Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/423

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


mitetą. 1928 C. konferencija Baselyje, popiežiaus Pijaus IX paraginta, pasivadino C. C. Tarybą sudaro 4 prezidiumo nariai ir Tarptautinis Komitetas, į kurį kiekvienas kraštas ir kiekviena specialioji organizacija siunčia po vieną atstovą. Prie komiteto veikia 6 specialios sekcijos, kurių įstaigos yra įvairiuose Europos kraštuose. 1930 C. C. savo globoje turėjo 29.000 įstaigų su 1.420.600 lovų ir 206.000 personalo. Be pastovių įstaigų, C. C. turi ir daugybę kilnojamųjų ir vietos reikalams įsteigtųjų punktų. Visoje C. C. veikloje dirba 350.000 seserų, 32.000 brolių vienuolių, 120.000 tarnautojų ir 6.500 savanorių patarnautojų.

Carlen Emilie ž. Flygare Carlen.

Carietoji William (1794—.1869) airių rašytojas. žymiausias jo veikalas — Traits and Stories of the Irish Peasantry 1830 — 1832.

Carlgren Oskar Henrik (1865 — 1930) švedų zoologas, koralų, ypač aktin’ijų žinovas. Nuo 1906 švedų mokslų akademijos narys.

Carlyle Thomas (1795—1881) škotų kilmės anglų rašytojas, istorikas, filosofas. Baigęs mokslus, 1826—1834 gyveno ūkyje ir čia parašė Life of Schiller 1825, Sartor Resartus 1833 — 1834. Vėliau nusikėlė gyventi į Londoną ir čia parašė The History of French Revolution 1837, kuria įgijo originalaus rašytojo vardą. 1837 turėjo populiarių paskaitų apie vokiečių literatūrą, Europos kultūros laikotarpius ir kt. Po to išsp. Chartism 1839, Past and Present 1843, Oliver Cromwell’s Letters and Speeches 1845, Later Day Pamphlets 1850, Life of John Sterling 1851. Paskiau išsp. savo didžiausią darbą The History of Frederick the Great 1858 —- 1865. 1865 Edin-bourgho universiteto rektorius. Jo kūrybai būdingi atvirumas, griežta moralė, nelankstumas ir netolerancija. Anglų raštijoje jis išsiskiria savo individualiu, stipriu stiliumi, plačia fantazija, įsigilinimu, dideliu humoru, skaudžiu sarkazmu. Raštų rinkinys išsp. 1896—1899.

D. A. Wilson Life of C. 1923-1934; O. Burdett The Two C. 1930; A. C. Tylor C. et pensée latin 1937.

Carlisle š. Anglijos miestas prie Edeno upės; 68.000 gyv. (1952). XI a. pilis, kurios bokšte 1568 buvo uždaryta Maria Stuart. XIV a. katdra.

Carlsbad caverns — Carlsbado urvai, aptikti 1901 JAV New Mexico valstybėje. Ligi 1954 ištirta apie 56 km ilgio urvų, bet spėjama juos turint 200 km ilgio. Didžiu-sias urvas Big Room yra 1202 m 'ilgio, 188 m pločio ir 180 m augščio. 1930 C. C. paskelbti tautiniu gamtos apsaugos 20.000 ha parku. Lankytojų patogumui įrengtas keltuvas, išlyginti takai, įtaisyta elektros šviesa. Didžiausias stalagmitas Giant Dome yra 20 m augščio. Vienoje tuštumoje prie išėjimo angos veisiasi 7 rūšys šikšnosparnių, kurių ten gyvena keli milionai. Ap'ie 95% visos urvo erdvės yra neaktyvi, nes pro tuštumų lubas vandeniui nesisunkiant, stalagmitai ir stalaktitai nesiformuoja. Geologai apskaičiuoja, kad C. C. susiformavo

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai