Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/275

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


nesigilinant į vaizduojamų asmenų psichiką.

Bronzitas piroksenų grupės mineralas; <Mg, Fe) S1O3. Kietumas 4-5, spalva bronziniai ruda, žalsva, gelsva; lyginamasis svoris 6. B. dažnai randamas uolienose kaip viena iš jas sudarančiųjų medžiagų drauge su olivinu, noritu, serpentinu ir gabru. Atmainos: bastitas, festinas, diaklozitas.

Bronzos amžius ž. žalvario amžius.

Brook Alexander (g. 1898) rusų kilmės JAV tapytojas. Vadovauja Cross River tapybos mokyklai. Jo paveikslų subtilios spalvos, šviesos bei šešėliai įspūdingi. Svarbiausi paveikslai: Mano žmona, Mano sūnus Sandy, Sargybiniai, Vėjuotas dangus.

Brooke Rupert (1887—1915) anglų poetas. I pas. karo metu dalyvavo Dardanelų ekspedicijoje, kur nuo kraujo apsikrėtimo mirė. Išsp. Poems 1911, Other Poems 1915, melodramą Lithuania ir Collected Poems 1915.

Brook Farm (Institute of Agriculture and Education) viena stambesniųjų furje-ristinių kolonijų JAV, įkurta 1841 transcendentinės bendruomenės West Roxbury, Mass. B. R. turėjo apie 200 akrų žemės ir išsilaikė ligi 1847. Bendruomenės tikslas buvo savo nariams duoti progos dirbti protinį ir fizinį darbą. Be kitų, B. F. nariais buvo teologas W. Channing ir rašytojas N. Hawthorne, pavaizdavęs B. F. gyvenimą Blithedale romance 1852.

Brookhaven pajūrio vietovė į rytus nuo Brooklyno, pietų Long Islando pakraštyje. 1952 čia įrengta valstybinė atominių tyrinėjimų laboratorija su didžiausiu atomų -skaldytoju—betatronu.

Brooklyn viena iš penkių (didžiausioji) New Yorko dalių. Administracijos atžvilgiu B. apima Kings County, apie 202 km2 su 2.716.000 gyventojų (1950), bet geografiškai B. priklauso ir žymiai didesnė Queens County su daugeliu naujai susikū-lusių priemiestinių centrų: Maspeth Little Neck, Bayside, White Stone, Flushing, Elmhurst, Hollis, Forest Hills, Richmond Hill, Jamaica, Far Rockaway. Toks B. turi arti 5 milionų gyventojų ir plečiasi į rytus, nes iš kitų pusių yra supamas vandens. B. užima vakarinę Long Island salos dalį, nuo Manhattano salos (New York City) skiriamas East River sąsiaurio, per kurį su ja jungiamas 5 tiltais ir 12 požeminių tunelių. Ties siauriausia East River vieta, kur yra seniausioji B. dalis, pastatyti kabantieji B. ir Manhattano tiltai. Nuo čia į šiaurę yra B. dalis Williamsburg, o į pietus South B. Williamsburge įsikūrė daugumas pirmųjų (ligi 1914) lietuvių imigrantų, apsigyvenusių didžiajame New Yorke. čia kūrėsi ir pirmieji tremtiniai 1946—1949. Tirščiausiai lietuvių gyvenamas rajonas yra abipus Grand Street ir Union Avenue su dviem katalikų bažnyčiomis (Angelų Karalienės ir Apreiškimo), laikraščių redakcijomis, parapine ir šeštadienine (nuo 1949) mokyklomis, knygų leidyklomis (Gabija), klubais ir verslų įmonėmis. Prasigyvenusiems lietuviams išsikėlus į nuošalesnes rezidencines B. vietas, Williamsburg pasiliko ir toliau didžiojo iNew Yorko lietuvių kultūrinio gyvenimo centru.

B. senamiestyje koncentruojasi administracinės įstaigos ir prekybos bei bankų veikla, čia yra lietuvių katalikų šv. Jurgio bažnyčia. Pramonės svarbiausios šakos: mašinų gamyba, drabužių, siuvyklos, vaistų, chemikalų, dažų, spaudos, cukraus, saldainių, biskvitų, konservų. 1824 įkurtas karo laivynui New York Navy Yard apima 144 akrus su 4 sausaisiais dokais (ligi 210 m ilgio). Bendras krantinių ilgis prekybos laivams apie 55 km. B. uostas gali sutalpinti 500 didelių laivų.

B. yra per 30 parkų. Iš jų didžiausias (526 akrų su 61 akro ežeru) Prospect parkas su botanikos ir zoologijos sodais. Prie jo yra B. biblioteka (2 milionai tomų) ir B. muzėjus. Mokslo įstaigos: 3 universitetai, 1854 įsteigtas politechnikumas, meno ir mokslo institutas, muzikos akademija, kelios kolegijos, iš kurių didžiausia B. College (15.000 studentų), daugybė įvairių specialiųjų ir augštesniųjų mokyklų. B. esama (1953) per 1000 įvairių tikybinių maldnamių. Iš ligoninių didžiausia yra Brooklyn State ir Kings County.

B. vietoje senovėje gyveno indėnų ,ca-narsie gentis. 1636 čia olandai ateiviai įkūrė Breuckelen miestelį, kuris 1777 turėjo ligi 3500 gyventojų; iš jo išaugo B., 1834 gavęs miesto teises. Atskirai susikūręs Williamsburg 1851 taip pat gavo miesto vardą, o 1855 jis drauge su Bushwicku ir Greenpointu buvo sujungtas su B. 1898 sujungtas su New York.

Brooklyno lietuviai. Jie pradėjo čia kurtis apie 1870. 1954 Brooklyne (Kings ir Queens cnts.) esama ligi 40.000 lietuvių, kurių ligi 75% gimę JAV, o apie 2000 atvykę po 1946. Oficialūs gyventojų surašymo duomenys rodo visame 'New Yorke kartu su Brooklynu buvus 1920 26.818, 1930 31.173 (iš jų Lietuvoje gimusių 5005), 1940 16.060. Tačiau tie duomenys nėra tikslūs, nes daug lietuvių tokie neužsirašo; kita vertus, į lietuvių skaičių kartais yra įtraukiami ir nelietuviai, gimę Lietuvoje. Brooklyne gyvena per 90% visų New Yorko lietuvių, ir čia koncentruojamas New Yorko lietuvių kultūrinis veikimas.

Pirmaisiais įsikūrimo dešimtmečiais lietuviai daugiausia spietėsi Williamsbourghe, kur ir po 1949 laikosi daugumas lietuvių verslo įmonių ir kultūrinių institucijų. Po

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai