Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE02.djvu/8

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


Bebrą (Stp. Kolupaila ir P. Būtėnas)

Beckmanno termometras (Ignas Končius)

Beethoven

Begalybė

Be galo dideli ir be galo maži dydžiai ir skaičiai

Bėgimas (Vladas Bakūnas)

Behaviorizmas (Vytautas J. Bieliauskas)

Beisbolas (J. šoliūnas)

Bekonas (Vitas Manelis)

Belaisvis (Mykolas Biržiška)

Belgija (Antanas Bendorius)

Belgijos lietuviai (kun. J. Dėdinas)

Belgų literatūra (Mykolas Biržiška)

Bellio ir Lancasterio mokymo būdas (Vaclovas Biržiška)

Benas (Juozas Žilevičius)

Bendras Amerikos Lietuvių Fondas (Salomėja Narkėliūnaitė)

Bendrasis Pabaltijo tautų okupacijai tirti komitetas (J. Rimašauskas)

Bendravimas (Antanas Musteikis)

Bendrinė kalba (Pranas Skardžius)

Bendruomenė (St. Žakevičius ir Ant. Musteikis)

Benediktai, popiežiai ir šventieji (kun. J.

Vaišnora, M. I. C.)

Benediktinai (T. V. Gidžiūnas, O. F. M.)

Benediktinės (kun. J. Vaišnora, M. I. C.)

Benzaldeidas (Juozas Vėbra)

Benzenas (Juozas Vėbra)

Benzinas (Pr. Jučaitis ir J. Rugis)

Benzoinė rūgštis (Juozas Vėbra)

Berensonas Bernardas (A. Vaičiulaitis)

Bergson Henri (Juozas Girnius)

Berlynas (Antanas Bendorius)

Bermontiada

Bernanos Georges (Juozas Girnius)

Bernardai, šventieji (kun. Juozas Vaišnora, M. I. C.)

Bernardinai, šventieji (kun. Juozas Vaišnora, M. I. C., ir T. V. Gidžiūnas, O. F. M.)

Bernardinai (T. V. Gidžiūnas, O. F. M.)

Bernatavičius (Vincas Maciūnas)

Beržas (Juozas Rauktys ir J. Kuprionis)

Beržynai (Antanas Rukuiža)

Beržūna (Stp. Kolupaila ir P. Būtėnas)

Bessemer (J. Rugis)

Betonas (Adolfas Damušis)

Bhagavadgyta (Pranas Skardžius)

Biblija

Biblija lietuvių kalba (Vaclovas Biržiška)

Bibliofilija (Vaclovas Biržiška)

Bibliografija (Vaclovas Biržiška)

Biblioteka (Vaclovas Biržiška)

Bičenėtai (Steponas Kolupaila)

Bičiai (Steponas Kolupaila)

Bičiūnas Vytautas (Vincas Maciūnas)

Bylina

Biliūnas Jonas

Bimetalizmas (Juozas Pažemeckas)

Binkis Kazys (Vincas Maciūnas)

Biochemija (Pranas Jucaitis)

Biografija (Vaclovas Biržiška)

Biologija

Birling (Andrius Keturakis)

Birštonas (Antanas Bendorius ir Balys Matulionis)

Birštono kilpa (Steponas Kolupaila)

Birštono vandens matavimo stotis (Steponas Kolupaila)

Pastaba. I tomo straipsnių ir jų autorių sąraše praleista: Antgamtis (kun. V. Rimšelis, M. I. C.) — Be to, klaidingai priskirta dr. P. Celiešiui str. Asmuo (sąvoka).

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai