Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE02.djvu/49

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


Bahman senojoje persų mitologijoje Ahu-ros Mazdos sūnus ir pavaduotojas, palaikąs jį kovoje su Arimanu. Jam skiriama kiekvieno mėnesio antroji diena, vienuoliktasis mėnuo ir antrasis žiemos mėnuo. Tiesioginis jo priešas Aka Manah (Akamanas) — pavydo ir karų kėlėjas.

Bahnsen Julius (1830—1881) vokiečių filosofas, jungęs Schopenhauerio pesimizmą su Hegelio dialektika į tragiškai heroinį gyvenimo supratimą ir prieš savo laiko racionalizmą kreipęsis į konkrečią žmogaus charakterio analizę, tuo grįsdamas modernųjį charakterio mokslą. Išsp. Das Tragische als Weltgesetz 1877, Der Widerspruch im Wissen u. Wesen d. Welt 1880, Beiträge zur Charakterologie 1867 ir kt.

Bahr (ar.) — upė, ežeras, marios, Afrikos ir vak. Azijos vietovardžiuose dažnai vartojamas priešdėlis.

1) B a h r ei A b i a d — Baltasis Nilas.

2) Bahrel Arab r. Sudano B. ei Gha-zal intakas.

3) B. ei A z r a k Mėlynasis .Nilas. Išteka iš Tano ež. 1755 m nuo j. 1. Prie Chartumo įteka į Baltąjį Nilą. 1350 km ilgio, baseinas 332.000 km2. Jo intakai žiemą išdžiūsta, vasarą išsilieja iš krantų.

4) B. e 1 G h a z a 1 kairysis Nilo intakas, išteka iš kalnuotų Sudano sričių. Didžiausias intakas B. ei Džur. Daugumas intakų sausrose išdžiūsta, lietuose virsta didžiuliais ežerais. Baseinas 550.000 km2. Per No ež. jungiasi su Bahr ei Ghebel.

5) B. ei G h e b e 1 Baltasis Nilas tarp Alberto ež. ir B. ei Ghazalio intako.

6) B. J u s u f, vid. amžiais Bahr ai Mun-ha. 334 km ilgio ir a. 100 m pločio upės slėnys Egipte. Siauru tarpekliu jungiasi su Fajumu, kur Nilo vanduo perkasais išskirstomas dirbtiniam drėkinimui.

Bahr Hermann (1863 VII 19—1934 I 15) austrų rašytojas, kritikas ir estetas, vertingų dramų ir romanų autorius. Savo kūryboje perėjo natūralizmą, impresionizmą ir ekspresionizmą. Išsp. Das Konzert (visuotinai pripažinta B. komedija), Rotte Ko-rah (romanas) 1919, Zur Kritik der Moderne 1890, Überwindung des Naturalismus 1891, Expressionismus 1914, Selbstbildniss (autobiografija) 1923.

Baihraich, Bahr ach š. Indijos mst. prie Gango intako Gogra. 30.000 gyv. (1950). čia yra maldininkų labai lankomas mahometonų šventojo Masaudo kapas.

Bahrain, Bahrein Persų įlankos salų grupė prie Arabijos kranto. Didžiausioji sala 41 km ilgio ir 16 km pločio. Gyv. 120.000 (1950), daugiausia arabų. Jie verčiasi perlų gaudymu. Uostas Menama 30.000 gyv. 1932 aptikta naftos, kuri 1766 km ilgio vamzdžiais varoma į Viduržemio jūros uostus. 1507 čia buvo įsigalėję portugalai, kuriuos paskiau išstūmė persai. ,Nuo 1867 anglų protektoratas, nuo 1948 nepriklausomas emiratas Didžiosios Britanijos globoje.

Bahuševič Pranas (1840 Ašmenos aps.— 1900) gudų poetas.

Mokėsi Vilniuje ir Petrapilio univ. 1863 sukilime buvo sužeistas. Vėliau tarnavo teisme, paskiau buvo advokatu Vilniuje.

Išleido eilėraščių rinkinius Dudka biela-ruska 1891 (slapyvardžiu Maciej Bura-čok), Smyk bielaruski (slap. Symon Reuka z pad Barysova) 1894. B. kūryboje vyrauja tautiniai ir socialiniai motyvai. Pirmasis gudų rašytojas revoliucininkas, tik gudiškai rašęs.

A. Stankievio F. B. 1930.

Bai Tomasso (a. 1650—1714) Siksto kapelos Romoje giedotojas, paskiau šv. Petro kapelos Vatikane vedėjas, sukūręs Misere-re, giedamą Siksto kapeloje per Didžiąją savaitę.

Bay (angį.) arba golf — įlanka. Dažnai vartojama sudėtine dalimi atskiroms įlankoms vadinti.

Baja vak. Afrikos tautelė p. Kamerūno augštumose ir Prancūzų pusiaujo Afrikoje.

Baja Vengrijos uostas kairiajame Dunojaus krante. 32.000 gyv. (1941).

Baja (lot. Baiae) senovės romėnų kurortas Neapolio įlankoje. Garsėjo savo sieros šaltiniais.

Baja seniau ir Lietuvoje žinoma vilnonė medžiaga ilgais pūkais, dažniausiai juodos spalvos. XVIII a. ją gamino Lietuvoje Ro-žanoje, XIX a. buvo B. fabrikai Volkoviske, Izabeline ir kt. Vėliau B. vadinta kiekviena medžiaga ilgais pūkais.

Bajatlerė (portug. bailadeira — šokėja) indų augštesniųjų kastų profesionalė šokėja, lygintina su graikų hetera. Nuo XVII a. pradžios B. buvo uždarytos šventyklose, kur šoko religinius šokius ir dalyvavo religinėse iškilmėse.

Baia Mare Rumunijos mst. š. Semigradi-joje. 20.000 gyv. (1940). Apylinkėje iškasama aukso, sidabro, vario, švino.

Bayamon Puerto Rico salos mst. 20.000 gyventojų.

Bajanas (m. 603 Kr. g.) avarų chanas (haganas), 570 išplėtęs savo valdžią nuo Juodosios jūros ligi Elbės.

Bayard Pierre du Terrail (1476 — 1524) vadinamas riteriu be baimės ir dėmės, prancūzų karys. 1512 IV 12 dengė visos prancūzų armijos atsitraukimą. 1515 paskirtas Delfinato vietininku. 1521 apgynęs Meziėres fortą, atrėmė vokiečius. 1522—

Pr. Bahuševič

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai