Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/271

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


vienuolių apžadais, bendrai gyveno, tam reikalui atiduodami visas savo lėšas, bendrai dirbo, daugiausia perrašinėdami ir platindami šv. Raštą. Nors paplito ir šiaurės vokiečių kraštuose, bet spaudą išradus, XV a. išnyko, nes jų perrašinėjimo darbas liko nebereikalingas.

A. Hyma The Christian Renaissance.

Brolijos arba sodalicijos — religinės draugijos, kurių tikslas yra viešas kultas: pvz. šv. Sakramento garbinimas, škaplierių, Rožinio, atskirų šventųjų ir kt. B. turinčios teisę įjungti kitas tos pačios rūšies B., vadinamos arkibrolijomis.

Lietuvoje B. labiausiai buvo paplitusios XVII ir XVIII a., o XIX a. vysk. — Valančiaus laikais. Daug jų rūpindavosi ir bažnytinio giedojimo ugdymu, šioms brolijoms buvo ruošiamos atitinkamos knygutės, o nuo XVIII a. pabaigos dažniausiai viename lape būdavo spausdinama brolijos įsirašymo taisyklės, maldos ir įsirašiusiųjų pasižadėjimai.

Jau XVII a. jėzuitas Jonas Jaknavičius, jo biografų žiniomis, buvo paskelbęs net trijų brolijų knygutes — 1630 lietuviškai ir lenkiškai šv. Jėzaus kūno B., tais pačiais metais lenkiškai Vilniaus šv. Juozapo ir Nikodemo B., 1639 taisykles ir giesmes šv. Izidoriaus B. Tačiau nė vieno tų leidinių nėra išlikta. Tos pačios B. pradėtos kurti ir žemaičių vyskupijoje, šiaipjau B. skaičius Lietuvoj nuolat didėjo: jos buvo kuriamos beveik kiekvienoje parapijoje, o 1749 net buvo lietuviškai išspausdinta beveik visoms B. skiriama Kninga Juzupa S. apey wisokies Broctwas. 1856—1863 ypač žemaičių vyskupijoje pasklido Blaivybės B., kurioms buvo pagaminta ir plati literatūra ir kurios Žemaitijoje girtavimą beveik visiškai buvo panaikinusios. 1863 sukilimo metu Muravjovas uždraudė ne vien Blaivybės draugijas, bet ir kitas brolavas, išskyrus tokias, kurioms administacija buvo išdavusi atskirus leidimus. Po to uždraudimo brolijoms tekdavo veikti slaptai, bet jos negalėjo spausdinti įsirašymo lapų ir kitos literatūros Po 1905 tolerancijos manifesto jos tuoj pradėjo atvirai veikti ir plėstis.

Brolių kapai (Bralu kapi) — taip Latvijoje vadinami jų karių kapai. Didžiausi ir gražiausi B. K. yra Rygoje. B. K. tvarkydavo tam tikras komitetas, kuris gaudavo lėšų iš visuomenės ir valstybės iždo.

Brom 1) Eduardus 1862—1935) olandų lyrikas, sonetų rašytojas. Išsp. Felice en andere Gedichten 1892, Opgang 1896, Verzen 1909, Dantens Opgang 1923.

2) Gérard (g. 1882) olandų meno kritikas ir rašytojas. Nuo 1923 meno istorijos profesorius. Išsp. Vondels Bekering 1907, Areopaag 1923, Katholiek 1924, Romantiek en Katholicisme in Nederland 1926. Įsteigė žurnalą De Beiaard.

Broma atverta ing viečnasti — viena pirmųjų lietuviškų originaliųjų asketinių knygučių, pirmą kartą kun. Mykolo Alšauskio (Olševskio) išspausdinta Vilniuje Pranciškonų spaustuvėje 1753. Kad ir smarkiai peikiama tiek teologų, kam suprastino įvairius teologinius klausimus, tiek kalbininkų dėl pilnos polonizmų kalbos, betgi ji visą šimtmetį lietuvių žmonių labai mėgiama tikybinė knyga. Todėl tarp 1753—1851 susilaukė 20 leidimų, t. y. kas penkti metai ji buvo kartojama: XVIII a. dažniausiai Vilniaus akademijos ir bazilionų spaustuvių, XIX a. bazilionų, Rommo ir Dvorčiaus spaustuvės. 1851 dviem leidimams pasirodžius, vyskupas M. Valančius buvo B. perredagavęs ir buvo manęs ištaisytą spausdinti, bet nuo tos minties atsisakė. Vėliau ją atstojo iš lenkiško perdirbti ir daug kartų draudimo metu spausdinti Vartai dangaus. Visi B. leidimų spausdinimo metai nurodomi teksto viduje atsakymu į klausimą, kiek metų sukako nuo Kristaus gimimo. Tiktai 1824 ir vienas 1851 leidimas toje grafoje palieka 1799.

Bromalinas. Bespalviai, saldoko skonio kristaliniai milteliai, sergant nervų ligomis, vartojami kaip vidiniai vaistai. Tai švelnus kalio bromido pakaitalas.

Broman 1) Iv ar (1868 — 1946) švedų anatomas, Lundo universiteto profesorius, daugiausia dirbęs embriologijos srityje. Leido apžvalgą Normale und abnormale Entwicklungen der Menschen, paskiau nuo 1911 Grundriss der Entwicklungsgeschichte des Menschen. Išsp. Människokroppen 1934—1936, Människokropens topografiska anatomii 1941.

2) Carl Natanael (g. 1887) švedų pianistas, kompozitorius. Koncertuodavo Skandinavijoje ir Vokietijoje. Komponavo simfonijas, sonatas, romansus smuikui,

Brolių kapų paminklas

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai