Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/5

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS III TOMO SKYRIŲ REDAKTORIAI

IR BENDRADARBIAI

Aistis, Jonas, dr.

Ališauskas, K., ats. pulk. (karo skyriaus redaktorius)

Alseika, Vytautas (filmas)

Alseikaitė-Gimbutienė, Marija, dr.

Andriukaitis, Jonas

Andrius, Juozas, ats. pik. (kartografijos ir geodezijos skyriaus redaktorius)

Armalis, Adolfas Augustinas, Vytautas

Avižonis, Konstantinas, dr. prof. (Rusijos ir Lenkijos istorijos skyr. redaktorius)

Bagdonas, Apolinaras Petras

Balys, Jonas dr. prof. (tautosakos ir tautotyros skyriaus redaktorius)

Bankauskas, Mečys

Barauskas, Kazimieras

Bieliajus, Vytautas

Bendorius, Antanas (geografijos skyriaus redaktorius)

Bylaitis, Gediminas Jonas, dr.

Blekaitis, Jurgis Biržiška, Mykolas, prof.

Biržiška, Vaclovas, prof. (vyr. redaktorius)

Biržiška, Viktoras, prof. (matematikos skyriaus redaktorius)

Blazas, Henrikas

Brazdžionis, Bernardas (visuotinės literatūros skyriaus redaktorius)

Būtėnas, Petras Butkys, Česlovas, prof.

Cicėnas, Jeronimas

čibas, D.

Čibiras, Kazimieras

Čepėnas, Pranas (naujųjų amžių istorijos skyriaus redaktorius)

Černius, Jonas, ats. gen.

Dačinskas J.

Dagys, P., kun.

Damusis, Adolfas, dr. prof. (cheminės technologijos skyriaus redaktorius)

Dargis, Leonas Gečas, Stasys

Gidžiūnas, Viktoras, O. F. M., kun. dr.

Gimbutas, Jurgis, dr. inž. (statybos skyriaus redaktorius)

Girnius, Juozas, dr. (filosofijos skyriaus redaktorius)

Gudelis, Martynas

Ivinskis, Zenonas, dr. prof.

Jakštas, Juozas, dr. prof. (viduriniųjų amžių istorijos skyriaus redaktorius)

Jasaitis, Domas, dr, (medicinos skyriaus redaktorius)

Jasaitis, Viktoras, dr.

Jonikas, Petras, dr. prof.

Jucaitis, Pranas, dr. prof. (chemijos skyriaus redaktorius)

Juchnevičius, Antanas, adv.

Juodikis, Jonas, dr.

Juškaitis, P. J., kun.

Kačinskas, Leonas

Kairys, Steponas (farmacinės chemijos skyriaus redaktorius)

Kavolis, Vytautas

Keblinskienė, K.

Keturakis, Andrius, adv. (sporto skyriaus redaktorius)

Kolupaila, Steponas, prof. (hidrologijos ir hidrografijos skyriaus redaktorius)

Končius, Ignas, prof. (fizikos skyriaus redaktorius)

Kriščiukaitis, Kazys, doc. (architektūros skyriaus redaktorius)

Kulbokienė, Veronika

Kviklys, Bronius

Lašas, L.

Lekys, J.

Leonas, J.

Literskis, Vladas (minerologijos ir paleontologijos skyriaus redaktorius)

Liuima, A. S. J.

Maciūnas, Vincas, dr. prof.

Manelis, Vytas, dr. prof.

Masaitis, Česlovas, prof.

Matjoška, Antanas

Mažeika, Povilas, dr. (okeanografijos ir jūrininkystės skyriaus redaktorius)

Mažiulis, Antanas (etnografijos skyriaus redaktorius)

Merkis, K.

Michelsonas, St.

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai