Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE02.djvu/520

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


chologas G. S. Hall (Adolescence 1904): vaikas savo psichinėje raidoje kartojas žmonijos raidos stadijas. Dėl to ir pedagogikoje keliamas reikalas atsižvelgti į vaiko plėtojimosi natūralinę raidą. Aplamai imant, B. D. yra naudinga metodinė hipotezė, nors jo taikymo plotis bei sisteminė interpretacija lieka mokslinių diskusijų dalyku.

Biogenezė (gr.) žr. Gyvybės kilimas.

Biogenija (gr.) gyvųjų būtybių išsivysti-mo istorija.

Biogeninis vandenų kalkiavimas. Vandens kalkingumas pareina nuo lengvai tirpstančio bikarbonato. Vasarą povandeniniai augalai alsuodami suvartoja daug angliarūgštės ir tuo patim atpalaiduoja vienlinką karbonatą, vandenyje netirpsta-mą. Iškrisdamas iš vandens tirpinio, jis gula ant dugno ir augalų. Vanduo pasidaro mažiau kalkingas (biogeninis nukalkini-mas). Rudenį, augalams nunykus ir bakterijų įtakoje supuvus, atpalaiduoja angliarūgštę, o ši pasiima iškritusias kalkes ir jas vėl sujungia į tirpstamą bikarbonatą. Šis procesas biogeniniu kalkiavimu Vadimas todėl, kad jame dalyvauja bakterijos.

Biogeografija gyvų organizmų plitimo tyrinėjimas, atsižvelgiant į fizinę (klimato, žemės paviršiaus, drėgmės) aplinką ir atskirų gyvijos rūšių savitarpio santykius.

Biogeometrija vidutinis apskaičiavimas ir vidutiniojo skaičiaus grafinis vaizdavimas (remiantis geometriniu santykiu) statistikoje. Italai vadina media ponderata, anglai — weighted mean, vokiečiai Durchschnitts-bereiC'hnung. Kurios rasės vidutinio (medi-ane) tipo išvedimas antropometrijoje, išnykusių gyvūnų formų ir pavidalo atstatymas brėžiniais paleontografijoje.

Biognostika gyvenimo tyrinėjimas, pažinimas.

Biografija (gr. bios — gyvenimas, graphein — rašyti) atskiro asmens orinio ir vidinio gyvenimo, nuotykių ir dvasios pergyvenimų vaizdavimas. Nuo B. skiriama tarnybinis curriculum vitae. Atskira B. rūšis yra autobiografija — savo paties B. aprašymas. Trumpos žinios kieno nors mirties proga — nekrologas. B. gali būti pamokomosios ir šiaipjau gyrimo krypties. Ta prasme ligi XVIII a. buvo paplitę panegirikai. Istorinė arba meninė B. stengiasi moksliškai laisvo ir nevaržomo apibūdinimo.

Klasikinėje senovėje B. rašė Tacitas, Plu-tarchas, Kornelijus Nepas (liet. S. Daukanto vertimas 1846). Viduramžiais daugiausia terašomi šventųjų gyvenimai. Nuo XV a. ima rastis valdovų ir politikų B. Iš biografų minėtini Prancūzijoje Voltaire, Ville-main, Cousin, Saint Beuve, Taine, Anglijoje Carlyle, Irving, Lewes, Lenkijoje J. Bartoševičius, T. Korzon, P. Chmielowski.

Bendriems B. žodynams pradžią davė Robertus Stephanus Dictionarium nominum propriorum 1541, K. Gesner Onomastikon propriorum nominum 1544 ir XVII a. Mo-réri Le grand Dictionnaire historique critique 1674, Bayle Dictionnaire historique critique 1697. XIX a. svarbiausieji visuotinieji B. rinkiniai: Michaud Biographie universelle nuo 1811—1862 (ir keli vėlesnieji leidimai), Höfer Nouvelle biographie générale 1856—1866, Gooper The men and wo-men of the time 1884, Garollo Dizionario biográfico universale 1907. B. yra visose visuotinėse enciklopedijose. Skyrium rašytų rašytojų B. duodavo Ch. G. Jocher Allgemeines Gelehrten Lexicón 1750—1797. Yra ir atskirų tarptautinių B. filosofų, filologų, menininkų, technikų ir kt.

Atskirų kraštų ir tautų įžymiųjų žmonių B. yra daugybė, ir vis ruošiamos naujos. Iš senesnių B. žodynų svarbesnieji: Anglijoje Stephen and Lee Dictionary of national biography 1885—1927 ; Australijoje Hehton Australian dictionary of dates and men of the time 1879; Austrijoje Wurzbach Biographisches Lexicón d. Österreich 1856—1931; Belgijoje Biographie nationale belge 1866—1924; D a n i j o-j e Brička Dansk biografisk Handlexicon 1885—1905; Estijoje A. Cederberg Ees-ti biograafiline Leksikon 1926 ; Ispanijoje Quintana Vidas de Espagnoles celebres 1807—1833; Italijoje Biografía universale italiana 1822 — 1851; JAV Sparks Library of American biography 1834—1847, Appleton Cyclopaedia of American biography 1888—1901, The national Cyclopaedia of American biography 1892-—1927, Lambs Biographical dictionary of the United States 1900 —1923 ir daug kitų; Lenkijoje, be eilės specialinių B. rinkinių, nuo 1935 leidžiamas Polski Slownik Biograficzny; Olandijoje P. Molhuysen, P. J. Blok Nieuw Nederlandsch biographisch woorden-bock 1911—1927; Prancūzijoje Curi-nier Dictionaire national des contemporains 1899—1906, Dictionaire de biographie française nuo 1929; Rusijoje Russkij bio-grafičeskij slovar 1896—1916 (nebaigtas) ; Suomijoje Carpelan Finsk biografisk Handbok 1895—1903; Švedijoje Hof-berg Svenskt biographiskt Lexikon 1876, Palmblad Biographiskt Lexikon 1835-1857; Šveicarijoje Historischbiografische Lexikon der Schweiz 1921—1931 ; Vokietijoje Allgemeine deutsche Biographie 1875—1912.

Trumpų, daugiausia autobiografinėmis žiniomis paremtų B. duoda angliškieji Who’s who?, The international Who’s who, vokiečių Wer ist’s?, angl. Who’s who in America? ir kt.

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai