Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE02.djvu/491

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


O. Zausmer Lebendes, schaffendes B. 1936; A. P. Berkhout B. u. poetischer Realismus 1942; P. F. Schmidt Biedermeiermalerei 1923; J. A. Lux Von der Empire- zur Biedermeyer Zeit 1906.

Bydgoszcz, vok. Bromberg. Š. vak. Lenkijos mst. Poznanės vaivadijoje, 150.000 gyv. (1950). Minimas XII a. XIV a. buvo atskiros kunigaikštijos sostinė. XV—XVII a. iškilo žymiu ūkio ir kultūros gyvenimo centru. Po I Lenkijos padalinimo 1772 pasigrobė Prūsija. 1807 Tilžės sutartimi buvo priskirtas Varšuvos kunigaikštijai. 1815 vėl Prūsijos. 1919—1939 Lenkijos. 26,3 km ilgio B. perkasas jungia Vyslą su Odra. B stovi Pamario (Pomeranijos) srities pietryčių dalyje, tuoj Vyslos didžiosios kilpos kair.-v. pusėje, kur Nočia (vok. Netze; Vartos, Odros deš.-r. intakas) nuo savo augštupio stačiu kampu sukasi į vakarus, atitoldama nuo B. šilų. Nuo Vyslos did. kilpos, kur stovi Brombergas, Tornas (vok. Thorn, lenk. Toruñ), legendinis Vogelsang, 'Niešava (vok. Nessau) ir vyslinė Dobrinė, lenkų mozūrų kunigaikščio Konrado atsikviestas vok. kryžiuočių ordinas pradėjo prūsų puolimą ir naikinimą,— taigi ir nuo pietvakarių.

Bidlo Jaroslav (1868—1937) čekų istorikas, dirbęs Petrapilio, Vilniaus, Varšuvos, Krokuvos ir kituose archyvuose, nuo 1908 buvęs Prahos univ. rytų Europos istorijos prof. Išsp. Češti emigranti v Polsku v dobė husitske a mnich Jeronym Pražsky 1895, Akty Jednoty bratrske 1915—1919, Kultu-ra byzantska 1917, Slovane 1927.

Bidone Giorgio (1781—1839) italų mokslininkas, nuo 1815 Turino univ. hidraulikos prof., pasižymėjęs kintamo tekėjimo tyrimais („B. šuolis”).

Biduum (lot.) dviejų dienų tarpas, dvi-dienis.

Bidžapur, Bijapur, Indijos mst. Bombay valst., 49.000 gyv. (1941). Griuvėsiai iš priešislaminių laikų ir rūmai bei mečetės iš islaminių laikų. Sanskritiniu Vidžajapura vardu B. seniau buvo reikšminga tvirtovė, 1489 savo laiku galingos islamo Dekano karalijos sostinė, 1686 paimta mogulo Au-rand Zebo, 1818 anglų užimta.

Biednyj Demjan, iš tikrųjų Jefimas Pri-dvorov (1883—1945) sovietų rašytojas, su bolševikais susidėjęs nuo 1911. Pradžioje reiškėsi visuomeninėmis pasakėčiomis, vėliau bolševikinei propagandai tarnavo visų pirma politinėmis satyromis. Jo raštų 13 tt. išl. 1926—1928.

Biėfve Edouard (1808—1882) belgų tapytojas, romantinės krypties atstovas, pasižymėjęs istoriniais paveikslais (Olandų bajorų 1566 kompromiso pasirašymas, Eg-monto ir Hoorno nužudymas).

Biegañski Wladislaw (1857—1917) lenkų gydytojas, ir filosofas (neovitalistas), išsp. Teoria logiki, Traktat o poznaniu i praw-dzie, Etyka ogölna.

Biegeleisen Henryk (1855-1934) žydų kilmės lenkų literatūros istorikas ir folkloristas. Išsp. Pan Tadeusz Mickiewicza 1884, Juljusz Slowacki 1895, Ilustrowane dzieje literatury polskiej 1899, Lirnik mazowiec-ki, Matka i dziecko 1923, Wesele 1928.

Biel Gabriel (apie 1430—1495), vad. paskutiniuoju scholastikų, vokiečių ekonomistas ir teologas. 1460 pamokslininkas Mainzo katedroje, vėliau klebonas, nuo 1484 Tū-bingeno univ. prof. Rašinyje De potestate et utilitate monetarum davė savo pinigų teoriją. 1501 išsp. komentaruose Petro Lombardiečio sentencijoms (Collectorium sive epitome in magistri sententiarum lib-ros IV) jis plėtojo nominalistinę teologiją, atremtą į W. Occamiečio filosofiją, kuria jis turėjo įtakos Liuteriui ir Melanchtonui per savo mokinius (gabrielistus) Erfurto ir Wittenbergo univ.

Biel (pranc. Bienne) 1) v. Šveicarijos dvilypis ež. Juros kalnų pakraštyje. 4.200 ha, 15 km ilgio, ligi 75 m gylio. 1879 pagilinus Aarės upę, vanduo nuseko 2,2 m ir iš vandens pasirodė sijų statybos liekanų. Šv. Petro salon 1765 buvo ištremtas J. J. Rousseau.

2) Šveicarijos mst. Berno kantone; 48.400 gyv. (1950). Technikumas, laikrodžių pramonė, glžk. mazgas. Senamiestis augščiau išsistatęs, naujamiestis paskendęs parkų žalumynuose, muzėjus, sena rotušė, teatras.

Biela Wilhelm (1782—1856) suvokietėjęs čekas karininkas ir astronomas mėgėjas. 1827—1831 atrado tris kometas, kurių viena buvo pavadinta jo vardu — Bielos kometa.

Bielaja (rus. — Baltoji) 1) Baškirijos upė, Ak-Isil, Karnos (Volgos) kair. int., 1373 km ilgio. Baseino plotas 142.409 km2. Teka iš Uralo kalnų. B. krantuose yra miestai: Sterlitamak, Ufa, Birsk.

2) Š. Kaukazo upė Kubanės kair. int., apie 220 km ilgio. Siaura praraja teka iš ledynų į šiaurę.

Bielaja, arba Bielyj. XV a. mst. šiaurinėj Smalensko k-jos dalyje. XIV a. D. L. K. Algirdas buvo nukariavęs B. kunigaikštystę ir jos pirmuoju kunigaikščiu buvo Algirdo vaikaitis Jonas Vladimiraitis. Po jo mirties ji atiteko jo sūnums Teodorui ir Simonui. 1500 Simonas su visa B. k-ja pasidavė Maskvai, ir 1603 Maskvos sutartimi su Lietuva ji buvo Maskvai pripažinta. XVII a. pradžioje Žygmanto Vazos laikais ji buvo lietuvių atsikariauta, bet 1667 Andrusovo taika ją Maskva vėl atsiėmė.

Bielany du kamendulų vienuolynai Lenkijoje, gavę vardą dėl baltai dėvinčių vienuolių.

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai