Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/187

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


nuo 1795 Tautos susirinkimo, vėliau ir dabar parlamento vieta.

Bourdaloue Louis (1632—1704) prancūzų pamokslininkas, nuo 1648 jėzuitas. Jėzuitų kolegijų profesorius. 1669—1697 karaliaus pamokslininkas. B. yra gretinamas su pagarsėjusiu prancūzų pamokslininku Bos-suetu. Jo Sermons išl. 1707—1743, Pensées 3.734. Surinktieji raštai Oeuvres 1822, kritiškas leidimas 1901.

A. Feugère B., sa prédication et son temps 1874; E. Griselle B. histoire critique de sa prédication 1901; E. Byrne B. moraliste 1929.

Bourdeau 1) Louis (1824—1900) pozityvistinės krypties prancūzų filosofas. Išspausdino Théorie des sciences 1882, L’histoire et les historiens 1888, Le problème de la vie 1901.

2) Jean (1848—1928) prancūzų filosofas. Išsp. Socialisme allemand et le Nihilisme russe 1892, L’évolution du socialisme 1901, Pragmatisme et modernisme 1908, Philosophie affective 1912.

Bourdelle Émile Antoine (1861 —1929) prancūzų skulptorius. Ilgai dirbęs Rodino padėjėju, nuo 1890 jieško savo individua- laus stiliaus, kuris formuojasi graikų archainės ir gotinės skulptūros įtakoje. B. savo kūriniams davė ar,chitektonikos, konstruktyvizmo ir ekspresijos, žymiausieji jo kūriniai — A. Mickevičiaus paminklas Paryžiuje 1929, dekoracinės skulptūros teatro Champs-Elysées fasadui 1913, Monument des combatants Montaubane 1902, Sužeistasis kentauras 1925, Beethoveno, Michelet’o, A. France, Rodino biustai, paminklas I pas. kare žuvusiems Amerikos kariams.

Bourdet Edouard (1887—1945) prancūzų dramaturgas. Išsp. Rubicon 1910, L’homme en chaîne 1923, La prisonnière 1926, Vient de paraître 19.28, Le sexe faible 91931, Père 1943.

Bourdillon Joseph valstybės teisės profesorius. šiuo slapyvardžiu Voltaire, pavestas carės Kotrynos II, 1767 Paryžiuje (pažymėjus Bazelį) išleido Essai sur les dissensions des Églises en Pologne. Kotrynos II šis darbas buvo panaudotas rusų politikai prieš Lenkiją. Jis buvo rusų kalbon išverstas V. Tredjakovskio 1768 ir V. Meš-čerskio 1778. Taip pat Rusijoje buvo išspausdintas ir graikiškas vertimas su daugybe prierašų graikų kalba.

Bourdin Maurice, lot. Burdinus Mauritius (apie 1070—1125 Italijoje) prancūzų kunigas, antipopiežius. 1105 Coimbros vyskupas ir 1110 Bragos arkivyskupas. Vainikavo Henriką V, ir už tai buvo iškeiktas. 1118 imperatorius pravedė B. popiežiumi Grigaliaus VIII vardu, bet šis greitai buvo suimtas ir laikomas vienuolyne.

Bourdon 1) Sébastien (.1616—1671) prancūzų tapytojas religinėmis ir istorinėmis temomis, piešęs portretus ir gamtovaizdžius. Buvo karališkos tapybos ir skulptūros akademijos vienas iš steigėjų. Frondos metu gyveno Švedijoje (karalienės Kristinos portretas). Geriausias paveikslas šv. Petro nukryžiavimas (Louvre).

2) Benjamin (1860— ?) prancūzų psichologas, sudaręs testus darbingumui nustatyti. Išsp. Intelligence 1926, Le Perception 1936.

Bourg (pr. — pilis, gyvenamoji vietovė) daugelio Prancūzijos vietovių vardas. Jų B o u r g - e n - Bresse yra Ain departamento administracijos centras. 22.000 gyventojų (1951). Laikrodžių, puošmenų pramonė.

Bourg Leonor Marie (1665—1739) prancūzų maršalas nuo 1724. Karo dėl Lenkijos sosto metu 1733 surengė Stanislovo Leš-činskio ekspediciją Dancigan, kurią Leš-činskis pralaimėjo. Išsp. La révolution de Pologne 1730.

Bourgault-Ducoudray Louis Albert (1840 —1910) prancūzų kompozitorius ir rašytojas muzikos klausimais. 1859 parašė operą L’atelier de Prague, 1860 Clavecin à vendre. .1862 už kantatą Louise de Mézières gavo Romos premiją. Romoje 1864 parašė Stabat Mater ir Hymne de la joie. Nuo 3878 Paryžiaus konservatorijos profesorius. Išsp. Conférence sur la modalité dans la musique grecque 1879, Trente mélodies

E. A. Bourdelle Heraklis

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai