Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/357

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


din iz San Franciska 1921, Mitina liubov’ 1924, Žizn’ Arsenjeva, Božje drevo 1931, įstoki dnej, Temnyja alei 1943, Vospomina-nija 1950. Atsiminimuose yra daug taiklių rusų rašytojų kūrybos bei jų asmeninio išgyvenimo apibūdinimų. Raštų rinkinys 11 tomų 1934—1936.

Lietuviškai P. Povilaitis išvertė Ponas iš San Francisco (Naujoji Romuva 1933), Sūnus 1933, Mitės meilė 1938. Jo eilėraščių kaikuriuos vertimus spausdino Naujojoje Romuvoje 1940 L. švedas.

Bunis Longinas (Leonardas; g. 1889 Mažeikių aps. Sedoje) muzikos mokytojas, kapelmeisteris. 1909 atvyko į JAV. Mokėsi muzikos. Cambridge, Mass. įsteigė muzikos studiją ir suorganizavo vaikų simfoninį orkestrą. Parašė pučiamųjų instrumentų rinkinį orkestrui — Liberty Bell of Lithuania 1922, smuikui tris šokių rinkinius — Album — 1926, 1927 ir 1930 ir Silver Bell March akordeonui 1941.

Bunium skėtinių (Umbelliferae) šeimos, dviskilčių augalų gentis. Daugiametės žolės. Turi bulvės pavidalo požeminį stiebą. Yra ligi 30 rūšių. B. Bulbocastanum L. auga vidurinėje Europoje. Daugiausia sulaukėjęs kultūrinis augalas. Požeminės bulvės yra valgomos. Radix Bulbocastani buvo vartojamas vaistams.

Bunkeris (vok.) 1) dažniausiai žemėse įrengta slėptuvė nuo šaudymo apsisaugoti. B. būna sunkieji — statomi iš gelžbetonio sienų ir storų lubų, kartais su tarpiniu minkštesnės medžiagos sluogsniu ir gelžbetoninėmis grindimis.

Lengvieji, arba lauko tipo, B. yra iškastojoje žemėje padarytos slėptuvės iš rąstų, lentų, karčių, maišų su smėliu. Lubos apipilamos storu žemės sluogsniu. Jos daro užuovėją ir apsaugo nuo kulkų, silpnesnių granatų, nuo skeveldrų arba granatų sprogimo, tačiau neatlaiko tiesaus artilerijos granatų pataikymo.

Įrengti giliai po žemėmis nedideli 10—12 žmonių B., kad ir lauko tipo, yra gera apsauga, ir II pas. karo metu išsaugojo daugybės žmonių gyvybę.

2) Patalpos laive šalia katilinės, kur kraunamas laivo kuras.

Bunker Hill aukštuma Charlestono pusiasalyje ties Bostonu, Mass. čia kovų dėl nepriklausomybės metu, 1775 VI 17, įvyko pirmosios žiaurios kautynės: anglai buvo nugalėję sukilusius amerikiečius. 1843 čia pastatytas paminklas.

R. Frotliinham The Battle of Boston 1895.

Bunkiškės miškas Mažeikių aps. Sedos vi., 169 ha ploto. Rytų dalyje daugiausia pušis, eglė, beržai. Vakarų dalis šlapia su skurdžiais berželiais, pušaitėmis. Perdėm jaunuolynai.

Bunokiškės miškas Šiaulių aps. Padubysio vi., 3 km nuo Kurtuvėnų, 245 ha ploto. Dirvožemis smėlio. Labiausiai eglė su pušimi, priemaišoje beržas, drebulė. Augštu-mas III, skalsumas 0,7. Medynai brandūs, pr.iebrandžiai. Miške esama 100 ha durpyno. Per B. M. eina Ventos—Dubysos perkasas. Netoli miško yra Girnikų kalnas.

Bunsen Robert Wilhelm (1811—1899) vokiečių chemikas. Nuo 1838 profesoriavo įvairiose Vokietijos augštosiose mokyklose, nuo 1852 Heidelbergo universitete, čia padarė svarbiausius savo atradimus ir atliko svarbius mokslo tyrimus. Mokslo darbais pasižymėjo ypač organinų junginių srityje ir aptiko ka-kadilą. Vėliau perėjo į neorganinės ir fizinės chemijos sritį. Nustatė daug paprastų bei tikslių metodų dujoms tirti, analizinę chemiją aprūpino B. degikliu. Su Kirchhoffu aptiko spektro analizę medžiagoms tirti ir, tuo metodu naudodamiesi, jie atrado cezį ir rubidį. Elektrolizo būdu pagamino gryną aliuminį, magnį, natrį ir litį. B. vardu pavadintas ledo kalori-metras. B. buvo didelės erudicijos mokslininkas, geras eksperimentininkas. Išsp. Ga-sometrische Methoden 1857.

Bunseno degiklis R. Bunseno vardu pavadintas dujų degiklis iš metalinio vamzdelio, į kurį leidžia metano, benzolio ar kitų degančių dujų. Pro plyšelį, esantį ties ta vieta, kur į vamzdelį įeina dujos, gali įeiti oras, ir todėl dega ne grynos dujos, bet dujų ir oro deguonies mišinys. Jis greitai visiškai sudega ir duoda karštą liepsną. Metano dujoms degant, liepsna turi ligi 1500—18000 C temperatūros. B. D. principu įtaisyti ir žibaliniai virimo aparatai.

Bunzlalu, lenk. Boleslawiec. žemutinės Silezijos miestas, 31.000 gyventojų (1946). Nuo XVI a. žinomas keramikos dirbiniais— Lietuvos pasienyje tremtinių pasistatytasis bunkeris

R. Bunsen

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai