Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE02.djvu/99

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


Bali 1) John (m. 1331) vadinamas „pamišusiu kungu” ir už kurstančiu'; pam ln-lūs nuo 13G3 ek ;komu ūkuota ;. Buvo žyra.oi prisidėjus prie 1381 V/at Tayloro vadovaujamo valstiečių sukilimo Anglijoje. Skelbiančios Wicliffo mokslą ir reikalaujančios lygaus turtu padalinimo lolordų bendruomenės narys. B. šalininkų himnu buvo daina apie tai, kad „kuomet Adomas malkas skaldė, o Jieva linus verpė, kur tuomet bajorai buvo?”. Sukilimą numalšinus, B. buvo pakartas.

2) Hugo (1883--1327) vokiečių rašytojas, aktorius, dramaturgas. Vienas dadaiz-mo kūrėjų, buvo nukrypus į literatūrini radikalizmą, paskiau grižo i katalikus, rašydamas mistinio jkarščo ir asketinio griežtumo raštus. Karo priešininkas, gyveno be tėvynės, iš vienos vietos kiton blaškomas. Išsp. Zur Kritik der deutcchen Intel-ligenz 1919, Byzantisches Christentum 1923, Die Flucht aus der Zelt (autobiografija) 1927, Hermann Hesse 1927.

Bali (angį.) sportiniam žaidimui skiriamas rutulys, kamuolys, sviedinys. Iš čia tų žaidimų vardai — basketball (krepšinis), football (kojinis sviedinys), rugbyball ir kt.

Ballanche Pierre Simon (1776 — 1817) prancūzų publicistas, mistikas ir poetas, vienas iš romantikų pirmtakų, griežtas racionalizmo kritikas. Jo Oevres išl. 1830, o jų tarpe ir Essais sur la palingónésie so-ciale.

Ba'lantyne James (1813—18C4) škotą; orientalistas, 1841—1831 Eenareso Indijoje kolegijos prof. ir dir. 1838 iš!, indu ‘r 1848 sanskrito kalbų gramatikas. Paskelbė kelis senųjų sanskrito gramatikų darbus. Išsp. Synops's of Science in San-krit and Eig-l'sh 1853, ChrifUa ūly compared with Hindú Phiiosophy 1830.

Baüarat Australijos m;t. Viktorijoje. Įk. 1851 aukso kūryklų srityje abiem Yarro-v uoės kranta-'s. 42.000 gyv. (1350). Šešių, gilk. linijų ma-gas. Kar-kU? i'Ų'ucrp ;s mokykla. Plačioje B. rr'tyje auginome daug avių. kuriu \ Ina tarptautinėje prekyboje laikoma gerauua.

Bailei (balliva, bailia) atskirti veršininku prižiūrimos ir tvarkomos lemplininkų. teutonų, joanitų ir kitų Uarmh.j oed'nu žemės viduramžia’s ir nauj. amžiaus Prū.vtose. nuo komtūru, tas žemo:; pr'žiūrėju ;iu. buvusios vad. komlūrata's.

Balleny ugn!akalnių kiluno penkios salos Antarktyje į šiaurę nuo p. Viktorijos žemės. Būkles saloje yra veikiąs ugniakol-nis. Ycuago salos augštumas r:.ek;a ligi 88-30 m nuo j. 1.

Baile Poras y Baretta Antonio (1880—

1949) ispanų istorikas, nuo 1906 Sevilijos (Sevilla) ir Madrido un:v. nrof. Ilso. Historia de España y su influencia en la Historia Universal 1918—1941. BaHestrem Franz Karl (1834—1910) vokiečių politikas, nuo 1872 parlamento nary:;, katalikų centro partijos. Vienas Veik-liausiųjų Bismarcko priešininkų, šiam pradėjus vad. kulturkampfą, t. y. kovą su katalikų bažnyčia. 190S parlamento pirm.

Bailinta (lot. ballare — mėtyti) senovės karo pabūklas dideliems medžio rąstams ar akmenim; svaidytą norint priešo kariuomenei, butams, sandėliams ir kt. kenkti ir naikinti.

Balio elektra vad. tokia, kuri atsiranda, skysčiui lašais susiskaidant. P. Lenard 1894—1895 nustatė, kad vanduo, dideliais lašais susiskaidydamas, susikrauna teigiamos elektros, o mažais —neigiamos. Teigiamąjį jlydį duodančius skiedinius vadina katabaliniais (pvz. vanduo, vandeningieji aliejų ar amoniako skiediniai), o duodančius neigiamąjį jlydi — anabaiiniais (pvz. trichlorinė acto rūgštis, chinino ir anilino skiedinys). B. E. vardą pirmas pavartojo 1913 Christian.

Baîlota (akenis) Lūpažiedžių (Labiatae) šeimos augalų gentis. Viduržemio jūros kraštuose yra lig 25 rūšių. B. nigra L. — akenis juodasis vietomis ir Lietuvoje piktžole auga. Raudonų žiedų ir plaukuotų lapų žolė.

Balmaceda José Manuel (1838—1891) Čilės (Chile) politikas. 1886 IX 18 išrinktas valstybės prezidentu, tuoj suskato diktatūros s;ekti. 1890 paleido kongresą ir 1890 I 7 pasiskelbė diktatoriumi. Tuomet kongresas sudarė laikinę vyriausybę, pradėjusią su B. karą. pasibaigusi visišku B. pralaimėjimu 1S91 VIII ties Placilla. B. pasislėpė Argentinos konsulate ir ten nusižudė.

Bnlmašev Steponas (1881-1902) rusų re-vollucininkas, Kievo univ. studentas. Susiartinos su rusų socialistais revoliucionie-r'als, iš užsien'o slapta atvykusiam šiauliečiui Geršuniui organizavus pasikėsinimą prieš vidaus reikalų ministerj Sipiaginą, B. 1902 IV 2 '15 tą Sipiaginą nužudė. Suimtas ir nuteistas 1902 V 16 buvo šlisselburge pakartas.

Baime L) Col de B. tarpukalnė Savojos Aloė'-e tarp Montbiauco ir Mont Buet’o. Jungia Chamonix su Triento-Romos kloniu. Ap:o 2900 m nuo j. 1.

2) Poženvnis urvas Prancūzijoje Isère departamente, Le Tour-de-Pin aps., kurio <lidž?aussoji salė turi 76 m ilgio. 21 m plo-č o ir 33 m augščio. Iš tos salės 246 m il-g o požeminis koridorius eina į stalaktitu rolo su požeminiu ežeru.

Baknar Johann Jakob (1825—1898) šveicaru fizikas ir matematikas, Baselio univ. prof.. nustatęs vandenilio spektro linijų bangų ilgius re'škiančią formulą, tapusią visų kitų spektriniu formulių pagrindu ir pavadintą B. serija.

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai