Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/248

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


mai tarp bulos ir B. buvo panaikinti popiežiaus Leono XIII 1878 X 29. Popiežiaus Pijaus X Sapienti consilio 1908 konstitucija, B. metų pradžia laikoma nuo I 1, bet ne nuo III 25, kaip bulose.

P. Malakauskis Bažnytiniu teisių šaltiniai 1931.

Brevet (pr. brevé, angį. brevet, nuo lot. brevis — trumpas) Prancūzijoje seniau karaliaus malonės raštas, suteikiąs adresatui titulą ar ordiną. Iš to pvz. „Ducs a b” — titulinis kunigaikštis (be kunigaikštijos). Dabar Prancūzijoje B. vadinami įvairūs adresatui valdžios išduodami kokias nors teises suteikią raštai, patentai, diplomai. B. d'invention—išradimo patentas (vadinamas taip pat ir vienu žodžiu „b”) valdžios išduodamas nepatikrinus išradimo. 5, 10 ar 15 metų B. d'état major — tinkamumo liudijimas generaliniame štabe tarnauti. Anglijoje ir JAV B. yra suteikimas augštes-nio karininko laipsnio be algos ir be atitinkamų pareigų ėjimo kariuomenėje.

Breviarium ž. Breviorius.

Breviarium Aiaiicianum (lot.) dar vadinamas Lex Komana Visigothorum. Tai vi-sigotų karaliaus Alaricho II įsakymu 506 išteistoji santrauka romėnų teisės dėsnių, paimtų iš Gregorijaus, Hermogeno ir Teodosijaus kodeksų, Gajaus institucijų, Pauliaus, Papiniano ir kt. Romos teisininkų raštų, ši santrauka buvo paskelbta įstatymu visigotų karalystėje gyvenantiems romėnams. Įstatymas galiojo ligi pat VII a. vidurio Ispanijoje ir pietų Prancūzijoje.

Breviceps beuodegis varliagyvis (Anura) Diplasiocaela pobūrio, plataus kūno, panašaus į pripūstą gumos pūslę, trumpa galva ir trumpomis, bet stipriomis kojomis, žinomos trys rūšys. B. mossambicus Ptrs. apie 5 cm ilgio, rastas Mozambiko saloje, paskiau ir Afrikos žemyne. B. verrucasus gyvena Afrikos pietuose.

Brevicitas (radiolitas), mineralo natroli-to atmaina, artima hidronefelinitui. Bespalvis.

Brevikiai Telšių aps. Alsėdžių vi. kaimas ir dvaras. B. dvare gimė Lietuvos Nepriklausomybės aktą Vilniuje pasirašęs S. Narutavičius ir lenkuose nužudytasis Lenkijos prezidentas G. Narutavičius.

Bréville Pierre Onfroy (g. 1861) prancūzų kompozitorius, Schola Cantorum profesorius. Lyrinė drama Eros vainqueur 1910, oratorija Sainte Rose de Lima, suita Stamboul ir kt.

Brevi manu (lot.) — tučtuojau, be formalumų, savo ranka. Taip seniau vadino valdžios asmenų rezoliucijas, įrašytas pačiame prašyme, grąžinamame prašytojui.

Breviorius (lot. Breviarium) yra maldos, Bažnyčios įsakytos kalbėti dvasininkams, turintiems augštesniuosius šventimus. Viduramžiais B. vadino knygą, kurioje pirmais maldų tekstų žodžiais buvo nurodyta, kurios maldos kuriuo metu reikia kalbėti. Paskui tuo vardu imta vadinti dvasininkų maldų knyga, dar vadinama Officium divi-num, Cursus, Horae canonicae ir kt. Ir Senajame Įstatyme tam tikros dienos valandos buvo skirtos maldai. Krikščioniai apaštalų laikais melsdavosi 3, 6 ir 9 val., be to, ryte ir vakare, o priespaudos laikais, susirinkę į slaptas vietas, ir naktimis. Maldos buvo iš psalmių, šventojo Rašto skaitymo, Bažnyčios Tėvų homilijų. Priespaudai pasibaigus, uolesnieji krikščioniai tas maldas kalbėdavo bažnyčiose ir namuose. Vienuolynų steigėjai tas maldas įsakė kalbėti ir vienuoliams. Ilgainiui tos maldos keitėsi: buvo pridedama naujų, įvairių šventųjų ir kankinių švenčių maldų. B. ne-visose bažnyčiose buvo vienodas. Geriausiai buvo sutvarkytas Romos Bažnyčios B., visuotinai priimtas. B. buvo daug kartų taisytas, reformuotas. Tuo rūpinosi popiežiai ir visuotiniai Bažnyčios susirinkimai (Tri-dento ir kt.). Paskutinis B. reformavo popiežius Pijus X, tiksliau paskirstęs psalmių skaičių savaitės dienoms ir šventėms. Dabar B. turi šias dalis: Matutinum, Laudes, Prima, Tertia, Sexta, Nona, Vesperae, Com-pietorium.

S. Bčiumer Geschichte des Breviers 1895; J. Baudot Le Brevier Romain 1929; X. Schild B. reform 1927.

Brevis (suprask B. nata) senovės gaidose trumpa „musika mensuralis” gaida, lygi ilgiui „minima” keturioms (šių laikų pusgaidėms) ir „semibrevis” dviem (mūsų pilnoms gaidoms). Dvi „brevis” daro vieną „longa”; dvi „longa” — vieną maxima”.

Brevis radio aktyvus elementas. Atominis svoris 234, atominis skaičius 91.

Brewster David (1781—1868) škotų fizikas. Išrado kaleidoskopą ir pagerino Wheatstone stereoskopą. Jis nustatė šviesos poliarizacijos dėsnį. 1815 jis pirmas stebėjo interferencijos reiškinį, šviesai einant pro dvi vienodai storas lygiagrečių šonų stiklines plokšteles, teturinčias labai mažą kampą. Tais pačiais metais B. pirmaa stebėjo spaudžiamo bei lenkiamo stiklo dvigubą pro jį einančios šviesos lūžį. B. atrado saulei vadinamąjį trečiąjį neutralųjį tašką, leidžiantį nepoliarizuotąją šviesą. Stebėjo saulės spektro tamsius ruožus, aiškius, kai saulė arti horizonto, ir dūstančius, kai saulė kyla nuo horizonto. 1861 B. patiekė saulės spektro vaizdą, kuriame buvo ligi 2000 linijų ir ruožų. Išsp. Treatise on Optics ,1831, Memoires of the Life 1855, Writing and Discoveries of Isaac Newton 21860.

Brezentas storas linų audinys, impregnuotas tam tikros vandenį nepraleidžiančios medžiagos (aliuminio oksido, kristali-

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai