Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/7

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


LIETUVIU ENCIKLOPEDIJOS III TOMO SVARBESNIEJI STRAIPSNIAI

IR JŲ AUTORIAI

Birutė (J. Jakštas)

Birža (J. Pajaujis)

Biržai

Biržų apskritis (A. Bendorius)

Bismutas (Pr. Jucaitis)

Bismuto junginiai (Pr. Jucaitis)

Bitė etnologijoje (A. Mažiulis)

Bitis Adomas (Ve. Biržiška)

Biudžetas

Bizantija (J. Jakštas)

Bizantijos kanonų teisė (kun. J. Vaišnora, M. I. C.)

Bizantijos liturgija (kun. Vaišnora, M.I.C.)

Bizauskas Pranciškus (T. V. Gidžiūnas, O.F. M.)

Blodustas (J. Rauktys)

Blogis (J. Girnius)

Blombergo lietuviai (St. Tamulaitis, A. P. Bagdonas)

Blondel Maurice (J. Girnius)

Bogotos lietuviai (E. Petrauskaitė)

Boja (A. Mažeika)

Boksas (K. Merkis)

Boliviečių literatūra (P. Gaučys)

Bombonešis (A. Motuzas)

Bonnos lietuviai (V. Sruogienė)

Boraginaceae (J. Rauktys)

Boraksas (Pr. Jucaitis)

Boro junginiai (Pr. Jucaitis)

Bosco (A.Paplauskas-Ramūnas)

Bostono lietuviai Botanika (K. Regelis)

Botanikos istorija (K. Regelis)

Botaninė analizė (J. Vengris)

Bože caria chrani (M. Biržiška)

Bradfordo lietuviai (K. Barauskas)

Braižyba (J. Andrius)

Bramanizmas (V. Stanka)

Bramaputra (St. Kolupaila)

Branduolys (B. Povilaitis)

Brangieji akmens

Brangumo indeksai (A. Armalis)

Braškės (J. Paršeliūnas)

Braunschweigo lietuviai (č. Butkys)

Brazdžionis Bernardas (J. Aistis)


Brazilija (V. Siskinas, Pr. Čepėnas, K. Čibiras)

Brazilų literatūra (P. Gaučys)

Brazys Teodoras (Ve. Biržiška)

Brendimas (A. Šidlauskaitė)

Brendimo amžius (V. Kavolis)

Brenšteinas (Ve. Biržiška)

Breslaujos apskritis (St. Kolupaila ir J. Puzinas)

Bretkūnas Jonas (Ve. Biržiška)

Bretonų literatūra (B. Brazdžionis)

Breviorius (kun. J. Vaišnora, M.I.C.)

Bridgeporto lietuviai (H. Blazas)

Briedžiai

Briežuolė (St. Kolupaila)

Brisbane lietuviai

Britų imperija (A. Bendorius)

Brocktono lietuviai (P. Viščinis ir K. Keblinskienė)

Brolava (A. Mažiulis)

Brooklyn (A. Bendorius)

Bruckner Aleksander (Pr. Skardžius)

Brugmann Friedrich Kari (Pr. Skardžius)

Bruno šventieji (kun. J. Vaišnora, M. I. C.)

Būdas senovės lietuvių (M. Biržiška)

Budizmas (V. Stanka)

Būga Kazimieras (Pr. Skardžius)

Būgas (St. Kolupaila)

Bukas (J. Rauktys)

Budriūnas Antanas, Bronius, Motiejus (J. Žilevičius)

Buhalterija (M. Bankauskas ir J. Juodikis)

Bulgarija (geografija) V. Siskinas Bulgarų kalba (Pr. Skardžius)

Bulla in coena Domini (Ve. Biržiška)

Bulvės (B. Povilaitis)

Būna (J. Vėbra)

Bunkeris (J. Černius)

Burba Aleksandras (Ve. Biržiška)

Burbiškiu piliakalnis (J. Puzinas)

Burė (A. Mažeika)

Buriavimas (A. Mažeika)

Buriavimo sportas (B. Stundžia)

Burma (V. Siskinas)

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai