Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/389

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


Butte JAV Montanos valstybės miestas. Uolų kalnuose. 33.250 gyventojų (1950). Aukso, sidabro, vario, cinko kasyklos. Kasyklų valstybinė mokykla. Iškastą metalų rūdą lydant, apylinkių kalnuose buvo išnaikinti miškai.

Buturlin Dimitrij (1790—1849) rusų karo istorikas. 1848—1849 cenzūros komiteto pirmininkas. Išsp. Voennaja istorija pocho-dov rossijan v XVIII veke 1819—1823, Istorija smutnago vrameni 1846—1847, Istorija našestvija imp. Napoleona na Rossiju 1823 —1838.

Butvydas Vincentas (1841 Žvingių par.— 1912 XI 13 Vilniuje) kunigas. Mokėsi Šiaulių gimnazijoje ir Varnių kunigų seminarijoje, 1868 įšventintas kunigu ir paskirtas vikaru į Pagramantį, čia stojo į vysk. Valančiaus sudarytą slaptą organizaciją lietuviškiems spaudiniams platinti. Policijai ją susekus, 1870 XII 28 buvo areštuotas ir išgabentas į Vilniaus kalėjimą. Dėl to platinimo iškeltoje byloje jis buvo įtrauktas, bet dėl įrodomosios medžiagos trūkumo po kelių mėnesių iš kalėjimo buvo išleistas, tik, administracijai reikalaujant, bausmės buvo iškeltas iš Žemaičių į Vilniaus vyskupiją. čia jis buvo Žiežmarių vikaru, Marcinkonių filialistu, nuo 1879 Birštono klebonu, 1883—1912 Stakliškių klebonu.

Butvilą 1) Danielius (1600 Žemaitijoje — 1682 I 10 ’Naugardėlyje) Lietuvos jėzuitas. 1631 stojo į jėzuitus. 1648 Vilniuje įgijo teologijos daktaro laipsnį. 1661 buvo Kražių kolegijos rektorius, 1663—1666 Vilniaus akademijos rektorius. Išsp. Oratio in laudern primorum decem Patrum S. J. 1640. Parašė mokyklinę dramą Architectu-ra fraudium 1670 ir keletą kitų tikybinių raštų ir prakalbų. Jam besant akademijos bibliotekininku, iš bibliotekos buvo pavogta vad. „Tvardovskio biblija”, vėliau atsiradusi Krokuvoje, dėl kurios buvo sukurta eilė įvairių legendų.

2) Vladislovas (g. 1891 Raseinių aps. Juodeikių k.) kunigas visuomenininkas. Mokėsi 1904—1908 Telšių vidurinėje mokykloje, 1910—1915 Kauno kunigų se-narijoje. 1915 įšventintas kunigu. I pas. karo metu būdamas Utenos vikaru, per 10 lietuviškų mokyklų suorganizavo. 1918 įkū rė Saulės progimnaziją, kurioje buvo mokytoju, vėliau direktoriumi, nuo 1923 dvejų metų mokytojų kursų prie tos progimnazijos vedėju. Keletą metų dirbo Utenos apskrities švietimo komisijoje ir buvo Utenos apskrities tarybos pirmininku. 1919 Panevėžio atskiro batalio.no kapelionas, 1920 —1921 Lietuvos Gynimo Komiteto Utenos skyriaus pirmininkas, 1923 šaulių Sąjungos Utenos rinktinės pirmininkas. Vedė chorą, Šiaulių ir Panevėžio pavasarininkų kongresuose laimėjusį pirmąsias premijas.

1926—1927 S. Daukanto Kaune seminarijos dėstytojas ir kurį laiką kunigų seminarijos prefektas. 1927 baigė teologijos filosofijos fakultetą. Nuo 1928 K. V. C. Panevėžio rajono vedėjas. 1930 — 1932 Panevėžio katedros klebonas, nuo 1932 Panevėžio katedros kapitulos kanauninkas ir vyskupijos kurijos kancleris. Bendradarbiavo Laisvėje, Ganytojuje, Panevėžio Garse, Panevėžio Balse, Tiesos Kelyje, Ryte. Išsp. Katalikų veikimas K. V. C. skyriuose 1930, Katalikiškoji Akcija parapijose 1932, Tiesos fronte (straipsnių rinkinys) 1936, Ką Dievas sujungė, žmogus neperskiria 1938.

Butzbach vakarų Vokietijos miestas Hes-sene, 9500 gyventojų. Stovi Taunaus kalnyno pakraštyje su iš romėnų laikų išlikusiais įtvirtinimais. Miestą supa XII a. mūro siena. 1947 VI 20 iš Frankfurto į B. kareivines buvo perkelta pereinamoji tremtinių stovykla. Per ją išvyko pirmosios lietuvių tremtinių grupės į Australiją, Kanadą, Venecuelą ir daug lietuvių į JAV.

Buxhovden Albert (miręs 1229) Bremeno kanauninkas, 1198 atsikėlęs į Livoniją, nuo 1199 buvęs pirmasis Livonijos vyskupas. 1201 įkūrė Rygą. 1202 įkūrė kardininkų ordiną ir naujas vyskupijas Latvijoje, Žiemgaloje ir Saaremaa (Eželio) saloje. Organizavo kryžiaus karus prieš Pabaltijo tautas.

Buxtehude žiemvakarių Vokietijos miestas į pievakarius nuo Hamburgo. 14.000 gyventojų (1953). Didelės skerdyklos, dažytojų mokykla, XIII a. gotikos bažnyčia; 1273 gavo miesto teises. Buvo DP stovykla su amatų mokykla.

Buxton Anglijos Derby grafijos kurortas; 19.500 gyventojų (1951). Radioaktyvūs mineralinio vandens šaltiniai (280 C), požemio urvai. 1948 B. ir apylinkėse įsikūrė koks 20 lietuvių. 1948 IV 4 įsteigtas D. Britanijos Lietuvių 'Sąjungos skyrius. Nuo 1953 jam vadovauja Alf. Norvaišas.

Buzaraisčio durpynas Vilniaus aps. Ne-■menčynės vi. 110 ha ploto, 2 m gylio, gero durpėjimo, vidutinio kelmingumo. Pelkė 222 ha augštutinio tipo.

Buzau 1) Rumunijos upė, Sereto dešinysis intakas; 300 km ilgio, teka per Valakiją.

2) Rumunijos miestas prie B. upės, 43.400 gyventojų (1948). Naftos rafinerijos, metalo, spirito, malūnų pramonė.

Buzdiganas (turk.) geležinė ar plieninė, turkų kilmės lazdelė-ginklas su bumbulu gale. XV—XVII a. ją vartojo Lenkijos ir Lietuvos kariuomenės rotmistrai ir kiti karininkai, dalims vadovaudami ir įsakymus siuntinėdami. B. bumbulas būdavo kampuotas arba kriaušės pavidalo, papuoštas ašutais ir plunksnomis.

Buzek Josef (1873—1936) lenkų mokslininkas, nuo 1905 Lvivo universiteto ad-

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai