Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/6

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


Mikelėnas, J., dr.

Mockus, Kazys Mockus, S.

Motiejūnas, Juozas, dr. prof. (veterinarijos skyriaus redaktorius)

Motuzas, A.

Musteikis, A., dr.

Nauburas, Martins

Noreika, Vaclovas Novickienė, Birutė

Pajaujis, Juozas, dr. (ekonomikos skyriaus redaktorius)

Paršeliūnas, J., doc.

Paplauskas-Ramūnas, A., dr. prof.

Pauperas, J., kun. (protestantų teologijos skyriaus redaktorius)

Pažemeckas, Juozas Petrauskaitė, E.

Pilka, Stasys Povilaitis, B., dr. prof.

Prunskis, Juozas, kun. dr. (žurnalistikos skyriaus redaktorius)

Puzinas, Jonas, dr. prof. (archeologijos skyriaus redaktorius)

Rannit, Alexis

Rauktys, Juozas, prof. (miškininkystės skyriaus redaktorius)

Regelis, K., prof. (botanikos skyriaus redaktorius)

Rimašauskas, Jonas (lietuvių tautos martirologija okupacijų metais)

Rukuiža, A., prof.

Rukša, A., dr. prof.

R.užancovas, Aleksandras

Saldukas, Ignas, dr. (geofizika)

Saldukienė, Birutė

Salys, Antanas, dr. prof.

Santvaras, Stasys (teatro skyriaus redaktorius)

Siskinas, V.

Skardžius, Pranas, dr. prof.

Sruogienė, Vanda, dr. (Lietuvos istorijos skyriaus redaktorė)

Stanka, Vladas, prof.

Šapoka, Adolfas, dr. prof.

ščesnulevičius, K. (žuvininkystės skyriaus redaktorius)

Šidlauskaitė, A., dr.

Tamulaitis, St.

Vaičiulaitis, Antanas

Vaidelys, Jonas

Vaišnora, Juozas, M. I. C., kun. dr. (katalikų teologijos skyriaus redaktorius)

Vasiliauskas, Antanas, dr. prof. (padedamųjų istorijos mokslų skyriaus redaktorius)

Vėbra, Juozas, dr. prof.

Vengris, Jonas, dr. prof.

Viščinis, Petras

Zeliauskas, Juozas, kun. dr.

žemaitis, V.

Žilevičius, Juozas, L. M. prof. (muzikos skyriaus redaktorius)

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai