Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/391

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


C, c trečioji lotyniškosios abėcėlės raidė, atitinkanti graikų g (gama). C vartojo dusliajam k priebalsiui žymėti, tačiau kurį laiką dar, rodos, ir g priebalsiui. Bet, pagaliau, pastarajam skardžiajam priebalsiui buvo priimta G raidė. C santrumpa, vartojama žymint skaičius lotynų žodžio centum vietoje: CC — du šimtai. Prie kalendorinių datų = curren-tis (anni arba mensis) einamųjų metų ar mėnesio; fizikoje C trumpina pavardę Celsijus, žymint šilimos laipsnį, ar pavardę Coulomb; zoologijoje trumpina Cu-vier pavardę; chemijoje — žodį carbo, carboneum — anglis ir žymi šį elementą; monetose — žodžius centas, centavo, centime, centesime; buhalterijos knygose — žodį currentis (anni) einamųjų metų (mėnesio, dienos) conto; muzikoje — gamos pirmasis pagrindinis garsas: C-dur akordas c-es-g.

C — žvaigždės yra beveik išimtinai retos milžiniško didumo klasės žvaigždės, kurių šviesumas yra ligi kelių tūkstančių kartų didesnis už saulės šviesumą. Pvz. Canopus yra 2000 kartų šviesesnė už saulę, Rigel apie 20.000 kartų. To didelio šviesumo pagrindinė priežastis yra šių žvaigždžių dydis. Dėl to ir jų sūdrumas, ypač jų atmosferose, yra labai mažas. Tai daro palankias sąlygas ryškioms spektro linijoms susidaryti. Milžiniški išspinduliuojamos energijos kiekiai yra didesni už atominiais procesais gaminamos energijos kiekius, ir dėl to šio tipo žvaigždės pamažu traukiasi, o jų temperatūra kyla. Dėl didelio spinduliavimo šių žvaigždžių amžius yra žymiai trumpesnis už vidutinių žvaigždžių amžių, ir todėl jų yra nedaug.

Ca cheminio elemento kalcio (calcium) santrumpa, ž. Kalcis.

ca lot. circa — apie, apytikriai žodžio santrumpa.

CAB —• Civil Aviation Board — JAV civilinės aviacijos tvarkymo vyriausioji įstaiga.

Cab ž. Kabroletas.

Caballero 1) Fernan (1796—1877) ispanų rašytojos Cecilijos de Arrom slapyvardis. Laikoma moderniojo ispanų romano pradininke. Rinko liaudies pasakas ir dai-

nas, o savo romanus rašė iš ispanų kaimo gyvenimo. Išsp. La Gaviota 1849, La fami-lia Alvareda 1852, Pobre Dolores 1877. Raštų rinkinys 1893—1910.

2) Francesco Largo (.1869—1946) ispanų politikas, publicistas ir socialistų partijos lyderis. 1919 profesinių sąjungų generalinis sekretorius. Kovojo dėl monarchijos panaikinimo. Respublikos pradžioje buvo darbo ministeris, pilietinio karo metu darbo ministeris ir ministeris pirmininkas. Gyveno emigracijoje Prancūzijoje.

Cabalios urvas Ispanijos provincijoje Castellon tarp Albocacero ir Tirigo. čia 1917 užtikta 15 uolų pakriaušių su daugybe paleolito laikotarpio tapybos paminklų.

Cabanel Alexandre (1823—1889) prancūzų tapytojas. Už paveikslą Kristus šventykloje 1845 gavo vad. Romos prizą. Iš Romos sugrįžęs, Paryžiaus rotušės rūmams nupiešė „12 mėnesių”. Kiti jo žymesnieji darbai: Krikščionių kankinimas 1855, Prarastoji dausa, Francesco di Rimini mirtis 1869. Jo istorinio turinio kūriniai pasižymėjo piešinio ir kompozicijos tobulumu ir kolorito grakštumu. Savo kūryboje C. atstovavo akademizmui, jo metu kovojusiam su gęstančiu romantizmu ir kylančiu realizmu.

Cabat Louis (1812—1893) prancūzų tapytojas, natūralistinės krypties atstovas, dirbęs peizažinės tapybos srityje, vienodai vaizdavęs Paryžiaus priemiesčius ir Italijos reginius. 1879-1885 buvo prancūzų akademijos direktorius Romoje.

Cabell James Branch (g. 1879) JAV rašytojas. Rabelais ir A. France įtakoje rašė fantastiškus ir nuotykinius romanus, nuo 1930 rašydamas Branch C. vardu. Išsp. Gallantry 1907, Jurgen 1919, Figures of the Earth 1921, Something about Eve 1927, The White Robe 1928, The Certain Hour 1931, The First Gentlemen of America, There were two Pirates 1946, Devils own Dear Son 1949.

Oabet Étienne (1788—1856) prancūzų socialistas utopistas. 1832 įkūrė žurnalą Le Populaire. 1834 buvo priverstas bėgti Ang-lijon. 1839 Prancūzijon grįžęs, parašė Histoire de la Révolution française 1840 ir išspausdino Londone parašytą romaną Voyage en Icarie, kur išdėstė savo pa-

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai