Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/163

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
18:00, 18 gruodžio 2013 versija, sukurta ArunasP (Aptarimas | indėlis) (Not proofread)
(skirt) ←Prieš tai buvusi versija | žiūrėti esamą versiją (skirt) | Kita versija → (skirt)
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


tovėse buvo vartojama smilkalams, o dabar ją vartoja bažnyčiose.

Boškovič 1) Ivan (1834—1892) serbų kalbininkas ir literatūros istorikas, Belgrado tautinės bibliotekos direktorius. Išsp. Pisma o kniževnosti srpskoj i hrvatskoj 1892, Mission du peuple serbe dans la question d’Orient ,1886. Jo raštai Skupleni spisi 1887.

2) Stojan (1833—1892) serbų istorikas ir politikas. 1875 ir 1879—1880 švietimo ministeris. ‘Išsp. Slike iz srpske istorije 1882, Slike iz vremena reformacije 1885.

Botagas (gudų batog) — rimbas.

Botagas 1) 1914 —1915 L. Jakavičiaus Rygoje leistas juokų laikraštis.

2) „Savaitinis spaudos organas liūdnai nusiteikusių piliečių ūpui pakelti”. 1933 P. Jociaus pradėtas leisti humoro laikraštis Kaune.

Botallio takas — lot. duetus arteriosus Botalli — embrioninio periodo plaučių arterijos su aortos lanku anastozomas. Gimus ir plaučiams pradėjus veikti, takas užanka, ir lieka tik fibrozinis, vad. Botallio, raištis (ligamentum arteriorum Botallii).

Botama Lenos upės dešinysis intakas Sibire, 480 km ilgio.

Botany Bay sekli įlanka rytų Australijoje, 8 km į pietus nuo Sydney’o. Ją aptiko 1770 Cook. 1788 A. Philipps siūlė čia krante įkurti miestą, bet pasitenkinta kriminalistų kolonijos įsteigimu. Įlanką praminė 1771 J. Banks dėl gausios pakraščių augalijos.

Botanika (gr. botane — augalas) mokslas apie augalus, sistemintas rinkinys visų žinių apie augaliją bandymų ir stebėjimų keliu. Atsižvelgus į tai, kas yra tyrinėjimo dalykas (paskiras augalas ar augalų bendruomenė — visa augalija) ir kokie yra tyrinėjimo uždaviniai, botanikos mokslas galima suskirstyti šitokia schema, (ž. 164 psl.).

Kiekviena šios lentelės B. dalis susidaro iš mokslinės ir iš taikomosios šakos. Mokslinė šaka tiria visus augalus ir visomis mokslo problemomis, nepaisydama augalų naudingumo ir reikšmės kasdieniniame gyvenime. Taikomoji šaka tiria tiktai kultūrinius augalus arba tokius laukinius augalus, kurie reikšmingi žmogui arba šiaip ar taip yra susiję su jo gyvenimu, pvz. miškų .medžiai, piktžolės. Tad galime skirti gryną, arba mokslinę B., nuo taikomosios B. Betgi jos yra glaudžiai viena su kita susijusios. B. mokslas turi glaudžių saitų su kitais mokslais. Fizika ir chemija yra augalų fiziologijos pagrindas. Meteorologija, klimatologija ir geologija yra reikalingos augalų geografijai studijuoti. Tyrinėjimams yra sudaryta tam tikra metodika. Mažiems augalams tyrinėti vartojami mikroskopai, fiziologijos tyrinėjimams vartojami specialūs aparatai. Augalų sistematikui reikalingi herbariumai, t. y. džiovintų augalų rinkiniai ir lupos. Augalų geografas studijuoja pasitaikančių veiksnių reikšmę augalams, pvz. klimato ir dirvos sąlygas. Fitosociologai renka medžiagą ekskursijose, paleobotanikas kaupia medžiagą iš senų laikotarpių liekanų, pvz. iš akmens anglies. Be to, jis atlieka gręžimus durpynuose ir studijuoja augalų liekanas 'durpėse. Augalų anatomas studijuoja mikroskopinę augalų struktūrą. Genetikas gauna savo duomenis, augindamas augalus sode.

E. Strasburger Lehrbuch der B. fiir Hoehschulen 25 leid. 1951; O. Schmeil Leitfaden der Botanik 49 leid. 1934.

Botanika farmacinė taikomosios botanikos šaka, viena iš pagrindinių farmakog-nozijos dalių. Ją sudaro vaistinių augalų sistematika, morfologija, anatomija, fiziologija, citologija, genetika, patologija ir geografija.

Botanika taikomoji yra B. mokslo dalis, tirianti kultūrinius ir šiaip reikalingus žmogui augalus. Taikomųjų augalų sistematika yra žemės ūkio augalų, miško medžių (dendrologija), piktžolių, dekoracinių augalų, skoninių, pluoštinių, dažinių, vaistinių augalų sistematika. Taikomųjų augalų morfologija apima farmakognoziją. Taikomosios augalų fiziologijos dalis yra žemės ūkio chemija, tirianti ž. ū. augalų maitinimąsi ir dirvožemį. Taikomoji augalų gene-netika, ar paveldėjimas, kitaip vad. selekcija, kurios uždavinys yra žemės ūkio ir kitų augalų veislių ir atmainų gavimas; Tai yra viena iš svarbiausiųjų žemės ūkio šakų. paskirtoji specialiai selekcijos stotims. Taikomųjų augalų .chorologija arba geografija apima žemės ūkio, vaistinių ir kt. augalų geografinį išsiplatinimą. Taikomųjų augalų ekologijai priklauso fiziologiniai, biologiniai ir ekologiniai kultūrinių augalų stebėjimai. Taikomųjų augalų paleobotanikai priklauso, pvz., priešistorinių laikų javų (piliakalniuose) tyrinėjimai. Taikomųjų augalų bendruomenių tyrinėjimai apima kultūrinių augalų bendruomenių klasifikaciją, morfologiją, fiziologiją, chorologiją, genetiką, ekologiją ir paleofitosociologiją, pvz. laukų, pievų, durpynų ir miškų. Miškininkystė, durpynų mokslas yra iš dalies taikomųjų augalų fitosociologija. T. B. anksčiau buvo vadinama ekonomine B., arba žemės ūkio B. Be žemės ūkio, miškininkystės ir sodininkystės selekcijos tyrimų institutų ir stočių, yra dar T. B. institutai, pvz. VVashingtone JAV Bureau of plant industry. T. B. šaka yra žemės ūkio augalų B. ir farmaceutinė B., sodininkystė

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai