Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE02.djvu/527

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


Bioto ir Savarto dėsnis. Kiekybinį srovės jėgos ir tos srovės sudaromo magnetinio lauko santykį pirmieji nustatė prancūzai Biot ir Savart. Dėsnis rašomas: H=C i/r kur H yra magnetinis lauko stipris nuo vielos stačia r linkme, i—srovės jėga, C— proporcingumo koeficientas, kuris Cgs sistemoje lygus 2.

Biotopas tam tikras plotas, kuriame gyvių viena ar kita forma randa tinkamas savo gyvybei sąlygas. Tokio ploto sudėtin gali įeiti sritys su įvairiomis gyvenimo sąlygomis. Miško, pievos ar balų fauna nevienoda: ji keičiasi dėl miško, pievos ar balų sąlygų, augštos ir žemos jų padėties, dirvos ar kitokių savybių. Kiekviena organizmų gyvenamoji sritis gali būti suskirstyta į įv. B. Šiuo metu ekologijoje dažnai įvairiai suprantama vokiečių ekologo Dahlio priimtoji B. sąvoka, bet stengiamasi taip sugrupuoti B., kad jie atitiktų atskiras biocenozes.

Bipartitio (lot.) dalinimas į dvi dalis; bi-partitus — padalintas į dvi dalis, pvz. utérus bipartitus, gimtuvė, padalinta į 2 dalis.

Bipennatus (lot. bis — dukart, penna — plunksna) raumuo, kurio skaidulos pereina į sausgyslę iš dviejų pusių.

Bippennis (lot.) romėnų dviašmenis kirvis. B. ginkluotas karys vadinosi bipenni-ferus, amazonė — bipennifera.

Bipoliaris lot. - dvipolis, pvz., bipoliari-niai nervai, gangliozinės ląstelės su dviem ataugomis.

Bir (ar. — šaltinis, šulinys, hebr. beer) dažnas Afrikos vietovių vardas, ypač Saha-roje ir kt. dykumose.

Birago Carlo (1792 — 1845) italų inž. Austrijos tarnyboje, nuo 1812 karo inž. Austrijos kariuomenėje Italijoje. 1825 sugalvojo medinius pantoninius tiltus. 1839 per upę Po ties Brescello pastatydino jį išgarsinusį karo tiltą.

Birague Renė (1510 Milane—1583 Paryžiuje) italų politikas Prancūzijos tarnyboje. Sforzų persekiojamas, pabėgo Prancūzi-jon, kur ėjo įv. pareigas; 1570 buvo kanclerio pavaduotojas, 1573 kancleris, 1578 kardinolas. Ypač buvo įtakingas Henrikui III Valois (1574 Lietuvos ir Lenkijos, nuo 1574 VI prancūzų karalius), drauge su kitu italu de Gondi kaltintas sukurstęs 1572 Baltramiejaus žudynes; tačiau tai neįrodyta.

Byrąs kun. A. Liepinio slapyvardė.

Birbalas Vincas (g. 1863 Tauragės aps. Žvingių par. Reistų k. — ?) knygnešys. Nuo 1888 platino knygas Žemaičiuose. 1895 buvo kalinamas 8 mėnesius Raseinių ir Šiaulių kalėjimuose, paskui dar vienerius metus Petrapilio kalėjime. Atkalėjęs, ištremtas į Liepoją. Antrą kartą įskųstas ir suimtas, iškalėjo Liepojos kalėjime 6 mėn. ir ligi teismo buvo paleistas už užstatą. Išėjęs iš kalėjimo, suorganizavo daug knygnešių savo ir iš Prūsų pargabentoms knygoms platinti, bet Tauragėje jį policija pažino ir trečią kartą suėmė. Nuteisė ištremti į Ostrovą, Pskovo gub. Išbuvęs Ostrove vos 2 mėnesius, 1903 išbėgo Amerikon.

Birbėliškės girininkija, Raseinių miškų urėdijos sudėtyje.

Birbėliškės miškas Raseinių aps., 1188 ha. Vieta lygi, šlapoka. Dirvožemis molio. Vyrauja eglė, vietomis susitelkta lapuočių.

Birbilas mažytis malūnėlio sparnelis, užvertas ant dviejų siūlų. Siūlus pirštais pasukus ir juos traukiant, sparnelis smarkiai įsisukia ir birbia. Pamūšninkuose jis vad. ūžuoklis, o traukomas ūžia. Sparnelio vietoje gali būti kaulelis.

Birbiliškių miškas Šiaulių aps. Tryškių vl., 778 ha. Vieta drėgnoka. Dirvožemis priemolio. Vyrauja eglė, bet yra ir lapuočių — drebulės, beržo, juodalksnio.

Birbynė iš karklo ar alksnio žievės išsukta maža dūdelė. (Birbynės vardą pavartodamas, II vokiečių okupacijos metais Leonardas Žitkevičius anonimiškai paleido satyrą, kuri prasideda Dvi birbynės—vienas tonas:/ Čia Berlynas, ten Maskva...)

Bird Robert Montgomery (1803 — 1854) amerikiečių rašytojas ir dramaturgas. Išėjęs medicinos mokslus, po metų metė gydytojo praktiką ir aisidėjo literatūrai. Iš karto susilaukė didelio pasisekimo tragedijomis The Gladiator 1831 ir The Broker of Bogota 1834. Pirmoji pjesė ligi 1853 Anglijoje vaidinta 1000 kartų (pirmoji pjesė anglų kalba, tiek kartų vaidinta autoriui gyvam tebesant). Vėliau jis ėmėsi nuotykinių istorinių apysakų iš XVI—XVIII a. gyvenimo. P. Tumasonis (P. Branda) iš lenkiško perdirbinio lietuviškai išvertė jo The Nick of the Woods (Pūščios dvasia 1905).

Byrd 1) Richard Evelyn (g. 1888) JAV jūrninkas, lakūnas, poliarinių kraštų tyrinėtojas. 1925 poliarinės Mac Millano ekspedicijos aviacijos dalinio vadas, 1926 drauge su lakūnu Floyd Bennettu perskrido š. ašigalį, 1927 su trimis kitais atskrido iš >N. Yorko į Prancūziją. 1927—1928 suorganizavo ekspediciją į Antarktį trimis laivais, 1929 XI 28 pirmasis perskrido p. ašigalį, ir už tatai pakeltas kontradmirolu. Ekspedicijos metu aptiko nežinomą kalnuotą sritį, kurią pavadino Marie B. žeme. 1933 surengė antrąją eksp. į Antarktį. 1939 paskirtas JAV antarktinės tarnybos viršininku ir trečiosios eksp. vadu. 1953 suorganizavo ketvirtąją ekspediciją į Antarktį. Išsp. Skywards 1928, Little America 1930, Discovery 1935, Alone 1938.

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai