Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/338

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


Buldogas, angl. bulldog. Seniau Anglijoje bulių vaikymo sporte turėtas sargybinis šuo. Neaugšti, ligi 25 kg sverią stiprūs šunys, tinką lokių, šernų ir šiaipjau pavojingų žvėrių medžioklei. Storo, trumpo snukio, plokščios nosies, perkirstos kartu su viršutine lūpa.

Bultlurių konferencija. 1920 VIII 3—IX 4 Bulduriuose, Latvijoje, įvykusi konferencija, Suomijai, Estijai, Latvijai, Lietuvai, Lenkijai ir neoficialiai Ukrainos bei Gudijos atstovams dalyvaujant. VIII 31 čia buvo pasirašyta sutartis, kuri dėl Vilniaus okupacijos ir Lietuvos kovų su Lenkija nebuvo ratifikuota. Ta pati B. K. buvo paruošusi Pabaltijo valstybių delegacijų tarybos statutą, ši taryba veikė 2 metus, bet Lietuva joje nedalyvavo. Teisinė B. K. komisija buvo paruošusi ir teisinių konvencijų projektų, pvz. konsularinę, pašto ir telegrafo, civilinio proceso, kurių kiti vėliau buvo priimti ir pasirašyti.

Bulė (gr. boulė) patarėjų susirinkimas, senovės graikų valstybėlių seimai. Monarchijos laikais B. buvo renkamos burtais iš seniausių ir kilniausių žmonių, o tais laikais B. turėjo tik patariamąjį balsą valdovui. Atėnų B. buvo vadinama areopagu, čia per B. valstybėje įsigalėjo aristokratai. Archontų laikais B. narių buvo 401. Klisteno laikais visa vykdomoji valdžia priklausė B., 50 atstovų komitetą sudariusiai. 462—400 pr. Kr. B, įtaka, reikšmė ir galia pašlijo. B. išnyko, Pilypui Makedoniečiui nukariavus Atėnų valstybę.

V. Busolt u. H. Swoboda Griechische Staatskunde 1920—1926.

Bulfinch Charles (1763 — 1844) Bostono architektas, pastatęs daug viešų bei privačių pastatų New England, Beacon Hill monumento Bostone autorius. 1818 Capitolio Washington, D. C. artitektas, suprojektavęs jo vakarinę dalį su portiku. Jo paprastas, bet įspūdingas stilius turėjo daug įtakos Amerikos architektūrai.

Bulgakov Michail (1891—1940) rusų rašytojas, dramaturgas. Dramose palietė sovietinio gyvenimo neigiamybes ir buvo užsitraukęs valdžios nemalonę. Išsp. Belaja Gvardija 1924, Dni Turbinych 1926, Zoikina kvartira, Bogrovyj ostrov (alegorija sovietų cenzūrai), Moljer 1936, Poslednie dni 1943, Don Quixote 1940.

Bulganin Nikolai (g. 1895) bolševikų politikas, maršalas. Iškilo iš čekistų. Maskvos miesto tarybos pirmininkas, 1941 — 1943 vakarų fronte, 1944 valstybės gynimo komiteto narys ir karo ministerio pavaduotojas, 1947—1949 karo ministeris ir ministerio pirmininko pavaduotojas. Nuo 1948 politinio biuro narys.

Bulgarai pietinių slavų tauta, iš viso apie 7.300.000 gyventojų Bulgarijoje, Trakijoje, Makedonijoje, Rumunijos Valakijoje (Bukarešto apylinkėje), Besarabijoje (Ak-Ker-mano apylinkėje), Dobrudžoje, Banate ir M. Azijoje. Antropologiškai B. yra mišria-kraujė tauta: turi šiaurės (rytų Pabaltijo), viduržemio, dinariškų, mongoliškų bruožų; etnologiškai susidėję iš slavų, romanizuo-tų trakų ir tiurkų. Tiurkiškieji B. (Volgos B.) IX—XIII a. Volgos žemupio srityje buvo sukūrę didelę valstybę su sostinę Bolgary. Viena jų giminė V a. užėmė Ukrainą, Moldaviją, Muntaniją ir 678 Asparucho vadovaujama, persikėlusi per žem. Dunojų, užėmė visą šalį ligi Balkanų ir sudarė valdančiųjų sluogsnį (Dunojaus B.), kuris, susiliejęs su ankstyvesniais čiabuviais, sukūrė dabartinius B. Vakarinė B. skirstoma į daug genčių, kurių svarbiausioji barzacai (tarp Vardaro ir Ochridos ežero). Apie 80% yra žemdirbiai, daugiausia smulkūs ūkininkai ir mažažemiai. Gyvenamieji namai lipdomi iš molio, dažniausiai per pusę iškasti žemėje; gyv. namai kalnuose dviem augštais: apatiniame laikomi gyvuliai, viršutiniame gyvena žmonės. Plačiai garsėja jų tautodailė, ypač audiniai, nėriniai, mezginiai ir pjaustiniai. Kaimuose, miesteliuose (šventadieniais ir miestuose) visur dėvima tautiškais drabužiais. Vyrai nešioja trumpus marškinius, liemenę, palaidinį be rankovių arba su trumpomis rankovėmis, plačias baltas arba tamsiai rudas kelnes, juostą, sandalus, kojų vyturius, kailines kepures. Moterys dėvi plačiais raštuotais sijonais, margai siuvinėtomis (kaišytinėmis) ar raštuotomis austinėmis pajuostėmis, margomis vilnonėmis kojinėmis, raštuotais marškiniais ir puošniais galvos gaubtuvais; mėgiamos ryškios spalvos. Moterys audžia kilimus ir įvairius audeklus. Plačiai įsigalėjusi bitininkystė. Charakteringas švenčių šokis choro, šokamas kintamu taktu.

J. Mishev The Bulgars in the past 1916; K. Kas-ner Bulgarien, Land und Leute 2 leid. 1918; G. Tzenoff Die Abstammung der Bulgaren und die Urheimat der Slaven 1930.

Bulgarų kalba slavų kalba, vartojama pačioje Bulgarijoje ir iš dalies Makedonijoje, Trakijoje bei Dobrudžoje. Drauge su serbų, kroatų ir slovėnų kalbomis ji sudaro pietinę slavų kalbų grupę. Dabartinė B. K. yra savotiškiausia iš visų slavų kalbų. Jau pats jos pavadinimas yra neslaviš-kas: bulgarais pradžioje vadinosi ne slavai, bet hunams gimininga turkų totorių padermė, kurios atkilusi iš Rytų viena atšaka VI—VII a. pr. Kr. įsikūrė šių dienų Bul-

Bulgarės

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai