Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/363

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


Burdulis Jonas (1804 Punsko par.—1886 III 3 Bartninkuose). Kunigas. Mokslus išėjo Smalėnų vienuolyne. Nuo 1838 ligi mirties buvo Bartninikų klebonu. Atlietuvino bažnyčią, lenkiškuosius pamokslus, giesmes pakeitęs lietuviškaisiais. Kūrė parapijos mokyklas, prieglaudas.

Burė audeklas, ištemptas laive taip, kad kliudytų vėją, o tas vėjas pats laivą varytų. B. laive yra pritvirtintos prie stiebų ir skersinių bei išilginių karčių.

B. audžiamos iš kanapių, linų, medvilnės, o dabar mėginama iš nilono. Audeklas B. turi būti stiprus, bet lengvas. Audeklo rietimo standartinis plotis 58 cm. Sukirptos audeklo juostos susiuvamos dviguba siūle, dviejų juostų kraštus viena ant kitos užleidžiant. B. kraštai apsiuvami sutvirtinamąja kanapine virve, iš kurios kartu išsiuvamos ir kampinės bei kraštinės kilpos B. pritvirtinti.

Didžiosios B. tvirtinamos skersinėmis juostomis, prie kurių prisiuvami raiščiai B. plotui sumažinti stipriame vėjuje.

Yra trys B. pavidalai: trikampis, keturkampis ir trapecija. Trikampės B. išskleidžiamos temprėmis laivo išilginės ašies kryptimi; skirstomos tarp pasvirusio stiebo, išeinančio iš pat laivo priekio, ir priekinio stiebo, tarp kitų stiebų. Išilginės laivo ašies kryptimi ištempiamos ir didesnės trapecinės B., o keturkampės B. — išilgai laivo statmenai. Trikampės B. yra pagalbinės, jei pagrindinės B. yra keturkampės arba trapecinės. Dažnai ir pakeičiama: vienam stiebui skiriamos keturkampės B., kitam trapecinės ir dar viršum jos pridedama trikampė. Sportiniai laivai (jachtos) dažniausiai vartoja trikampes B., ir ne vien pagalbines, bet ir didžiąsias. Motorizuotieji žvejybos laivai ištempia vieną didesnę ar net. kelias trikampes B. laivo stabilumui padidinti.

Buren Martin ž. Van Buren Martin.

Burės (lot.;. Vėla) Lietuvoje niekada nematomas pietų dangaus žvaigždynas.

Burgailis (Bergaills) Telšių aps. Alsėdžių vi. ežeras, 8,8 ha ploto. Per ežerą teka Uošna.

Burgas Bulgarijos uostas prie Juodosios jūros. 44.000 gyventojų (1952). 1931—1939 modernizuotas. Metalo ir audimo pramonė.

Burgdorf, pr. Berthoud, Šveicarijos miestas Berno kantone. 11.600 gyv. (1951). 1798 Pestalozzio Įsteigta auklėjimo įstaiga. Pir lyje iš XIII a. įkurtas sodžiaus meno mu-zėjus.

Burgenland Austrijos provincija 3972 km2 ploto, 270.000 gyventojų (1952). Administracinis centras Eisenstadt.

Bürger Gottfried August (1747—1794) vokiečių poetas, vienas iš romantizmo kūrėjų. 1784—1793 Göttingen o universiteto profesorius. 1778—1794 redagavo Gôttinge-ner Musenalmanach. Anglo poeto Percy įtakoje pradėjo rašyti balades, kurių labiausiai išgarsėjo Lenore. Pirmą poezijos rinkinį Gedichte išleido 1778. Paskiau Wunderbaren Reisen des Freiherrn von Mūnchhausen 1786. Jo raštai išleisti 1796—1802 ir 1829—1833.

Burgess 1) Albert Franklin (1873 —1953) JAV entomologas. 1933—1942 Entomologuos skyriaus vyriausias vadovas.

2) Frank Gilett (1866—1951) JAV novelistas ir iliustratorius. Leido žurnalą The Lark. Išsp. Burgess Unabridged 1914, Why Men Hate Women 1927, Look Eleven Years Yonger 1937, Ladies in Boxes.

2) Giovanni Ernest Watson (g. 1886) JAV sociologas. Nuo 1921 Chicagos universiteto sociologijos profesorius. Buvo American Sociological Society ir So-ciological Research Association pirmininku. 1936—1940 redagavo American Journal of Sociology. Drauge su R. E. Parku laikomas socialinės ekologijos studijų pradininku. Drauge su kitais išsp. The Belleville Society 1915, The Lawrence Social Society 1916, Introduction to the Science of Sociology 1921, Predicting Success or Failure in Marriage 1939, The Family 1945.

4) John William (1844—1931) JAV istorikas, 1876—1913 Columbia universiteto profesorius. Įsteigė Political Science Quarterly. Europos augštųjų mokyklų pavyzdžiu stengėsi reformuoti JAV augštųjų mokyklų programas. Išsp. Political Science and Comparative Law 1890—1891, The Civil War and Constitution 1903, The Sanctity of Law 1927, The Foundations of Political Science 1933.

Burghausen Augštutinės Bavarijos miestas Austrijos pasieny, prie Salzbacho upės. 11.000 gyventojų (1953). Daug išlikusių senovinių pastatų — XIII—XV a. pilis, XIV a. rotušė, XIII a. pilies koplyčia, XIV a. bažnyčia. Elektrocheminė pramonė. Didelė jėgainė Alzwerke.

Burghley, Burleigh William Cecil (1520 —1598) anglų politikas, 40 metų vadovavęs anglų politikai. Nuo 1558 karalienės Elzbietos I patarėjas. Įtvirtino protestantų bažnyčią Anglijoje, žiauriais įstatymais beteisius paliko katalikus. Jo įtakoje buvo nužudyta karalienė Marija Stuart. Kituose kraštuose palaikė hugenotus. Jo laikais Anglija, sumušusi Ispanijos armadą, iškilo pirmaujančia valstybe Europoje.

A. G. Smith W. C. B. 1934.

Burgis Telšių aps. Alsėdžių vi. ežeras, 11,2 ha ploto. Iš šiaurės įteka šilinė, iš rytų Uošnos augštupys, į pietus į gretimą Burgailio ežerą išteka Uošna.

Burgmair Hans (1473—.1531) vokiečių tapytojas ir raižytojas, įvedęs renesanso

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai