Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/426

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


nėjimai ir randama daug romėnų laikų liekanų. Baltų ryšiai su Pano,nija yra pagrįsti archeologiškai: Lietuvoje surasta I a. pabaigos ir II a. pradžios panoniškosios kilmės sparninių segių, o pačiame C. — baltiškų akinių segių.

W. Heydendorff Carnutum 1947; J. Puzinas Die Fltigelfibeln in Litauen und ihre Bedeutung ftir die Handelsgeschichte — Festschrift E. Wahle 1950.

Caro 1) Eime Marie (1826—1887) prancūzų filosofas, 1864—1885 Sorbonos universiteto profesorius, nuo 1874 Académie Française narys. Išsp. Le mysticisme au XVIII siècle 1854, Le matérialisme et la science 1868, Le pessimisme au XIX siècle 1878, George Sand 1887, Mélanges et portraits 1888.

2) Jakob (1836—1904) žydų kilmės istorikas, nuo 1869 Vroclavo universiteto profesorius. Išsp. Geschichte Polens 1863— 1875.

Carolina — Constitutio Crkninalis Caro-lina santrumpa. Imperatoriaus Karolio V 1532 paskelbtas baudžiamasis kodeksas. Išgarsėjęs bausmių žiaurumu.

Carolina ž. North Carolina ir South Carolina.

Caron Antoine (1520—1595) prancūzų tapytojas, Kotrynos Mediči rūmų tapytojas. Jo paveikslų yra Louvre.

Caroni P. Amerikos upė Venecueloje Ori-noko dešinysis intakas; 600 km ilgio, išteka iš Brazilijos pasienio augštumų, turi daug smarkėtakų ir slenksčių, žemupys tinka laivybai.

Caro vartai rytų apeigų (pravoslavų) bažnyčiose altoriaus vartai, arba -durys, pro kuriuos šventikas išeina prie altoriaus. C. simbolizuoja dangaus vartus. Pro juos pasauliečiams vaikščioti draudžiama.

Carpaceio, Carpa-ggio Vittore (apie 1460 — 1526) italų menininkas, piešęs daugiausia istorinių siužetų mitologinius ir šventųjų paveikslus. Jo paveikslų ramios, jaukios ir švelnios spalvos. Svarbesni paveikslai: šv. Uršulė (9 paveikslai), šv. Jeronimas, Jaunasis riteris.

Carpeaux Jean (1827 — 1875) prancūzų skulptorius. Meną studijavo Paryžiuj ir Romoje. Jo kūriniai pasižymi ryškumu, didele jėga ir nepaprastu grakštumu, žymesnieji kūriniai: Ugolino, Flora, šokis, Luxembourgo parko fontanas. Sukūrė ir daug biustų.

Carpe diem (lot.) posakis iš Horacijaus odų — skink dieną, taigi ją gerai leisk.

Carpentaria ž. Karpentarija.

Carpenter 1) Edward (1844—1929) anglų rašytojas 'ir filosofas, anarchistas ir mistikas. Buvo Whitmano Blakės bei indų filosofų stiprioje įtakoje. Dirbo pramonės įstaigose, nuo 1881 vertėsi daržininkyste. 1883—1902 išleido savo poemų seriją Towards Democracy. Išsp. Civilization; Its Cause and Cure 1889, Loves Coming Age 1896, The Art of Creation 1904, The Drama of Love and Death 1912, My Days and Dreams 1916, The Story of My Books 1916, Pagan and Christian Creedes, their Origin and Meaning 1920, The Psychology of the poet Shelley 1925.

2) Francis Bicknell (1830—1900) JAV tapytojas, daugiausia piešęs portretus, žymiausieji paveikslai — Lincoln, Išlaisvinimo paskelbimas.

3) John Alden (g. 1876) JAV kompozitorius, kuriąs prancūzų impresionistų įtakoje. Sukūrė baletus Krazy Kat 1921, Skyscrapers 1926, The Birthday of the Infanta 1920, orkestrui suitą Adventures in a Perambulator 1915, smuikui koncertų, 1937, dainų.

4) Mary (1807—1877) anglų filantrope ir pedagogė. Jos iniciatyva buvo organi-

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai