Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/206

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


sapnų; berilas gelbstįs nuo akių ligų ir padedąs meilėje; smaragdas padedąs išlaisvinti belaisvius ir apsaugąs jūroje nuo audrų; sapfyras padedąs nuo skorpionų įkandimo; raudonasis jaspis nuo kraujoplūdžio ir t. t. Buvo manoma, kad B. A. gydomoji galia dar geriau veikianti, jei, juos susmulkinus, suvalgoma ar išgeriama vaistais. Pvz. hematitas, esą, kaip „iš kraujo kilęs”, buvo laikomas tiesiog stebuklingu vaistu nuo kraujoplūdžio.

Norint B. A . apibūdinti, stebima jų kristalizacijos forma, spalva, kietumo bei lyginamojo svorio nustatymas, tiriama ir su poliai’izuotosios šviesos bei Rentgeno spindulių pagalba. B. A . sverti vartojamas svorio vienetas — karatas. Metrinis karatas = 200 miligramų.

Iš B. A. radimo vietų pažymėtinos: pietų Afrika — deimantai (viso gaunamo kiekio 90%), Indija ir Indokinija — rubinai, sapfyrai, deimantai, topazai, Uralo kalnai — smaragdas, aleksandritas, turmalinas, topazas, granatai, jaspis, Brazilija — deimantas, topazas, turmalinas, kvarco įvairios atmainos.

Pastaraisiais laikais kaikurie B. A. pradėta gaminti dirbtiniu būdu. Geriausių re zultatų gauta, gaminant korundus iš aliuminio deginio miltelių (AI2O3). pridėjus dažomosios medžiagos.

Dėl gana augštos B. A. kainos dažnai jų vietoje vartojamos įvairios imitacijos, gamintos iš įvairios cheminės sudėties ir įvairiai dažyto stiklo lydinio. Kaikurių B. A. imitacijos pavyksta pagaminti gana tobulos su tikram B. A . artimu šviesos persilaužimo koeficientu bei lyginamuoju svoriu. Bet tokios imitacijos .neturi kristalinės medžiagos optinių savybių, pvz. dvigubo šviesos persilaužimo, nepasižymi pleo- ehroizmu, nedidelio kietumo, juose visada galima pastebėti mažyčių oro pūsliukių.

O. Stutzer ir W . Fr. Eppler Die Lagerstätten der

Edelsteine und Schmucksteino lü:>4; G. K untz Marketing of precious stones 1925.

Brangymetis yra laikas, kada svarbesnėms pragyvenimo gėrybėms bei patarnavimams kainų lygis yra augštesnis už normalų kainų bei patarnavimų lygį. B. gali atsirasti dėl prekių pasiūlos sumažėjimo, dėl staigaus prekių paklausos padidėjimo arba dėl pinigų vertės kritimo. Mūsų laikų didelės technikos ir ekonominio gyvenimo dėsnių pažinimo dėka B. gali atsirasti, tik pairus ekonominei bei politinei krašto gyvenimo santvarkai. Tokie pairimai priverčia prekių pasiūlas mažėti, prekių paklausas didėti, pinigų vertę kristi, — vadinasi, pereinama į B. (ž. Infliacija).

Brangumo indeksai yra tam tikrais statistiniais metodais apskaičiuoti rodikliai, rodą pragyvenimui reikalingų ekonominių gėrybių kainų kitėjimus. B. I. apskaičiuoti, paprastai, imamas parinktų vartotojų vienetų išlaidų vidurkis keliuose laikotarpiuose ir jų santykis išreiškiamas procentais. Vienas parinktas laikotarpis laikomas pagrindiniu, o jame suvartotų ekonominių gėrybių vertė lyginama 100%. Kitų palyginamųjų laikotarpių tų pačių gėrybių vertė yra išreiškiama kaip atitinkamas pagrindinio laikotarpio vertės procentas, šitaip išreikšta palyginamoji ekonominių gėrybių vertė ir duos B. I. Tokiems B. I. apskaičiuoti vartojami įvairūs statistiniai metodai. Centrinis Lietuvos Statistikos Biuras Statistikos Biuletenyje savo skelbiamiems pragyvenimo minimumo indeksais. pagrindan ėmė normas, išskaičiuotas kalorijomis. Bendrose pragyvenimo išlaidose šeimai žmonos pragyvenimo išlaidoms nebuvo įskaitomos išlaidos žibalui, tabakui, degtukams, kurui ir butui (leidžiama, kad vyras tiems reikalams tiek pat išleistų ir vienas gyvendamas), o vaikams ligi pusantrų metų buvo skiriama 25% motinos pragyvenimo išlaidų, nuo IV 2 ligi 7 metų 50% ir nuo 7 ligi 12 metų 75% motinos pragyvenimo išlaidų. Tuo būdu buvo sudaromos gyvenimo minimumo išlaidos 5 žmonių šeimai.

Brangumo laipsnis miškininkystėje vartojamas miškų medžių kainai nustatyti. Netoli didesnių miestų, geležinkelių, plukdomųjų upių arba kur eina geri keliai, lengviną miško medžiagos išvežimą, be to, ir nemiškinguose rajonuose augą miškai, kainos atžvilgiu išskiriami iš blogesniuose, labai nuošaliuose rajonuose esančiųjų miškų, o ten miško medžių kaina atitinkamai sumažinama. Nepriklausomos Lietuvos miškai iš vietos bei aplinkumos padėties, buvo suskirstyti į 8 B. L . Veikusios taksos buvo sudarytos pagal III B. L ., jį pagrindu imant (100%). Visų kitų B. L . kainos buvo nustatomos šitokia brandumo laipsnių schema: 1— 120%, 11 — 110%, 111 — 100%, IV—90%,V—80%,VI — 70%,VII — 60%, VIII — 50% .

Brangwyn Frank (g. 1867) anglų tapytojas ir grafikas, pasižymėjęs ypač dekoracinėje tapyboje. Piešė W. Morrison ir impresionistų įtakoje. Geriausi paveikslai: Jūreivio laidotuvės, Marsas ir Venera, Modernioji prekyba, Karalius Jonas pasirašo Magna Charta. Grafikos darbai — Londono tiltas, Seni namai Ghente.

Brangvynas iš vokiečių Branntvvein pasiimtas M. Lietuvos lietuvių vartotas degtinės pavadinimas.

Braaibor senovės slavų centras dabartinėje Vokietijoje, 61 km nuo Berlyno. Vokiečių paimtas, buvo suvokietintas Brandenburgu. Brandenburgo kunigaikštijos ir vėlesniosios Prūsijos lopšys.

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai