Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE07.djvu/4

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis buvo peržiūrėtas
LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS REDAKTORIAI:


Antanas Bendorius, Pranas Čepėnas, Juozas Girnius, Vincas Maciūnas, Jonas Puzinas


Kalbos taisytojas Petras BūtėnasGARBĖS KOMITETAS:


Prel. Jonas Balkūnas, prof. J. Kaminskas, prof. Vincas Kanauka, prof . Steponas

Kolupaila, prof. Kazys Pakštas, Vytautas Širvydas, prof. Jonas Vengris, dr. A. Želvys


Teisės patarėjas C. Kalinauskas

šiame tome Ga iki Gego redagavo Jonas Puzinas ir nuo Gego Pranas Čepėnas

Copyright 1956 by Lietuvių Enciklopedijos Leidykla


Printed in the United States of America 1956
Leidėjas Juozas Kapočius

Foto darbus atliko Daumantas Čibas ir Vaclovas Noreika

Nugarėlę ir emblemą darė J. Steponavičius

Technikinė priežiūra ir laužymas — Kazys Simanavičius

Tekstus linotipu rinko Petras Pilka

Spausdinta nuosavoje spaustuvėje

Leidyklos ir redakcijos adresas:

265 C Street, South Boston 27, Mass., USA

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai