Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/378

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


Busgum Olandijos miestas j pietryčius nuo Amsterdamo, 34.900 gyventojų (1951). šokolado pramonė.

Busta Christine (g. 1915) austrų poetė. 1950 gavo valstybinę premiją. Eilėraščių rinkiniai: Fischwunder 1947, Jahr um Jahr 1950, Der Regenbaum 1951.

Buszczynski 1) Stanislaw (1822 ■— 1903) lenkų literatas. Aktyviai dalyvavo 1863 sukilime, turėjo emigruoti Šveicarijon, paskiau Vokietijon ir Prancūzijon. Galiausiai atvyko į Krokuvą, kur buvo išrinktas mokslų akademijos nariu.

2) Stefan (1821— 1892) lenkų rašytojas. 1863 sukilimo metu buvo lenkų laikinosios vyriausybės nariu. Po to emigravo nuo 1882 gyveno Krokuvoje. Išsp. Podole, Wolyn, Ukraina 1862, La decadence de ¡’Europe 1867, La Pologne et les provinces mėridionales 1863, Znaczenie dziejöw Polski i walk o niepodleglošč 1883.

Bušelis (Bushel) anglų tūrio matas. Vartojamas Anglijoje ir jai priklausančiuose kraštuose. Imperial Bushel lygus 36,3476 litro, JAV — U. S. arba Winchester Bushel lygus 35,2383 litro.

Bušinskis Ignas (1806 Šaukote — 1873 X 30 Mintaujoje). Mokėsi Kražių gimnazijoje ir Vilniaus universitete. Prieš 1863 sukilimą buvo Raseinių apskrities bajorų vadu. Už dalyvavimą sukilime buvo ištremtas. Vėliau tarnavo vidaus reikalų ministerijoje, galiausiai Mintaujoje.

B. parašė ir, pasirašydamas slapyraide J. B., V ilniuje išspausdino istoriniai geografinių knygelių apie Žemaitiją: Historycz- ne opisanie Košciola Szydlowskiego na žmudzi 1859 (pabaigoje davė ir lietuvišką Giesmės Szydlawos vertimą), Duhissa glöwna rzeka w dawnem księstwie Žmujdzkiem 1871, Krože, ich przeszlošč i stan obecny 1872, Brzegi Niewiazy 1873, Opisanie historyczno-statystyczne powiatu Rosienskiego 1874. Rankraščiu liko Opisanie dawnego starostwa žmujdzkiego. B. visi raštai yra gausiai dokumentuoti ir pateikia nemaža iš kitur nežinomų istorinių faktų. Bušir, Bushire, Busher — Irano uostas rytų Persų įlankos krante. 30.000 gyventojų (1951). Išvežama opiumas, javai, vilna, datulės, tabakas. Medvilnės verpyklos ir audyklos. Tarptautinio orinio susisiekimo linijos iš Londono į Karachio aerodromą. Bušmenai (oi. bojesman ■— krūmų gyventojas) hotentotų giminės tauta, gyvenanti pietų Afrikoje Kalahario ir Nam'ibo dykumų srityje. Gyventojų 8000— 10.000. Mažo ūgio. Vyrų vidutinis ūgis 150 cm, moterų 140 cm; odos spalva rausvai ruda, rečiau tamsiai geltonai ruda. Plaukai juodi ir susisukę. Gyvena olose, žemėje iškastuose rūsiuose ir krūmuose primityviose palapinėse. Drabužių vietoj vartoja juosmens prijuostę iš gyvulių kailių. Puošiasi gyvulių dantimis, ragais. B. geri medžiotojai. Maitinasi mėsa ir augaliniu maistu. M oterys renka augalinį maistą. Jų religija pažįsta augščiausiąją Būtybę (Kaang) •— gyvybės ir mirties viešpatį, kuriam duodamos aukos. Neatsižvelgiant į žemą kultūrinį lygį, B. menas, išlikęs urvuose, prilygsta Europos paleolito menui, tačiau ryškesnis savo spalvomis. Yra išlikę medžioklės, karo, šokių, apeigų ir šiokiadienių gyvenimo scenų. Butada (pr.) improvizacija, kaprizas. Prancūzijoje šiuo vardu ėmė vadinti XVI a. pabaigoje trumpus ir pačioje scenoje improvizuotus baletus ir muzikines fantazijas simfoniniam orkestrui. P rancūzijoje B. klestėjo Henriko IV ir Liudviko XIII metu. žymiausias B. autorius buvo Jonas Mattheson, sukūręs keliasdešimt B. Butadenas yra neprisotintas angliavandenilis (hidrokarbidas), kurio molekulą sudaro keturi anglies atomai ir šeši vandenilio: C4HG. Yra du B. izomerai: simetriškasis 1,3-B. (H2C= CH—CH= CH2) 'ir asimetriškasis 1,2-B. (H2C= C = CH—CH3). Technikoje svarbus tik simetriškasis B., vadinamas dar ir divinilu, viniletilenu, eritrenu. 1,3-B . yra bespalvės dujos, spaudžiamos ar šaldomos virstančios skysčiu. Skystas B. verda -4,40. Atšaldytas iki pakankamai žemos temperatūros, B. susikristalina. K ristalai lydosi -109° C. B . netirpstą vandenyje, bet gerai tirpsta alkoholyje ir betkuriųo santykiu maišosi su eteriu. B. galima gauti įvairiais būdais iš benzę- no, fenolo, butilo alkoholio, acetileno, šiuo metų B. ekonomiškiausiai gaunamas 'iš etilo alkoholio ir iš natūraliųjų žibalinių arba žibalo destrukcinės distiliacijos dujų paprastai dehidrogenac'ijos būdu. JAV maždaug 2/3 b. šiuo metu gaunama iš žibalinių dujų ir 1/3 iš etilo alkoholio. B. vartojamas sintetinės gumos (Bunos) gamybai. Nemažą reikšmę B. turi ir cheminei sintezei, kur, pagal Diels-Alderio reakciją, iš B. galima pagaminti didelį skaičių įvairių žiedinių (ciklinių) junginių. Butaforija yra vartojamieji scenoje daiktai (baldai, indai, ginklai, šarvai, auskarai, papuošalai, tariamieji veidrodžiai, spintos, krosnys, sostas, valgiai, gėrimai, pinigai), daromi iš pigios medžiagos (kartoninio popieriaus, skardos, vilnonės medžiagos, storos drobės, auksuotos ar sidabruotos skardos ir kt.) ir scenoje vartojami efektui sustiprinti. Butanai C4H10 — dujų pavidalo padarai, kaip šalutiniai produktai, gaunami iš naftos gaminant benziną arba skaldymo būdu. Yra keletas B. izomerų. Jie vartojami bu- LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA ©1954 Juozo Kapočiaus Lietuvių Enciklopedijos Leidykla

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai