Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/4

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis buvo peržiūrėtas


Lietuvių Enciklopedijos redakcija:


Vaclovas Biržiška — vyriausias redaktorius

Antanas Bendorius — redaktorius, Pranas Čepėnas — redaktorius,

Juozas Girnius — redaktorius, Jonas Puzinas — redaktorius


Kalbos taisytojas Petras BūtėnasLE redakcinė komisija:


Prel. Jonas Balkūnas, Prof. Mykolas Biržiška, Prof. J. Kaminskas,

Prof. Vincas Kanauka, Prof. Steponas Kolupaila, Prof. Vincas

Krėvė-Mickevičius, Prof. Kazys Pakštas, Vytautas Širvydas,

Mykolas Tolišius, Prof. Jonas Vengris, Dr. Adalbertas Želvys


LE teisės patarėjas — C. J. Kalinauskas
Copyright 1954 by Lietuvių Enciklopedijos leidykla

Printed in USA 1954
LE leidėjas — Juozas Kapočius

Spausdinta nuosavoje spaustuvėje

LE foto darbus atliko Daumantas Čibas

LE nugarėlę ir emblemą darė dail. J. Steponavičius

Technikinė priežiūra ir laužymas — K . Simanavičius

LE tekstus linotipu rinko Petras Pilka

Leidyklos ir redakcijos adresas:

366 West Broadway, South Boston 27, Mass., USA

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai