Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE01.djvu/320

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


mentan airiams palankų įstatymo projektą, kurio priėmimą sutrukdė prasi-lėjęs karas. 1915 sudarė koalicinį liberalų ir konservatorių kabinetą. 1916 savo vietą užleido pioyd George’ui. įšsp. Occasional addresses 1915, Genesis of the War 1923, Studies and sketches 1924, My forty years of parliament 1926. 1912 išsp. autobiografiją.

Assab p. Eritrėjos uostas r. Afrikoje, 1870 įst. ir 1880 atitekęs italams, kurie jį valdė Ilgi II Pasaulinio karo pabaigos. A. 7000 gyventojų.

Assam r. Indijos valstybė į rytus nuo Gango upės, Brahmaputros upyne. 137.350 km.2 ploto su 9,2 mil. gyventojų (1951). Sostinė Shillong. .1947 p. vak. dalis atiteko Pakistanui. Kalbama 75 kalbomis-tarmė-mis. Klimatas drėgnas ir karštas, ir dėl to dažnai čia siaučia cholera ir geltonasis drugys. Džiunglėse yra tigrų ir dramblių, šiaurinėje dalyje, Himalajų papėdėje, yra lietingiausia pasaulio vieta, kur iškrinta ligi 12.500 mm kritulių. Iškasama akmens anglies ir naftos.

Assamij kalba iš sanskrito kilusi nauja indų kalba, kuria kalba a. 2,2 mil. žmonių, gyvenančių š. Assame. Turi ir bengalų rašmenimis rašytą literatūrą. Ta kalba rašė labiausiai žinomas jų poetas Padmanath Gohain Borua.

Assaslnai mahometonų politinė tikybinė sekta, anksčiau vadinta Hašašin, nuo hašišo, kurį tos sektos nariai vartojo savo ti-biniam uolumui pakelti. Įst. 1090 Hassan-ibin-Sabbah. Vartodama savo tikslams pasiekti slaptas žudynes, buvo baisi ir stipresnėms valstybėms. Nuo 1272 ji atsisakė savo politinių siekimų, tačiau kaip religinė sekta išliko ligi mūsų laikų Libanone, Irane, Indijoje.

Assava, arba Assauniai, Maž. Lietuvos Gerduvos mstl. Bažnyčia statyta dar 1406 Konrado Jungingeno.

Asselijn 1) Tomas (1620—1701) olandų poetas, parašęs Jan Klaas. Raštai išl. 1878..

2) Johann (1610—1652) olandų tapytojas, piešęs Claude Loraino įtakoje.

Assemani 1) Juozas Simanas (1687—1768) Sirijos maronitas, ėjęs mokslus Romoje ir popiežiaus Klemento XI siunčiamas, Egipte bei Sirijoje supirkęs per 2000 rankraščių Vatikano bibliotekai ir juos aprašęs 1719—1728 išsp. Bibliotheca orientalis. Buvo Vatikano bibliotekos vedėjas. Jo atvežtas XI—XIII a. slaviškų evangelijų rankraštis vadinamas jo vardu.

2) Steponas Evodius (1707 — 1782) pirmojo broliavaikis, šiam mirus, Vatikano bibliotekininkas, parūpino Biblio-thecae Mediceo—Laurentianae et Palati-nae cod'ium manuscriptum catalogus 1742.

Assemblée (pr. susirinkimas). 1)Prancūzijoje prieš Didž. Prancūzų revoliuciją buvo šaukiamos luominės provincijų A. (A. provinciale). Iš tų luominių A. 1789 susidarė tautinė atstovybė konstitucijai nustatyti ir priimti (A. nationale constituante), o 1791 —1792 A. nationale législative. Panašiai 1848 revoliucijos metu susirinko A. législative, 1871—1875 A. nationale, kuri nustatė naują politinę santvarką, pagal kurią Prancūzijos respublikos senatas, drauge su atstovų rūmais sudaro A. nationale, bet nuo 1946 vien tiktai parlamentas sudaro A. nationale.

2) Baleto pas-šuolis su pakelta ir ištiesta į šoną koja, pasibaigiąs vad. penkta baleto pozicija.

Assen Olandijos mst., Drentes prov. sostinė. 24.000 gyv. (1950).

Asser Tobias Mykolas Karolis (.1838 IV 29 — 1913 VII 29) olandų teisininkas, nuo 1862 Athenaeųmo, nuo 1876 Amsterdamo univ. prof., nuo 1893 valstybės tarybos narys. 1869 kartu su Jacquemynsu ir Westlake įk. Revue du droit international et de législation comparée (pradžioje Archives de droit internationale). Vienas Insitut de droit international kūrėjų. 1893, 1894, 1900 ir 1904 jo iniciatyva ir vadovaujant Haago-je buvo šaukiamos tarptautinės privatinės teisės konferencijos. Išsp. Schets van het Nederlandsche handelsrecht 131908, Schets van het international Privatrecht 1879, La convention de la Hage du 14 novembre 1896 relative à la procédure civile 1901, La codification du droit international privé 1901. 1911 gavo Nobelio taikos premiją.

Assertorinis spręsmas, kuris išreiškia sąryšį tikrovėje. Kanto įvestas terminas.

Assesor Rusijoje dar XVIII a. tai buvo žemutinio policijos teismo posėdininkai. Lietuvai patekus rusų valdžion, šie posėdi-ninkai buvo vad. A., kurių žinioje buvo žemesnieji policijos tarnautoj ai-kliuč valčiai. 1837 posėdininkai buvo pakeisti skiriamais gubernijos valdybos, o paskiau gubernatorių pristavais, kurie ligi 1915 paprastai buvo ir toliau vad. asesoriais.

Assiniboiine 1) Kanados upė, Raudonosios (Red River) kair. intakas, 724 km ilgio. Įteka netoli Vinipego ež. Baseino plotas 195.800 km2.

2) Kanados Britų Kolumbijos prov. kalnas prie Albertos pasienio, 3690 m aukščio.

Assirija ž. Asirija.

Lord Asquith

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai