Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/427

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


zuojamos prieglaudos apleistiems vaikams, mokyklos mažamečiams nusikaltėliams ir gatvės vaikams.

Carpi Italijos miestas Modenos provincijoje. 38.000 gyventojų (1952). XVI a. pilis, tvirtovės liekanos, šilko pramonė.

Carpine Giovanni (1200-apie 1252) pranciškonų vienuolis, misininkas. Popiežiaus Inocento IV siųstas pas totorius jų nuo krikščioniškų kraštų puldinėjimų atkalbėti. 1245—1247 per Ukrainą buvo pasiekęs net Karakorumą ir Džungariją, o grižo per Kijevą ir Lietuvą. Kad ir nepasiekęs savo misijos tikslo, savo kelionę aprašė knygose Liber Tartarorum ir Historia Mongolorum quos nos Tartaros apellamus, kurių dalis pirmą kartą buvo išsp. 1473, o visas kelionės aprašymas 1839. šiose knygose C. pirmas davė tikslių žinių apie to laiko totorius.

Carpinus ž. Skroblas.

Carpodacus ž. Sniegena raudongalvė.

Carpophagidae karvelių šeima. Daugiausia laikosi medžio šakose. Apie 200 rūšių atogrąžos kraštuose.

Carr Edward Hallet (g. 1892) anglų diplomatas ir rašytojas. 1922—1936 užsienio reikalų ministerijoje. Nuolaidų politikos rėmėjas. Profesorius College of Wales. Išspausdino The Romantic Exiles, K. Marx 1934, M. Bakunin 1937, A Study in Fanaticism 1937, Twenty Years Crisis 1939, Conditions of Peace 1942, Studies in Revolution 1950, German Soviet Relations 1951, The Bolshevik Revolution 1951—1953.

Carracci 1) Agostino (1557 — 1602) italų menininkas. Su savo broliu Annibale ir brolėnu Lodovico darė freskas Bolonijoje ir Palazzo Farnese Romoje. Dekoravo Palazzo del Giardino Parmoję. Sukūrė keletą šimtų vario raižinių.

2) Annibale (1560—1609), Agostino (1) brolis. Padaręs daug freskų Bolonijoje, 1595 išvyko Romon, kur Raffaelio įtakoje piešė paveikslus — Kristus su apaštalais, Marijos žengimas dangun, Santa Maria del Popolo, Kristus ir samarietės.

3) Lodovico (1555 — ,1619) italų menininkas. Mokėsi Bolonijoje, Florencijoje, Parmoję, Mantovoje iš žymių to meto menininkų. Grįžęs į Boloniją, su brolėnais Agostino ir Annibale įkūrė mokyklą. Jo paveikslai: Madona, Jonas Baptistas, šv. Jeronimas, šv. Cecilija, šv. Benediktas.

Carrantaa 1) Bartolomé (1503—1576) ispanų domininkonas, 1554—1557 vizitatorius Anglijoje, 1557 inkvizitorius Olandijoje, nuo 1559 Toledos arkivyskupas. Išsp. Commentarios sobre el eatechismo cristiano 1558, Summa conciliorum et pontificium 1546.

2) Venustiano (1859 — 1920) 1917 — 1920 Meksikos prezidentas, kuris I pas. karo metu laikėsi griežto neutraliteto. 1920 generolo Obregono šalininkų nužudytas.

Carrara šiaurės Italijos miestas Apuos Alpių klonyje, 7 km nuo Ligurijos įlankos. 28.000 gyventojų (.1953). Plačiai žinomas dėl balto marmoro laužyklų, kur 400 skaldyklose jo per metus išimama apie 300.000 tonų. C. marmoras vartojamas skulptūros kūriniams. Daugumas C. gyventojų verčiasi marmoro pramone. Veikia skulptūros akademija, muzėjus, kelios marmoro dirbinių amatų mokyklos.

Carré (pr.) ketvirtainis, kvadratas. Ket-virta'iniškai sustatytas kariuomenės dalinys.

Carrel Alexis (1873-1944) prancūzų chirurgas. 1903—1906 dirbo Chicagos universiteto laboratorijoje, 1906—1939 iNew Yorke Rockefellerio institute — Institute for Medical Research. Pasižymėjo gyvulių kraujo indų ir organų transplantacija bei kraujo transfuzija. Už darbą Suture of Blood, Vessels and Transplantations of Organs gavo 1912 Nobelio medicinos premiją. Išsp. Man the Unknown 1935, su Lindbergu The Culture of Organs 1938, Reflections on Life, La prière 1944.

Carreno de Miranda Juan (1614—1685) ispanų tapytojas; Velasquezo mokinys ir padėjėjas, nuo 1660 karaliaus tapytojas. Paliko daug portretų, primenančių Velasquezo ranką, ir todėl kartais šiam priskiriamų, religinių paveikslų Toledo ir Madrido katedrose.

Carrère John Merven (1858—1911) JAV architektas, nuo 1882 dirbęs New Yorke su Thomasu Hastingsu. Svarbiausieji jo pastatai: New Yorko Public Library, Manhattano tiltas, Carnegie Institution Wa-shingtone, D. C. Rotušės Portlande, Me. ir Patersone, N. J. Yale Memorial Building New Havene, Conn. Buvo vienas iš steigėjų Fin Arts Federation ir Art Commission New Yorke.

Carriera Rosalba (1675—1757) italų tapytoja, portretininkė. Savo darbo pasteliniais portretais (labiausiai Venecijos diduomenės ponių) įsigijo didelės menininkės vardą. Gi iš tikrųjų buvo rokoko gadynės „elegancijos ir pudros” reiškėją. Jos darbų daugiausia Dresdeno galerijoje: 157 pasteliniai portretai ir 17 miniatiūrų.

Carrière Eugene (1849—1906) prancūzų tapytojas ir litografas, impresionistinės— ekspresionistinės krypties; jautrių ir švelnių šeimos, motinystės gyvenimo scenų 'ir psichologinių portretų autorius. Labai savotiškas C. kaloritas ir meninės priemonės: pilkšvomis spalvomis darytos scenos 'ir portretai minkštaformiai. Geriausi jo kūriniai yra LuxemBourgo muzėjuje Paryžiuje: Poeto Verlaine portretas 1891, Motinystė

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai