Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/424

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


prieš milionus metų, vandeniui ištirpinus apatinius kalkakmenių klodus.

Carlsson Oskar (g. 1889) švedų istorikas, Lundo universiteto profesorius, reformacijos laikų tyrinėtojas, švedų mokslo akademijos narys. Išsp. Sveriges historia till vara dagar 1941, Lunds domkyrkas historia 1946.

Carlton Nottinghamo Anglijoje priemiestis, 34.000 gyventojų (1951).

Carludovica Cyclanthaceae šeimos į palmes panašūs augalai. Vardas duotas Ispanijos karaliui Karoliui IV ir jo žmonai Liudvikai pagerbti. C. pa1mata Ruiz. et P a v. auga Naujojoje Granadoje, vadinama Panamos palme. Iš C. lapų daromos skrybėlės.

Carmagnola Francesco Bussone (1390 — 1432) kilęs iš valstiečių italų kondotjeras, iškilęs Milano kunigaikščio F. M. Visconti kariuomenėje, jai vadovaudamas nugalėjęs genoviečius ir šveicarus. 1425 persimetęs į Veneciją, sumušė to paties Visconti kariuomenę. Paskiau jai pralaimėjęs, veneciečių buvo nugalabytas.

Carmagnola Didžiosios prancūzų revoliucijos daina, sukomponuota 1792, paėmus Carmagnolos miestą, ir nukreipta daugiausia prieš karalienę Mariją Antoinette. Kartu buvo dainuojama ir šokama.

Carman 1) Harry James (g. 1884) JAV istorikas. iNuo 1931 Columbia universiteto profesorius, 1943-1950 Columbia College dekanas. JAV katalikų istorikų veikėjas. Išsp. Social and Economic History of the United ‘States 1930—1932, Agricultural Reformer 1947, History of the United States 1932, Lincoln and the Patronage (drauge su H. Luthinu), History of the American People 1952 (drauge su H. C. Syrettu).

2) William Bliss (1861—1929) Kanados anglų poetas. Išsp. So.ngs from Va-gabundia 1894—1901, Ballads and Lyrics 1923, Talks on Poetry and Life 1926, Wild Gardens 1929, The Making of Personality 1908.

Carmarina Duobagyvių (Coelenterata) tipo hidroidinė medūza. Gyvena šiltose jūrose.

Cartmen (isp.) —moterų vardas. G. Bizet opera. Iškilmių progos eilėraštis, daina.

Carmen Sylva rumunų karalienės Elzbietos (1843 — 1916) literatūrinis slapyvardis.

Carmenta, Carmentis romėnų deivė, gimdančiųjų moterų globėja. Jos šventykla buvo Romoje prie Porta Carmentalis.

Carmona Oscar Antonio de Fragoso (1869—1951) 1926 nuvertęs Portugalijos demokratinę vyriausybę portugalų maršalas (1947) ir 1935—1949 valstybės prezidentas.

Carnaco menhirai naujojo akmens amžiaus ir ankstyvojo žalvario amžiaus akmenų sustatytos alėjos Prancūzijos Mor-bihano departamente Bretanijoje ir yra patys žymiausieji megalitinės kultūros paminklai vakarų Europoje. Dar yra išlikę 2730 C. M. Sprendžiama, kad C. M. buvo žymi kulto vietovė.

Z. le Rouzic Les monuments mėgaliticiues de Carnac et de Locmariaquer 7 leid. 1935.

Carnalitas, karnalitas — rombipiramidi-nis mineralas KC1. MgCl26H20. Baltas arba rausvas. Svarbi kalio druska. Randamas šiaurės Vokietijoje.

Carnap Rudolf (g. 1891) vokiečių filosofas, neopozityvizmo srovės atstovas. Nuo 1936 dirba Chicagos universitete. Išsp. Der Raum 1922, Scheinprobleme in Philosophie 1928, Logische Syntax der Sprache .1934, Foundations of Logic and Mathematics 1939, Introductions to semantics 1942, Formalization of Logic 1943, Meaning and Necessity 21948, Logical Foundations of Probability 1952, The Continuum of Inductive Methods 1952.

Carnarvon George Edward (1866 — 1923) anglų archeologas, drauge su kitais 1922 aptikęs Egipte Tut-Ank-Ammon’o, arba Tutankamono, kapą. 1906 kasinėjo Tebuo-se, dirbo drauge su H. Carteru Asasifo klonyje netoli Derel Bahri šventyklos. 1908 atkasė XVIII-sios dinastijos princo kapą. Vėliau kasinėjo Karalių klonyje. Išsp. Five Years Exploration at Thebes 1912.

Carnarvon Anglijos C. grafijos administracinis centras. 9300 gyventojų (1952). Gerai išlikusi pradėta 1283 statyti pilis.

Carnauba vaškas, gaunamas iš Brazilijoje augančios Carnauba palmės. Jo sudėtin įeina cerotininė bei karnaubos rūgštys, ce-riio bei miricilo alkoholiai ir kt. Vartojamas grindžių vaškui gaminti.

Carnegie Andrew (1835—1919) Amerikos kapitalistas filantropas. 1848 atvyko iš Škotijos į JAV. Pasinaudojęs 1861—1864 karu, susikrovė medžiaginio turto. Įsteigęs bėgių fabriką, garvežių fabriką, 1873 plieno bėgių fabriką, tapo plieno „karaliumi”. 1899 Pittsburghe įkurtoje Carnegie Steel Company C. dalyvavo su 300 milionų dolerių kapitalu. Didžiausią savo turtų dalį, ligi savo mirties 333 milionus dolerių, C. sudėjo į įvairias fundacijas mokslo ir labdaros tikslams. Jis įkūrė 1902 Carnegie Institution of Washing-

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai