Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/274

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


3) Alexandre Théodore (1739—1813) prancūzų architektas, nuo 1781 architektūros akademijos narys, žymiausias jo pastatas neograikinio stiliaus Paryžiaus biržos rūmai, Hôtel de Condé.

Broniewski Wladyîaw (g. 1898) lenkų poetas ir rašytojas. Jo poezija kovinga, bet kultūringa. Išspausdino Wiatraki 1925, Trzy salwy 1925, Dymy nad miastem 1927, Troska i piešn 1932, Krzyk ostateczny 1938, Bagnet na bron 1944.

Bronikowski Ksawery (1797—1857) vienas iš 1830 metų sukilimo organizatorių Lenkijoje. Išsp. Les griefs nouveaux des cabinets européens contre le cabinet russe 1832.

Broniowski Marcin (m. apie 1620) XVI a. lenkų istorikas ir keliautojas, Žygimanto Augusto ir Stepono Batoro sekretorius. Nusiųstas 1579 į Perekopo totorius, apie metus išbuvo ten nelaisvėje ir 1595 išsp. Tartariac descriptio.

Bronislova (apie 1213—1259) palaimintoji (šventė VIII 30). Lenkijoje buvo laikoma globėja nuo bado ir maro.

Bronislavskis vienas sukilėlių vadų 1863 Lietuvoje, veikė drauge su Dluskiu-Jablo-novskiu ties Stempliais 1863 V 11—12 ir Draginėnais.

Bronskis Kristupas XVI a. Lenkijoje ir Lietuvoje veikėjas, arionas, autorius 1595 išsp. Apokrisis, nukreiptos prie Petrą Skargą.

Bronte trys anglų rašytojos seserys:

1) Anne (slapyvardis Acton Bell; 1820 —1849) rašė romanus ir religinę lyriką. Išspausdino Agnes Grey 1847, The Tenant of Wildfell Hall 1848.

2) Charlotte (slapyvardis Currer Bell; .1816—1855). Kovotoja dėl moterų teisių. Pirmąjį romaną parašė iš savo studijų atsiminimų. Išgarsėjo romanu Jane Eyre 1847. Visi jos romanai paremti siauru jos gyvenimo patyrimu, bet atvaizduotu stipriai ir gyvai. Išsp. Shirley 1849, Villette 1853.

3) Emily (slapyvardis Ellis Bell; 1818 —1848) poetė ir romaniste. Garsiausias jos romanas Wuthering Heights 1847.

Bronthotherium, Titanotheridae šeimos, Perissodactyla būrio dideli žinduoliai (apie 2}4 m), gyvuliai, primeną raganosius. Jie gyveno trečiaeilėje gadynėje. Sprendžiant iš da’gtų, B. galėjo misti sultingais augalais. Dabar randama likučių viršutiniojo oligoceno sluogsniuose š. Amerikoje (pietų Dakotoje ir Nebraskoje). Jų svarbiausias pažymys — pora didelių išaugų (ragų).

Brontometras aparatas, registruojąs žaibus kartu su oro slėgimo, vėjo greitumo ir kritulių pasikeitimais. 1890 sugalvojo G. I. Symons.

Brontosauras Marsh. (Apatosauras) iš-mirusiųjų roplių gentis, dinosaurų būrio, sauropodų pobūrio. B. kūnas siekęs ligi 22 m ilgio. Griaučiai užtikti apatiniosios kreidos sluogsniuose š. Amerikoje (Wyo,minge ir Coloradoje).

Bronza vario (Cu) su alvu (Sn) lydinio bendras pavadinimas. Vario jame būva nuo 94 ligi 80%. Kaikada B. būva dar ir kitų metalų. Ryšium su B. sudėtimi žymiai keičiasi ir B. savybės. Paprastai B. metalas geltonos spalvos, standus, labai gerai apdirbimas ir svidinamas, gerai tinka lieti (lydymo temperatūra 800—9000). Dabartiniu laiku technika vartoja šių rūšių B.: a) minkšta B. (94% Cu + 6%Sn); b) B. mašinoms (90% Cu + 10% Sn), apdirbama pjovimu ir liejimu; c) patrankų B. (86% Cu + 14% Sn) kietas standus metalas, kol nike^-linio plieno nebuvo išrasta, kaikuriose valstybėse vartotas patrankų tūtoms gaminti; d) varpų B. (80% Cu + 20% Sn), dar kietesnis metalas su gražiu skambėjimu, vartotas anksčiau varpams lieti. Dabar dideli varpai gaminami plieniniai. Be šių normaliosios B. rūšių, technikoje vartojamas nemažas kiekis vad. specialių B.: e) aliuminio B. (93% Cu-f 7% Al); f) manganinė B. (apie 95% Cu + 5% Mn). Specialia B. vadinama Taip pat ir g) fosforinė B., h) silicio B. ir kt.; raudonoji B.; fosforinė B. normaliųjų B., tačiau sulydyta, su fosforo pagalba nuvalyta nuo vario oksido (Cu^O) tai didina metalo stiprumą; silicio B. — varis su nedidele silicio į.maiša (apie 0,02%) vartojamas telefono ir telegrafo laidams; raudonoji B. su cinko priemaiša (nuo 2 ligi 7%).

B. žmonijai žinoma nuo tolimos senovės. Iškasenose ir Lietuvoje randama įvairių daiktų iš B. Toji senovės B. kaip rodo padarytosios analizės, turėjo truputį kitą sudėtį, negu mūsų dabar vartojamoji B.

Bronzinė liga ž. Addisono liga (I t. 31. psl.).

Bronziniai vekseliai, arba išpūstieji vekseliai, yra tokie vekseliai, kuriuos duoda ar pramanyti asmenys, ar tokie, kurie tų vekselių apmokėti negali. Bronzino Angiolo (Agnolo di Cosimo; 1503—1563) italų tapytojas, Pontormos mokinys, vienas žymiausiųjų Florencijos manieriškumo atstovų. Religinėmis temomis paveikslus (Kristus pragare, šv. Lauryno kankinimas, Kristus ir Magdelena) piešė, nusižiūrėjęs Mykolą Angelą. Itin mėgo apnuogintų kūnų kompoziciją, kur kūnus vaizduodavo skulptūriškai. Pagarsėjo portretų tapyba (portretai: Lukrecijos Panciatichi Cosimos Mediči, Toledo kunigaikštienės Elenoros). Jo darbo portretai padaryti su dideliu tikslumu ligi smulkiausių akcesorijų dalių, šaltais spalvų tonais,

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai