Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE04.djvu/5

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


IV TOME RAŠIUSIEJI SKYRIŲ REDAKTORIAI IR BENDRADARBIAI

Adamkavičius, Voldemaras

Ališauskas, Kazys, ats. pik. (karo skyriaus redaktorius)

Alseika, Vytautas (filmas)

Andrius, Juozas, ats. pik. (kartografija ir geodezija)

Ašoklis Z.

Avižonis, Konstantinas, dr. prof. (Rusijos ir Lenkijos istorija)

Balcevičė, B.

Balčiūnas, Jurgis, dr.

Balčiūnas, Petras

Balys, Jonas, dr. prof. (tautosakos ir tautyros skyriaus redaktorius)

Barėnas, Kazimieras

Barzdukas, Stasys

Bendorius, Antanas (geografijos skyriaus redaktorius)

Bieliauskas, Vytautas, dr. prof. (psichologijos skyriaus redaktorius)

Biržiška, M ykolas, prof.

Biržiška, Vaclovas, prof.

Binkevičius, Edm.

Blekaitis, Jurgis (slavų literatūros)

Brazaitis, Juozas, p rof.

Brazdžionis, Bernardas (visuotinė literatūra)

Brinkis, Zigmas, dr.

Būtėnas, Petras

Butkys, Česlovas, prof.

čaplinskas, Jonas

Čepėnas, Pranas (naujųjų amžių istorijos skyriaus redaktorius)

čibas, Daumantas

Čibiras, Kazimieras (P. Amerikos lietuviai)

čipkus, Alfonsas

čyvas, Matas, kun. dr.

Dačinskas, Juozas, inž.

Dambriūnas, Leonardas

Darnusis, Adolfas, dr. doc. (cheminės technologijos skyriaus redaktorius)

Daniliauskas, Juozas Vincentas, inž., adj.

Dargis, Leonardas

Daugintis, P.

Demikis, Vytautas, kun.

Dobrovolskis, Jonas (biologija)

Gabrys, Juozas, dr. prof.

Gaida, Pranas, kun. dr.

Gaučys, Povilas

Gidžiūnas, Viktoras, O. F . M ., kun. dr.

Gimbutas, Jurgis, dr. inž. (statybos skyriaus redaktorius)

Girnius, Juozas, dr. (filosofijos skyriaus re­daktorius)

Grinius, Jonas, dr. doc.

Gudėnas, Kazys, dr.

Gutauskas, Jonas, kun. dr.

Ignaitis, Vc.

Ignatonis, Jeronimas

Ivinskis, Zenonas, dr. prof.

Jakštas, Juozas, dr. prof. (viduramžių istorijos skyriaus redaktorius)

Jasaitis, Domas, dr. (medicinos skyriaus re­daktorius)

Jasaitis, Viktoras, dr.

Jucaitis, Pranas, dr. prof. (chemijos skyriaus redaktorius)

Jurgėla, Petras

Jurkus, Paulius

Jurskis, Alfonsas, inž. doc. (elektrotechni­kos skyriaus redaktorius)

Juška, Antanas, kun. dr.

Juškys, J.

Kačinskas, Henrikas

Kairys, Steponas (farmacinė chemija)

Kaminskas, Petras

Kardelis, Jonas

Karys, Jonas K. (numizmatika)

Karpius, Kazys

Katarskis, Vaclovas, kun.

Kavolis, Vytautas

Keturakis, Andrius, adv. (sporto skyriaus redaktorius)

Kolupailaitė, Eugenija

Kolupaila, Steponas, prof. (hidrologijos ir hidrografijos skyriaus redaktorius)

Končius, Ignas, prof. (fizikos skyriaus redaktorius)

Kriščiukaitis, Kazys, doc. (architektūros skyriaus redaktorius)

Kulbokienė, Veronika (Vilniaus kraštas)

Kuprionis, Jonas, doc.

Kviklys, Bronius

Laucevičiūtė, Aleksandra

Lingis, Juozas (skandinavų kraštai)

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai