Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/413

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


1913, Old Mole 1914, Young Earnest 1916, Mendel 1916, The Stucco House 1918, Annette and Benett 1922, Sembai 1922, The House of Prophecy 1924, draminius veikalus Mary’s Wedding 1912, A Short Way with Authors 1913 ir kt. Kritikos — The Joy of the Theatre 1913, Samuel Butler 1915, Letters from Distance 1923.

Cannes Prancūzijos Rivieros kurortas, 35 km nuo Nicos. 49.000 gyv. Senienų, gamtos ir meno muzėjai. Vietinių gyventojų daugumas kalba itališkai.

Canning George (1770—1827) anglų politikas. 1793 parlamento narys, 1796 Pitto kabinete užsienio reikalų ministeris. 1804 —1805 Pitto kabinete laivyno iždininkas. Vadovavo opozicijai prieš Grenville kabinetą, 1807—1809 užsienio reikalų ministeris. 1816—1820 Liverpoolio kabinete kontrolės viršininkas Indijai, bet susivaidijęs su karaliumi Jurgiu IV dėl jo skyrybų su žmona, iš kabineto pasitraukė. Nuo 1822 užsienio reikalų ministeris po nusižudžiusio Castlereagho, ligi 1827 vadovavo Anglijos užsienio politikai. Atgaivino tradicinę Anglijos politiką nesikišti i kontinento politiką, kur tik nėrapaeiai Anglijai naudinga, ir siekė politinės kontinentinių valstybių pusiausvyros. Pripažino nuo Ispanijos atskilusių Amerikos kolonijų nepriklausomybę, drauge su Rusija rėmė sukilusius graikus prieš Turkiją.

Svarbiausiuoju savo uždaviniu laikė saugoti taiką ir didinti Anglijos galią ir gerovę.

Temperley G. C. 1925.

Cannizaro, Cannizzaro Stanislao (1826— 1910) italų chemikas, 1851 chemijos profesorius Aleksandrijoje, 1858 Genovoje, 1861 Palermoje, 187.1 Romoje. Pasižymėjo nu-

statydamas atominius svorius, surado ben-zilo alkoholį ir kt. Tarptautiniame chemikų kongrese Karlsruhe 1860 C. davė akstino jauniems kongreso dalyviams Meyeriui ir Mendelejevui, kad tie surastų periodinę elementų sitemą.

Ostwalds Klassiker der exacten Wissenschaften N 30 1891.

Cannock Anglijos .miestas, Staffordo gra-fijoje, 40.927 gyventojų (1951). Geležies .ir anglių kasyklos.

Cannon Annie Jump (1863—1941) JAV astronome. Nuo 1897 Harvardo observatorijos astronome. Harvardo universiteto garbės daktaras. Sutvarkė dabar visur priimtąją spektrų klasifikaciją, vad. Harvardo klasifikacija.

Caño 1) Alonso (1601 — 1667) ispanų tapytojas ir architektas, nuo savo gimimo vietos vadinamas El Granadino. Jo projektais yra pastatytas Granados katedros barokinis fasadas. Kaip tapytojas savo paveikslus sudarydavo iš Tiziano, Correg'io ir Veronese skolintų elementų. Tokiais yra jo darbo Madonna Sevilijos katedroje, Septyni šv. Marijos džiaugsmai (ciklas) Granados katedroje. Skulptūroje atstovavo barokui, kurį kartais privesdavo prie realizmo. Visi skulptūriniai kūriniai religiniais siužetais.

2) Melchior (1509—1560) ispanų domininkonas, katalikų teologijos klasikas, naujosios teologinės gnoseologijos grindėjas. 1551—1552 Karolio V teologas Tridento bažnyčios susirinkime. Buvo besikuriančios Jėzaus draugijos (jėzuitų) priešininkas, uoliai gynė popiežiui nedraugišką Pilypo II politiką. Išsp. De locis theologicis hbri XII 1563.

F. Caballero M. C. 1871; A. Lang Die Loci theol. des M. C. 1925.

Cañón ž. Kanjonas.

Canónica Pietro (g. 1869) italų skulptorius, sukūręs daug pasaulinio ir bažnytinio pobūdžio paminklų.

Canope urnos su žmogaus atvaizdu, daugiausia randamos Chiusi Italijoje apylinkės kapų kamerose. Sudeginto žmogaus likučiai būdavo supilami j antropomorfines urnas, kuriose, greičiausiai, buvo atvaizduojami mirusiųjų atvaizdai. Urnos buvo statomos ant medinio suolo, o priešais pastatydavo žemą stalą su maistu. Kapai priskiriami etruskams VII a. po Kr.

F. Dnhn Italische Gräberkunde I 1924.

Canopus po Sirijaus ryškumo antroji žvaigždė dangaus skliaute. Vadinama ir Alpha Argus, arba Alpha Carine. Lietuvoje nėra matoma.

Canosa di Puglia pietų Italijos miestas Apulijoje, Ofanto upės dešiniajame krante, 35.000 gyventojų (1952). XI a. katedra. Sen. romėnų Canusium. Anų laikų .miesto mūrų ir amfiteatro liekanos. Vyno pramonė.

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai