankoje.

Baharich kitaip Wah ei Behnesa. 1819 Belzonio aptikta š. r. Libijos dykumos oazė. 1800 km2 ploto. Iš visų pusių apsupta a. 100 m augščio stačiais krantais. Atsirado eoceno gadynėje, šioje vietoje žemės paviršiui įdubus. Daug šaltinių, apie kuriuos auga palmės. Gyventojų a. 10.000.

Baharija 1873 anglų tyrinėtojo Rohlfo atrasta Egipto oazė Libijos dykumoje, tarp Nilo ir Sivos. 18 km ilgio ir 9 km pločio. Apie 7000 gyv. Centras El Kafr. Dėl daugelio požeminių šaltinių galima auginti javus, medvilnę, datulių palmes. Arabai B. vardu vadina ir visą žemutinį Egiptą.

Baharitai 1254—1382 valdžiusi Egiptą mamelukų dinastija. Valdęs 1259 — 1260 emiras Kotuz sumušė mongolus, Bibars (1260—1277) ties Djalutu nugalėjo mongolus, Kelavun (m. 1290) kariavo su mongolais ir kryžiuočių liekanomis Palestinoje. Chalil (1290—1293) paėmė paskutinę kryžiuočių vietovę Akka.

Bahawalpur Pakistano provincija p. Pen-džabe, 45.300 km2 ploto, 1.820.000 gyventojų (1951). Jų 80% mahometonai. Sostinė Bahawalpur turi 50.000 gyv. (1951).

Bahdanovič Maksim (1891—1917) kilęs iš Gardino krašto gudų poetas. 1911-1916 studijavo Niežino licėjuje. Nuo 1909 bendradarbiavo Vilniaus gudų laikraščiuose Naša 'Niva, paskiau Volnaja Bielarus, Homan. 1913 Vilniuje išleido eilėraščių rinkinį Via-nok. Gudų poezijoje laikomas formos ir eilėdaros meisteriu. 1928—1929 išleistas jo raštų rinkinys Tvory.

Bahia 1) rytų Brazilijos provincija, 529.379 km2 ir 4.900.000 gyv. (1952). Kalnai Serra de Espinhaco su viršūne Pico das Almąs 1500 m augščio skiria B. į drėgno klimato ir derlingos dirvos rytinę ir pusdykę vakarinę , tinkančią tik gyvulių ūkiui. Karštoje pajūrio zonoje auginami tabakas, cukrinės nendrės, kava, kakao. Sausesnėje vakarinėje dalyje auginami gyvuliai ir medvilnė. Seniau B. garsėjo deimantais ir kitais brangiaisiais akmenimis.

2) B. valstybės Brazilijoje sostinė. Bahia Baio, taip pat Sao Salvador de Todos os Santos. Trečias didumu Brazilijos uostas, per 450.000 gyv. Seniausias Brazilijos mst, įkurtas Brazilijos gubernatoriaus Thomes de Souza 1549. Ligi 1763 buvo Brazilijos vi-cekaraliaus rezidencija.

Bahia Blanca Argentinos uostas Buenos Aires’o provincijoje. 94.000 gyv. (1947).

Bahia San Julian Kolumbijos uostas Didžiojo vandenyno krante. 48.000 gyventojų (1950).

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai