Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/430

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


Casanova 1) Francesco (1727-1802) gyvenęs Anglijoje, Prancūzijoje, Austrijoje, Italijoje italų dailininkas. Piešė arklius ir kautynių paveikslus. Nuo 1783 gyvendamas Vienoje, maskolių carės Kotrynos II užsakymu piešė rusų kovų sų turkais paveikslus.

2) Giovanni (1725—1798) Francesco (1) brolis, italų avantiūristas. Pašalintas 1743 iš kunigų seminarijos, pradėjo savo avantiūras, lankydamas įvairius kraštus, apsimesdamas žurnalistu, vienuoliu, turistu, pamokslininku, diplomatu, arbitru. Apkaltintas šnipinėjimu, 1755 buvo kalinamas Venecijoje, iš ten pabėgo į Paryžių, kur tapo valstybinės loterijos direktoriumi ir visokiomis suktybėmis prisigijo turtų. 1765 lankėsi Petrapilyje ir Varšuvoje, bet dėl dvikovos turėjo bėgti. 1782 buvo ištremtas iš Venecijos, nuo 1785 ligi mirties gyveno Čekijoje kaip kunigaikščio Waldsteino bibliotekos direktorius. Išsp. Istoria delle turbulenze delle Polonia 1774, Histore de moi mėme 1788, Icosameron 1788—1790. Jo Mémoires išsp. 1826—1838 (lietuviškame vertime trumpa ištrauka išsp. 1929).

Casati Giovanni (g. 1881) italų rašytojas, kunigas. Spausdino lyrinę poeziją ir romanus. Redagavo Scrittori Cattolic'i Italia-ni viventi 1928 (rašytojų žodyną), Diziona-rio degli scrittori d’Italio 1926. Maždaug nuo 1912 redaguoja žurnalą R'ivista di Let-ture. Bibliotekoms ir mokykloms yra parašęs Maunale di Letture.

Cascada Range kalnų grandinė vakarų JAV (Oregone, Washingtone, Kalifornijoje). šiaurėje pereina į Britų Kolumbijos ir Aliaskos kalnynus, pietuose į 'Sierros Neva-dos kalnus. Augščiausios viršūnės Mt. Ta-co.ma 4500 m nuo jūros lygio, Mt. Shasta 4450 m nuo jūros lygio.

Casel Odo (1886—1948) vokiečių benediktinas, liturgininkas ir teologas. 1911 įšventintas kunigu. 1921—1941 redagavo Jahrbuch für Liturgiewissenschaft. Išsp. De philosophorum Graecorum silentio .mystico 1919, Das Gedächtnis des Herrn in der altchrist. Liturgie 1918—1922, Die Liturgie als Mysterienfeier 1922—1923, Die Stellung des Kultmysterium in Christentum 1923 (lietuviško vertimo — Antikinės ir krikščioniškos misterijos. Epifanija religijų istorijos šviesoje — Soter 1928).

ö. Neunheuaer Biographie d. C. O. — La Maison-Dieu 1948.

Casella Alfredo (1883—1947) italų kompozitorius ir pianistas, moderniosios muzikos atstovas. Paryžiuje garsėjo pianistu ir kritiku. Nuo 1917 šv. Cecilijos konservatorijos Romoje direktorius. Parašė baletą La Giara 1924, orkestrui veikalus (Elegia eroica, Pagina di guerra, La Donna serpente — operos fragmentas), mišias, koncertus. Išsp. Evoluzione della musica 1919, Igor Stravinski 1923, Il pianoforte 1937 ir autobiografiją 1932.

Casement Roger (.1864—1916) airių politikas, I pas. karo metu Vokietijos pagelbi-mas, mėgino sukilimą Airijoje, bet pateko į anglų rankas ir už valstybės išdavimą buvo sušaudytas. Ch. E. Curry išleido Roger C. Diaries 1922.

Caserta Italijos miestas, 30 km į šiaurę nuo Neapolio, apie 45.000 gyventojų (1953). 1752—1774 Vanvitellio projektu statyti buvusieji karalių rūmai, vadinami Neapolio Versailles, čia 1945 V 2 vokiečių armijos Italijoje vadovybė pasirašė kapituliacijos aktą.

Casgrain Henri Raymond (1831—1904) Kanados istorikas, rašytojas, baigęs Que-beco kunigų seminariją. Išsp. Légendes canadiennes 1861, Histoire de la Mère Marie de l’Incarnation 1864, Les pionniers canadiens 1876, Pélegrinage au pays d’Evan-geline 1887.

Casimiri Raffaele (1880—1943) italų dirigentas ir kompozitorius, bažnytinės muzikos propagatorius. 1822 įkūrė vad. Siksto kapelos chorą ir su tuo choru keliavo po įvairius kraštus. Parašė daug kūrinių bažnytiniams chorams. XV—XVII a. polifoninės muzikos gaivintojas.

Casimir-Périer Jean Paul Pierre (1847— 1907) prancūzų politikas, penktasis Prancūzijos respublikos prezidentas. 1876—1894 parlamento atstovas, 1890—1892 parlamento vicepirmininkas, 1893—1894 ministeris pirmininkas ir užsienių reikalų ministeris. 1894 išrinktas prezidentu tuojau po jo pir-matako Sadi-Carnoto nužudymo. 1895 I 16 dėl kairiųjų opozicijos prieš jį atsisakė, užleidęs vietą naujai išrinktam prezidentui Feliksui Faure’iui. 1895—1907 C. P. vengė kištis politikon, tik dalyvavo liudytoju Dreifuso byloje.

Caslon William (1692—1766) anglų raidžių liejėjas, sugalvojęs savo raidžių ir spaudmenų stilių, vartotą Anglijoje ir JAV ligi XIX a. pabaigos.

Caspar Erich (1879—1935) vokiečių istorikas, popiežių istorijos tyrinėtojas. Išsp. Geschichte des Papsttums 1930—1933, Hermann von Salza und die Gründung des Deutschordenstaats 1924.

Caspiolosa Kessleri ž. Silkės.

Cassa ž. Kasa.

Cassadö Gaspar (g. 1897) ispanų violončelistas, Casalso mokinys. Parašė eilė veikalų violončelei ir orkestrui.

Cassat Mary (1845—1926) JAV tapytoja, impresionistinės srovės atstovė. Gyveno Prancūzijoje ir buvo tapytojų Degas’o ir Manet’o įtakoje. Daug paveikslų nupiešė iš moterų gyvenimo: Jauna motina, Motina ir vaikas, Moderni moteris, Arbatos metas.

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai