Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE02.djvu/6

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


Prunskis, Juozas, kun., dr. (žurnalistikos skyriaus redaktorius)

Prūsas, Zenonas, dr.

Puzinas, Jonas, dr. prof. (archeologijos sk. redaktorius)

Rauktys, Juozas, prof. (miškininkystės skyriaus redaktorius)

Regelis, Konstantinas, prof. (botanikos skyriaus redaktorius)

Rimašauskas, Jonas (liet. tautos martirologija okupaciniais metais)

Rugis, J., inž.

Rukuiža, Antanas

Rukša, Antanas, dr. prof. (antikos sk. red.)

Ružancovas, Aleksandras

Saldukas, Ignas, dr. (geofizika)

Salys, Antanas, dr. prof.

Santvaras, Stasys (teatro skyr. red.)

Senkus K., kun.

Skardžius, Pranas, dr. prof.

Sotnikovaitė-Radauskienė, V.

Sruogienė, Vanda, dr. (Lietuvos istorijos skyriaus redaktorė)

Stanka, VI., prof.

Stankus, Steponas, dr.

Stočkus, Bronius

ščesnulevičius, K. (žuvininkystės sk. red.)

šoliūnas, J.

Tamošaitis, Antanas, dail.

Tulaba, V., prel.

Vaičiulaitis, Antanas

Vaišnora, Juozas, M. I. C., kun., dr. (katalikų teologijos skyriaus redaktorius)

Valeška, Adolfas, dail.

Varnelis, Kazimieras, dail.

Vasiliauskas, Antanas, dr. (padedamieji istorijos mokslai)

Vėbra, Juozas, dr. prof.

Vengris, Jonas, prof.

Vizgirda, Viktoras, dail. (dailės sk. red.)

Zdanavičius, V.

Žakevičius, Stasys, prof. žemaitis, V. žygas, J.

Žilevičius, Juozas, L. M., prof. (muzikos skyriaus redaktorius)

Žilinskas, Jurgis, prof.

Žukauskas, K.

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai