Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/270

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


damas 10 lietuviškų dainų vertimą. Iš 1825 Rėzos dainų rinkinio B. išvertė dar 16 dainų. Iš viso yra išvertęs 29 dainas (3 iš Herderio ir 26 iš Rėzos). B. raštai buvo išl. 1842—1844 Vilniuje (10 tt.) ir 1872—1874 (8 tt.). 1910 A. Lucki išl. K. Brodzinskiego nieznane poezje i nieznane pisma prozą. 1844 išsp. Wspomnienia moję j mlodošci (21901, 31928).

Gubrynouricz K. B., žycie i dziela I 1917.

Brodzki Viktor (1825—1904) kilimo žydas, skulptorius, mokėsi Petrapilio meno akademijoje, gyveno Romoje. Koperniko, Batoro, Sobieskio, Mickevičiaus, J. I. Kraševskio biustai; Amūras, Miegas Kauše ir kitos skulptūros.

Broekhuizen Joan (1649 — 1707) olandų poetas, rašęs lotyniškai ir olandiškai. Svarbesnieji jo komentarai Propercijui (1702) ir Tibului (1707). Jo lotyniškosios poemos spausdintos 1684 (Carmina) ir 1711 (Poemata), olandiškosios poemos išsp. 1677 ir 1712. Visas raštų rinkinys pasirodė 1889 ir 1893.

Broga (si. braga) bravoruose užraugtieji miltai spiritui varyti ir palikę tų miltų išspaudos.

Broglie iš Piemonto kilusi, nuo XVII a. Prancūzijoje įsigyvenusi didikų giminė:

1) Achilles Charles Léonce Victor (1785—1870) prancūzų politikas. 1830 ministeris pirmininkas ir švietimo ministeris, taip pat 1834 —1835 ir užsienių reikalų ministeris. Su naujais konstitucijos ribojimais nesutikdamas, iš politikos pasitraukė. Napoleono III laikais vertėsi vien religinėmis_ir filosofinėmis studijomis. Nuo 1856 prancūzų akademijos narys. Išspausdino Écrits et Discours 1863, Souvenirs 1886.

2) Jacques Victor Albert (1821 — 1901) prancūzų politikas ir istorikas, politikoje griežtas monarchistas ir katalikų bažnyčios teisių gynėjas. Išsp. L’histoire de l’Église et de l’Empire romain au IV siècle 1856—1869. Nuo 1871 parlamento narys ir Prancūzijos atstovas Londone. 1873 —1874 ministeris pirmininkas ir teisingumo ministeris; taip pat ir 1877. Pasitraukęs iš politikos, atsidėjo istorijai, skelbdamas Le Secret du Roi 1878, Frédéric II et Louis XV 1885, Mémoires 1926.

3) Louis Victor (g.1892) prancūzų fizikas, nuo 1928 teorinės fizikos prof. Paryžiuje (Sorbonoj). B. pirmasis paskelbė medžiagos bangų pažiūras, sudarė pagrindą medžiagos bangų mechanikai, kurią išplėtė Schrödinger. Išsp. Recherches sur la théorie des quanta 1924, Ondes et mouvements 1926, Introduction à l’étude de la Mécanique ondulatoire 1929, L’Électron magnétique 1934, Matière et lumière 1937, Continu et discontinu au physique moderne 1941, Physique 1947, Ondes, corpuscules, mécanique ondulatoire 1945.

Brokarda (brocardica) glosatorių patarlių forma suredaguoti trumpi teisės taisyklių rinkiniai. 1025 miręs Wormso vyskupas Burhardas buvo surinkęs bažnytinės teisės taisyklių patarles — Bro.cardicorum opus.

Brokatas puošni raštuota sunki šilko medžiaga, jaustais aukso ar sidabro siūlais, vartojama iškilmių drabužiams bei baldų apmušalams.

Brokeris, makleris Anglijos biržose, perkąs ar parduodąs vertybių popierius savo klientų įgaliojimu ir už tai gaunąs atlyginimą (komisą).

Brokoffl 1) Jan (1652 — 1718) čekų skulptorius, žymiausias jo kūrinys šv. Jono Nepomuko statula Prahos Karolio tilte.

2) Jan Ferdinand (1688 — .1731) čekų skulptorius, Jono (1) sūnus, žymiausioji skulptūra šv. Marijos kolona Hradča-nuose Prahoje.

Brolava vienoje šeimoje gyveną ir drauge šeimininkaują brolių-seserų šeimos arba jų vaikai. Seniau B. buvo palyginti gana dažna, ir buvo skiriamos trys B. lytys — mažoji, didžioji ir skystėjanti, arba irstančioji. Mažąją B. paprastai sudarydavo tikrieji broliai ir seserys, prie kurių kartais prisiglausdavo ir vienas kitas senesnis giminaitis (netekėjusi teta, senelis). Tokioje B. dažniausiai šeimininkaudavo vyresnysis brolis ir viena sesuo, nors būdavo ir išimčių. ūkį tvarkąs brolis paprastai sėdavo bandas kitiems šeimos nariams. Didžiąja B. vadino išsiplėtusią mažesniąją B., t. y. kai veda daugiau brolių ir visos šeimos toliau gyvena drauge. Skystąja B. paprastai nusako jau beirstančią kelintos kartos B., kai vieni jų išsiskiria, o kiti ir toliau pasilieka B.

Broliai bendrojio gyvenimo, bendrojo gyvenimo broliai—krikščionių bendruomenė, XIV a. atsiradusi Olandijoje Gerardo Grooto iniciatyva. Jos nariai, nesirišdami

V. Brodzki Aktas

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai