Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE02.djvu/110

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
01:41, 6 liepos 2013 versija, sukurta ArunasP (Aptarimas | indėlis)
(skirt) ←Prieš tai buvusi versija | žiūrėti esamą versiją (skirt) | Kita versija → (skirt)
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


jungtas su kitais Molėtų grupės ežerais. 8 km į rytus nuo Molėtų mstl. Rytinėje dalyje siauras ščiūrių rago pusiasalis skiria B. L. nuo gretimo Juodojo Lakajo ež., su kuriuo jį jungia 100 m pločio sąsiauris Pertenis. B. L. paviršiaus plotas 6,8 km2. Paviršiaus altitudė 146,5 m nuo j. 1. Į B. L. iš Rašių ež. įteka Raselė, iš Stirnių ež. Tramis, iš Urkio ež. Urkė. Seniau iš š. vak. su B. L. jungėsi Siesarties ež. Dabar ties Kamužių k. yra užtvanka, kuri palaiko Siesarties ež. paviršių a. 0,6 m augščiau už B. L. ir nukreipia vandenį į Molėtų malūną ir į Siesarties upę. Per Pertenį vanduo iš B. L. patenka į Juodąjį Lakąją ir toliau į Lakajos upę. Ežere yra trys mažos salos ir kelios įlankos. 1933 matavimais giliausioji vieta — 46 m rasta ties Mindūnų k. B. L. labai žuvingas — lig 25 žuvų rūšių. B. L. yra iš gražiausiųjų Lietuvos ežerų. Įdomiausios vietos: Kamužės bukta, Pervalka tarp B. L. ir Juodojo Lakajo, Kumelpa-lankis (trm. Kumelpalunkis), Grusių ragas. Per Juodojo Lakajo ež. B. L. yra sujungtas su Kerojos, Išnarų, Geloto ir Galo-nos ež.

Baltasis metalas savo savybėmis ir sudėtimi į babitą panašus alavo, stibio ir vario lydinys.

Baltasis Nilas (Bahr ei Abiad) 'Nilo augš-tupys Afrikoje į p. nuo Chartumo. Tikrasis B. N. yra nuo Bahr ei Ghazalio ir Bahr ei Ghebelo santakos ligi Mėlynojo Nilo. žemutinis. B. N. tarpas turi 964 km. Iš deši-nosios jis gauna Bahr Sobatą. Nuo tos vietos B. N. teka tiesiai į šiaurę. B. N. vadina ir augštesnę Nilo dalį nuo No ež. ligi Alberto ež. 1166 km ilgio. Nuo Kit upės ligi No ež. B. N. a. 600 km teka pelkynais ir drėgnomis stepėmis. Tarp .Nimule ir Kit upės B. N. turi daug krioklių, ir netinka laivams plaukti. Tikrasis B.'N. 400—1000 m pločio teka dykuma ir laivams tinka. Didžiausias vandens debitas ties Chartumu 1400 mVsek. Baseinas 1.659.000 km2.

A. E. Hurst The Nile 1952.

Baltasis puvinys bulvių liga nuo lieliaus (Fusarium) grybo sporų. B. P. pagautos bulvės apauga baltais, melsvais arba rausvais pažliugusiais kuokšteliais. Toks bulvės gumbas paprastai būva raukšlėtas, apipuvęs, skylėtas.

Baltasis varnas. Bibliografijoje ir bibliofilijoje B. V. vadina kiekvieną labai retą knygą, ypač jei ji buvo spausdinta nedidelio egzempliorių skaičiaus. B. V. daug senųjų lietuviškų knygų tarpe. Pvz. Mažvydo 1566 ir 1570 giesmynų tėra išlikęs vienas egz., tiek pat ir 1642 Slavočinskio giesmyno. 1660—1663 Chilinskio Biblijos vertimo buvo išlikę trys korektūriniai egz., kurių vienas jau yra dingęs. Tebuvo žinomas vienintelis 1595 Daukšos katekizmo egz., bet ir tas yra dingęs. Lietuviškaisiais B. V. būtų galima laikyti beveik kiekvieną XVI-XVII a., iš dalies ir XVIII a. knygą, kurių kiekvienas egz. yra rūpestingai sužym.mas. Bet lietuviškųjų B. V. būta ir XIX ir net XX a. 1875 pirmosios JAV išspausdintos lietuviškos knygos — Tvarausko Tlumocziaus arba Slovvniko, sudegusio Shamokino spaustuvėje, tėra išlikęs v.enintelis egz. VDU bibliotekoje Kaune. 1900 Šliūpo Latvių tauta kitkart ir sziandien knygai sudegus Plymouth, Pa. knygų rišykloje, tebuvo išlikę jos du egzemplioriai pas autorių ir leidėją, kurie vėliau pateko į LUB biblioteką ir į Centrinę Biblioteką Kaune. Daug B. V. pagamino vokiečių ir bolševikų okupacijos Lietuvoje, kada okupantai naikino ne tik ištisas bibliotekas, bet ir ką tik išspausdintų naujų knygų visą leidmį (pvz. 1940 bolševikai sunaikino visą Mykolo Biržiškos Vilniaus reikalu Amerikos Lietuvoje leidinį, iš kurio vos keli egzemplioriai tepasisekė išgelbėti). B. V. yra ir visi beveik slapti spaudiniai, įvairių okupacijų metais leidžiamieji. Bet v. Europos antikvarinėje knygų prekyboje B. V. kartais paverčiamos ir knygos su daugiau išlikusių egzempliorių. Antikvariatai šitaip daro, norėdami tų knygų kainą daugeriopai pakelti.

Baltas miškas arba Belos miškas Ukmergės aps. Pabaisko vi. 60 ha ploto. Auga uosis, beržas, drebulė. Dirva priesmėlio.

Baltašaknė (Polygonatum) lelijiečių (Li-liaceae) šeimos miškuose auganti žolė, kaimo moterų vartojama kregždenoms nuo veido pašalinti. Iš to augalo mėsingų šaknų sunkia kosmetinį vandenį ir tepalą. Lietuvoje auga Polygonatum officinale Mcench ir Polygonatum multifiotum Allioni.

Baltašiškiai k. Nemuno kair. krante, žemiau Druskininkų, čia smiltynuose surasta labai daug titnaginių akmens amžiaus dirbinių, net ir ankstyvosios svidrinės kultūros liekanų.

Baltaz&r de Pėsčia porrežiaus nuneik’s Lietuvoje ir Lenkijoje. 1478 buvo atkustas spausti Kazimierą Jogailaiiį, tuomet veikusį prieš vengrų karalių Motiejų Korviną. O tuo tarpu popiežius stengėsi suburti Europos katalikiškąsias valstybes su turkais ir husitais kovoti. B. net buvo iškeikęs, Kazim;erą bei jo sūnų Vladislovą, o palaikiusius Korviną prieš Kazimierą kryžiuočius atleido nuo 14SS Tomo sutarties pasižadėjimų.

Baltazaras (taip pat ir Belsazaras) 1) babiloniškasis pranašo Danieliaus vardas.

2) Pagal Danieliaus knygas, paskutinysis babiloniečių valstybės nužudytasis valdovas (625—538 pr. Kr.), 538 mudams ir persams paėmus Babiloną. B. žinomas dar ir iš paslaptingų, Danieliaus jo pražūčiai išaiškintų, paskutinės puotos metu sienoje pasirodžiusių žodžių: Mane, thekel, phares. Daug vėliau B. vardas buvo perkeltas ir vienam

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5604-0=5604 wiki spaudos ženklai).
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai