Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/410

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


gos automobilių priekabos, specialūs nakvynių namai — moteliai. Miestiečiai įsitaiso ugniakurus savo kiemuose ir „stovyklauja”, kepdami mėsą skardinėse (barbecue).

R. Gardi Mit Riicksaek, Zelt und Kochtopf, 14 leidimas 1946.

Camplon Edmund (1540-1581) anglas jėzuitas. Studijavo Oxforde ir Douai. Parašė History of Ireland 1580, Rotiones decem 1580, kuriame pasmerkė anglikonus. Dėl savo katalikiškosios veiklos buvo suimtas, kankintas, apkaltintas dalyvavęs sąmoksle ir teismo pasmerktas mirti kaip išdavikas. 1886 XII 29 beatifikuotas (šventė XII .11).

J. Spillmann Geschiche der Katholiken Verfolgung in England 1910.

Campoamor y Calmposorio Ramón (1817 —1901) ispanų poetas, filosofas ir politikas. Literatūrinę veiklą pradėjo pjese Una mu-ger generosa 1838, paskiau išsp. Ternezas y flores 1840, Ayes dėl Alma 1842, Doloras 3846, Pequeños poemas 1874, Humoradas 1886—1888. žymus jo kūrinys poema EI li-cenziado Toralba. Ispanų poezijai davė naują žanrą — filosofinę, transcedentinę poeziją, simbolizuojančią amžinąsias tiesas. Filosofijos srityje išsp. Lo absoluto 1862, EI idealismo 1883. Politiniai jo raštai — Polémicas con la democracia 1862. Raštai Obras completas išsp. 1901—1903.

Campo Formio Italijos kaimas Udino provincijoje, kur 1797 X 17 buvo pasirašyta Prancūzijos taika su Austrija, atsisakiusia nuo Olandijos, Milano ir Mantovos, o už tai gavusia Venecijos žemes, Dalmatiją, kairįjį Adigos krantą ir Veneciją, o slapta sutartimi sutiko Prancūzijai atiduoti ir Reino kairįjį krantą. Ta pačia sutartimi Austrija turėjo gauti Salzburgą ir Bavariją. Prancūzija įsigijo Venecijos žemės Albanijoje ir Jonėnų salas.

Campo y Zabaleta Conrado (g. 1879) ispanų kompozitorius. Laikomas ispanų „Straussu”. Jo kūryba moderniška, Vietomis ekstravagantiška. Parašė operas Don Alvaro, Dies Irae, Leonor Teller, orkestrui La divina Comedia, Granda, poemų ir styginių kvartetų.

Camporesi Francesco (1747—1831) italų architektas, nuo 1782 dirbęs Rusijoje, kur rusų empiro stiliumi pastatė rūmų.

Campos 1) Brazilijos dausos prerijos su šiurkščia žole, krūmokšniais ir retais medžiais.

2) Brazilijos miestas prie upės Parahy-ba, Rio de Janeiro valst.; 64.000 gyv. (1950). Įkurtas 1634. Perkasu sujungtas su Macae. Aliuminio fabrikas.

Campo Santo (it.) šventasis laukas — kapinės, kapai. Italijoje C. S. paprastai yra labai meniški. Aplinkui eina graži arkada, kurioje laidojami buvę pasiturį žmonės, ant jų kapų statant marmorinius paminklus.

Vieną C. S. dalį užima koplytėlių pavidalo antkapiai, o centras skiriamas buvusiems mažiau pasiturintiems laidoti. Labiausiai žinomos C. S. prie Pisos katedros, kuriuos statė Giovanni Pisano, Milane Cimitiero Monumentale ir Genovos C. S.

Camus 1) Albert (g. 1913) prancūzų rašytojas, žurnalistas, artistas. Nuo 1941 rezistencinio sąjūdžio kovotojas ir jų organo Combat redaktorius. Savo raštuose moderniškam žmogui Dievo buvimą laiko nereikalingą: esą, žmogus ir be Dievo galįs šventuoju tapti. Šaukia kovon su despotizmu, su visokia priespauda ir su viskuo, kas kliudo asmens laimei. Išsp. Le Mythe de Sisyphe 1942, L’Homme révolté 1949, romanai L’Étranger 1942, La Peste 1947, dramos— Caligula 1938, Le Malentendu 1944, Les Juste 1950.

H. Perruchot A. C. 1951.

2) Jean Pierre (1583—1652) prancūzų teologas, asketas, beletristas. 1608 — 1628 Belley vyskupas, šv. Pranciškaus Saleziečio draugas. Parašė daug religinių romanų. Išsp. L’esprit de saint François de Salles 1641 (lietuviškas A. šmulkščio-Pa-paronio vertimas — šv. Pranciškaus Saleziečio dvasia. 1909—1910).

Cainadian National Railways valstybiniai Kanados geležinkeliai, apie 40.000 km ilgio. Turi dvi transkontinentines linijas.

Canadian Pacific Railways privati Kanados geležinkelių bendrovė, turinti ligi 28.000 km glžk. linijų. Transkontinentinė linija jungia rytų krantą (St. John) pro Montraelį su vakarų krantu (Vancouver).

Canadian River JAV upė, Arkanso dešinysis intakas, apie 1400 km ilgio. Išteka iš Rocky Mountain kalnų.

Canale, Canaletto Antonio (1697—1768) italų tapytojas, peizažininkas ir raižytojas, iš žymiausiųjų Venecijos grožio ir iškilmių vaizduotojų, žymesni paveikslai: Prancūzų pasiuntinybės atvykimas į dožų rūmus, Ambasadoriaus grįžimas iš pirmosios audiencijos, Regata, Venecijos vaizdas, šv. Marijos bažnyčia. C. paveikslų yra Washingtono, Chicagos, Bostono bei Metropolitan New Yorke muzėjuose.

Canaris Wilhelm (1887—1945 IV 9 pa-

Canaris Wilhelm (1887 — 1945 IX 4 pakartas) vokiečių admirolas II pas. karo metu (1940), kontražvalgybos viršininkas. Slėpė savo antihitlerišką nusistatymą, bet 1944 VI 23 areštuotas ir pakartas.

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai