Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/407

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


Camisards (oamise, chemise — valstiečių marškiniai) Cévennes Prancūzijoje valstiečiai protestantai, 1702 sukilę prieš hugenotus persekiojusią Liudviko XIV valdžią. Jų vadui J. Cavalier’ui 1704 karaliui pasidavus, C. buvo nugalėti, bet atskiri jų būriai temaištavo ligi 1715.

H. M. Baird Huguenots and the Révolution oi the

Kdict oi Nantes 1895.

Cammaerts Emile (g. 1878) belgų poetas, nuo 1908 gyvenęs Londone. 1933 Londono universiteto profesorius. I pas. karo metu parašė patriotines poemas: Chants patriotique 1915, Messines et autres poèmes 1918, A ma patrie enchaînée 1918, Poèmes intimes 1922, The Laughing Prophet 1937, The Keystone of Europe 1939, Upon This Rock 1943, The Peace That Was Left 1945.

Camôes Luis Vaz de (1524—1580) portugalų poetas, epikas, Vergilijaus sekėjas, apgiedojęs portugalų tautos ir jos jūreivių atradėjų bei nukariautojų žygius. Augštuo-sius mokslus ėjo Coimbros universitete, 1542 Lisabonoje prie karaliaus rūmų, bet buvo greitai iš Lisabonos ištremtas. Po to užuot meilės lyrikos dalykus rašęs, C. rašo ilgesio elegijas, kurių III elegijoje save lygina su iš Romos ištremtuoju Ovidijumi. Pirmaisiais tremties metais pradėjo rašyti savo epopėją Os Lusiados (Luziadà). Jos branduolys — Vasco de Gamos jūros kelio i Indiją aptikimas, epizodiškai apipintas portugalų istorijos žygdarbiais. Taip pat vaizduojama žmogaus kova su jūra, išgarbinami vandeny,nas ir gamta. Visą C. gyvenimą lydėjo kalėjimai, trėmimai, karai. Mirė visų užmirštas. Paliko 356 sonetus, 15 idilijų, 27 elegijas, 12 odžių, 164 smulkesnius eilėraščius, 3 komedijas. Visi jo kūriniai buvo išleisti 1860—1871, Obras complétas 1949.

Loiseau Histoire de la littérature portugaise 1885 ;

K. Schneider Die Leiden des C. 1930.

Camoglio Constantino italų rašytojas, 1930 išspausdinęs La questione lituana (lietuviškai Lietuva kankinė 1929).

Camorra slaptoji organizacija senajame Neapolyje ir Sicilijoje, XVI—XIX a. turėjusi žymią įtaką Neapolio politikai ir viešajam gyvenimui, veikusi šantažu ir žudymais. Kurį laiką valdžios buvo imama slap-ton policijos tarnybon. Padoresniems elementams iš jos pasitraukus, tapo plėšikų organizacija, betgi dažnai panaudojama ir politinės kovos tikslams. C. teroras pasiekdavo ir italų emigrantus ir JAV.

Camouflage (pr.) karinėje terminologijoje reiškia pozicijos maskavimą dūminėmis užtvaromis ir kitais būdais. Priešui klaidinti I pas kare buvo statomi dirbtiniai miestai su fabrikais, norint nuo bombardavimų išgelbėti tikruosius miestus. Toks apgaulės būdas buvo C. vadinamas.

Campagna Girolamo (apie .1549 — apie 1626) italų skulptorius, atstovavęs barokiniam menui, žymiausiu jo darbu laikoma Pieta San Giuliano bažnyčioje Venecijoje. Padovos ir Venecijos bažnyčioms dirbo marmoro ir bronzos altorius, šventųjų.statulas, o rūmams įvairius skulptūrinius pagražinimus.

Campagnia 1) Senoji romėnų Campania — šalis Italijoje apie Neapolio įlanką; jos ribos šiaurėje siekė Volturno upę, rytuose Samnijaus kalnus, pietuose baigėsi Sorren-to pusiasaliu.

Dadar C. d i Roma vidurinės Italijos sritis (apie 3000 km2). Mažai kalvota žemuma, susidariusi iš ugnikalninių padermių ir aliuvinių nuosėdų; šiaurėje siekia Sabinų kalnus, vakaruose ir pietuose pereina į pajūrio pelkynus, kurie dabar verčiami derlingais kviečių laukais. Kadaise tirštai gyvenama žemės ūkio sritis, žlugus Romos imperijai, buvo apleista ir virto pelkėtomis stepėmis — malarijos plitimo vieta. Viduramžiais (nuo VIII a.) popiežiams nepavyko grąžinti pirmykščios ūkinės reikšmės, ją naujakuriais kolonizuojant ir pelkes nusausinant. Tik nuo 1923 planingi meloracijos ir kolonizacijos darbai pavertė dirbama žeme. C. turi daug išlikusių senosios kultūros paminklų: vandentiekio dalių (aquaeducto), kelių, sodybų griuvėsių, zemėvaizdį dar labiau puošia ugnikalnių kilmės Bolzenos, Bracciano, Vico, Albano ir kt. ežerai, Tiberio, Anienės upės, užgesęs Cimino uknikalnis ir Soractės kalkinis uolynas.

G. w F. Tomassetti La C. romana 1909—1926;

O. Kaemmel Rom und die C. 4 leid. 1925;L. Vil-

lari On the Roads irom Rome 1932.

Campagnola Domenico (1500—1562) italų tapytojas, raižytojas medyje ir varyje, piešėjas. Iš 1517 yra žinoma 16 jo darbo raižinių varyje ir to paties laiko raižiniai medyje. Jo piešiniai plunksna saugojami Uffizio muzėjuje Florencijoje, British Museum Londone.

Caimpana Giacinto XVII a. italų tapyto-tojas, dirbęs Vilniuje ir piešęs šv. Kazimiero koplyčioje. Yra išlikęs 1639 D. L. K. Vladislovo IV įsakymas už atliktą darbą

C. sumokėti 400 talerių.

Campanella Tommaso, Kampanela (1568 X 5 — 1639 V 2.1) italų domininkonas, filosofas ir poetas. Domininkonų Alberto Didžiojo ir Tomo Akviniečio garbe sužavėtas, 15 metų amžiaus įstojo domininkonų ordinan, studijavo filosofiją įvairiose ordino mokyklose, aplankė Romą, Florenciją ir Padovą, bet nerasdamas laukto sutikimo, 1598 grįžo į Neapolį, o iš čia į savo Stilo gimtinę. Apkaltintas sukilimui vadovavęs prieš ispanų valdžią, Neapolyje buvo suimtas, 7 kartus tortūruotas

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai