Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/207

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


Branickiai lenkų didikų šeima, kurios kaikurie atstovai vaidino žymų vaidmenį Lenkijos ir Lietuvos valstybiniame gyvenime:

1) Jan Klemens (1689— 1771) 1728 lenkų artilerijos generolas. 1733 Augustui II mirus, stojo prieš Stanislovo Leščinskio kandidatūrą į jungtinį sostą, bet jo šalininkų buvo paimtas į nelaisvę. 1735 Lenkijos kariuomenės lauko hetmonas, 1752 didysis hetmonas. Vienas turtingiausiųjų Lenkijos didikų Baltstogėje. įsitaisė puošnią rezidenciją ir čia organizuodavo konservatorius prieš Čartoriskius. Augustui III mirus, pabėgo į Vengriją ir tegrįžo Poniatowskiui sostą užėmus.

2) Franciszek Ksawery (1732— 1819). Jaunas gyveno Petrapilyje, kur tapo maskoliams ištikimu Stanislovo P oniatovskio šalininku. Poniatowskiui užėmus sostą, buvo paskirtas Lenkijos gen. leitenantu, Lietuvos artilerijos generolu. 1768 su rusų kariuomene veikė prieš Baro konfederatus. 1773 pakeltas Lenkijos lauko hetmonu, bet drauge buvo ir rusų kariuomenės generolu. Rusų pulko priekyje dalyvavo rusų ir turkų kare. 1792 buvo vienas iš Targovicos konfederacijos vadų.

Brankovič serbų valdovų XIV —X V a. dinastija. V u k dalyvavo kautynėse Kos- sovo lauke. Bet tradicija jį laiko savo tautos išdaviku. Jo sūnus Georg I (1367— 1457) nuo 1427 serbų despotas. Ties Varna 1444 nepalaikė Vladislovo Jogailaičio mūšy su turkais, bet 1456 laimėjo kautynes ties Belgradu. Jo sūnus V u k Zmaj (m. 1497) nuo 1457 serbų despotas,sėkmingai kariavo su turkais. Georg (m. 1516) 1498— 1499 serbų despotas, paskiau misininkas Valakijoje, serbų laikomas šventuoju.

Brainle XVI — XVII a. Prancūzijoje paplitęs prancūzų šokis, kur vadovauja vienas ar du šokėjai. Vėliau Provanse (Provence) jis virto gavotu, Bretanijoje — passe pied, Auvergnėj bourrėe.

Branly Eduard (1846 — 1940) prancūzų fizikas, nuo 1911 Prancūzijos mokslo akademijos narys. Daug nuveikė radiotechnikos srityje, 1890 išradęs elektrinių bangų detektorių-konhererį, ir tai leido pirmą kartą praktikoje pavartoti radiotelegrafiją.

Branta berniklė žąsų (Anseridae) šeimos gentis, ligi 10 rūšių. Vidutinės naminės anties didum o žąselės, kiek sutinusiu snapu, trumpos, apvalainės uodegos. Dažniausiai pilkos, tamsiai juodos, rudos ir baltos. Gyvena Eurazijos ir Amerikos šiaurės kraštuose, žiemai traukia į pietus. Laikosi daugiausiai pajūryje. Jos lesa ne vien augalinį, bet ir gyvulinį maistą. Lietuvoje žinomos B. B. rūšys: paprastoji berniklė — Branta bernicla L. pilko kūno, juodų galvos, kojų ir snapo; baltaskruostė berniklė — Branta leucopsis (Bchst.) juodų snapo, kojų, kaklo, pagurklio ir uodegos, kaktos, ir veido, o krūtinė ir pilvas balti; paukščių traukimo metu Lietuvą retai aplanko; rudakaklė berniklė — Btruficolis (Pall.) . Juodų pakaušio, sprando, nugaros, krūtinės ir uodegos, balto pilvo, rudų kaklo ir pagurklio. Gyvena šiaurės Sibire ir tik labai retai Lietuvon teužklysta.

T. Ivanauskas Lietuvos paukščiai 1938.

Brantai (brantukai, piktžolės, velniažo- lės) Cuscuta genties parazitinės žolės, šių žolių vienos rūšys parazituoja ant laukinių augalų, kitos ant kultūrinių. Lietuvos žemės ūkio augalams žymiai kenkia: dobilinis B. (C. epithymum L. var. trifolii) — dobilams ir kitiems dobiliniams augalams ir lininis B. (C. Epilinum Weihe) — linams. Ką tik iš sėklų išdygę, tuojau apsiveja apie artimiausiąjį augalą, į jį įleidžia savo čiulpelius ir minta jo syvais. Pagaminę sėklas, jie jomis užteršia dobilų ar linų sėklas, ir tuo būdu plinta. Stipriai besišakodamas ir savo šakutėmis pereidamas nuo vieno augalo ant kito, vienas B. egzempliorius gali išnaikinti arba nustelbti didoko ploto augalus.

J. Vengris Brantai — Žemės ūkis 1937 N. 4.

Brantai, rytų augš. prancai — Lietuvoje paplitęs vardas sifiliui vadinti.

Brantford Kanados miestas Ontario provincijoje, gavęs vardą nuo mohavkų indėnų vado Josepho Branto (Thayendanegea). 32.000 gyv. (1950). Aklųjų institutas. M ašinų pramonė.

Bramting Kari Hjalmar (1860 — 1925) švedų politikas, švedų socialdemokratų partijos vienas steigėjų ir vadų ir nuo 1907 pirmininkas. Nuo 1883 pradėjo žurnalisto darbą Stockholms Dagblad laikraštyje. Nuo 1886 Social-Demokraten bendradarbis ir paskiau ligi 1917 redaktorius. 1897 — 1925 Švedijos riksdago narys, k uriame ligi 1903 buvo- vienintelis socialdemokratų atstovas. 1917 koaliciniame li-

Paprastoji berniklė Rudakaklė berniklė Dobilinis Brantas

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai