Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/287

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


kienu — Litauische Volkslieder und Märchen aus dem preussischen und dem russischen Litauen, šio veikalo pirmojoje dalyje paskelbtos A. Leskieno Vilkyškiuose surinktos 143 liaudies dainos ir 2 pasakos, antrojoje dalyje B. apie Garliavą surinktos 106 dainos, 47 pasakos, 3 vestuvinės kvieslio kalbos ir trumpas Garliavos tarmės aprašas. Trečiojoje dalyje duodamas B. vokiškas pasakų vertimas su 'W. Wollnerio pastabomis.

W. Streitberg K. B. Schriften — Indogermanische Jahrbuch 1921.

Brugsch Heinrich Karl (1827—1894) vokiečių egiptologas, egiptologijos mokslo grindėjas. Nuo 1853 daug kartų vykęs i Egiptą jo praeities tyrinėti. Nuo 1868 Göttingeno, nuo 1879 Berlyno universitetų profesorius. 1864 įsteigė žurnalą Zeitschrift für ägyptische Sprache und Alterthumskunde. Išsp. Monuments de l’Égypte 1857, Grammaire démotique 1855, Geschichte Ägyptens 1877, Religion und Mythologie d. alten Ägypter 1884, Thesaurus inscriptio-num aegypticarum 1881 — .1884, Hierogly-phisch-demotisc'he Wörterbuch 1867—1882, Dictionnaire Egypte 1877—1880.

Bruhl Heinrich (1700 VIII 13 — 1763 X 28) Saksonijos politikas, Augusto II ir Augusto III laikais daug svėręs Lenkijos ir Lietuvos gyvenime. Jau nuo 1730 virto Augusto II patikėtiniu. Dažnai lankydamas Lenkiją ir Lietuvą, čia ėmė varyti dinastinę Augusto politiką, kurios tikslas buvo Lietuvą ir Lenkiją paversti paveldima Augusto II šeimos monarchija.

1733 į Varšuvos seimą atvykusiam konstitucijos pakeisti Augustui II mirus, B. pradėjo rūpintis, kad karaliumi būtų išrinktas jo sūnus. Tuo pačiu metu atsiradus kitiems Habsburgų ir Prūsijos karaliaus palaikomiems kandidatams į sostą, Saksonijos .naujo kunig. Fridricho Augusto pavedamas, Lenkijoje B. veikė jo naudai. 1733 IX 12 prancūzų pinigais karaliumi išrinkus Stanislovą Leščinskį, saksų šalininkai greitai atsigavo, o Leščinskis buvo priverstas pabėgti, ir 1733 X 5 karaliumi buvo išrinktas Augustas III. Tuo būdu B., nuo 1738 pašalinęs savo konkurentą Sulkovskį, ėmė savarankiškai valstybę valdyti.

Jis troško ir vokiečių imperatoriaus vainiko Augusto III Vetinų dinastijai ir Lietuvą—Lenkiją paversti paveldima monarchija. Tačiau Prūsijai pasipriešinus, tų tikslų nepasiekė. Tuo pačiu metu ir pats asmeniškai krovė turtus tiek Saksonijoje, kur pristatė daug fabrikų, tiek Lenkijoje ir Lietuvoje (čia 1751 įgijo Palangos seniūniją. Karui su Prūsija nepavykus ir Saksonijai susmukus B. buvo apkaltintas suktybėmis, ir iš jo buvo atimti turtai. B. buvo plataus masto politikas, norėjęs iškelti Saksoniją, įsigalėti vokiečių kraštuose ir sunaikinti Prūsiją.

A. A. Boroviczeny — Graf v. Brühl 1929.

Bruhns Leopold Paul (g. 1884 Estijoje) meno istorikas. Nuo 1934 meno instituto Romoje direktorius. Išsp. Die Meisterwerke 1927 — 1934, Kunstgeschichte der Stadt Rom 1950.

Bruin Georg ž. Braun Georg (III t. 212 psl.).

Bruyne Edgar (g. 1898) neoscholastinės krypties olandų filosofas. Išsp. Inleiding tot de Wijsbegerte 01948, Saint Thomas d'Aqin 1928, Kunstphilosophie 1929, Wat is Cultur 1937, Het Aesthetisch Beleven 1942, L’Estétique du moyen âge 1947.

Bruys, Bruis, Brusius Peter (m. 1126) XII a. Prancūzijos sektantas, Abélardo šalininkas, įkūręs petro-brusionų sektą, pripažįstančią tik keturių evangelijų doktriną, vieninteliu keliu į išganymą laikiusią vidinį tikėjimą, atmetusią visą bažnytinių apeigų išorę, agitavusią už bažnyčių naikinimą ir kt. Po dvidešimt metų propagandos B. buvo 1126 suimtas ir lauže sudegintas. Jo šalininkai paskiau susijungė su Henriko iš Losanos vadovaujamaisiais henricionais.

Brukitas gelsvai raudonos spalvos mineralas (TIO2).

Bruknė (Vaccinium vitis idaea) L.- vir-žinių (Ericaceae) šeimos augalas. Auga 10—40 cm stačiu, mažai šakotu, amžinai žaliuojančiu krūmeliu. Jai tinka šviesių augiaviečių derlingi smėliai. Uogienei vertingos raudonos, bet rūgščios uogos prinoksta rudenį. Lietuvos miškuose B. daug auga, ir nemaža jų uogų išveždavo į užsienį. Vaccinium macrocarpum B. rūšis savaime auga š. Amerikoje, ši B. rūšis derli.

Brukterai žinoma I a. po Kr. germanų giminė, gyvenusi Lippės upės krantuose. 4 Kr. gimus juos nukariavo romėnai. Apie 97 Kr. g. juos išnaikino kaimynai chama-vai ir agrivarai.

L. Schmidt Deutsche Westgermanen II leid. 1940.

Bruku miškas Raseinių aps. Kražių vi. 121 ha ploto. Auga eglė su ąžuolu. Medynai vidutinio amžiaus.

Brumaire „miglotas mėnuo”. Prancūzų didžiosios revoliucijos kalendoriuje antras mėnuo — 1792—1794 ir 1796—1798 nuo X 21 ligi XI 20; 1795—1799, 1800—1802 ir 1804— 1805 nuo X 22 ligi XI 21; 1803 nuo X 13 ligi XI 22. Išgarsėjo Aštuonioliktasis B. — Sieyės’o ir Bonaparto perversmu.

H. Brühl

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai