Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE01.djvu/307

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Pereiti į navigaciją Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

bas, siekiąs išorinėmis priemonėmis pagerinti gyventojų sveikatą.

Asepsis (gr.) aseptika, žaizdų gydymo būdas, kada žaizda saugojama nuo mikroorganizmų. Medžiaga ir instrumentai, kurie susiduria su žaizda, virinami, rankos mazgojamos bakterijų žudomaisiais skysčiais ir kt.

Aserbeidžanas ž. Azerbeidžanas.

Asesorių teismas D. L. Kunigaikštijoje įvairių koleginių teismų teisėjai buvo vad. asesoriais, bet A. T. pavadinimas tebuvo taikomas didž. kun—čio dvaro teismui ir 1791 įsteigtam aukščiausiam miestų apeliaciniam teismui. Sudarius 1581 vyr. Lietuvos tribunolą, paties didž. kun—čio ir aukštųjų valdininkų teismams paliko galutinis sprendimas tų bylų, kurios nepriklausė Vyr. Tribunolo kompetencijai. Jau 1584 A. T. skiriami valdininkai buvo vad. asesoriais. 1764 Stanislovas Augustas išleido Lietuvos ir Lenkijos A. T. sutvarkymo įstatymą, bet kadangi bendras Lenkijai ir Lietuvai teismas dėl nevienodo teismo proceso abiejose valstybėse sudarydavo nepatogumų, 1766 buvo išleistas atskiras Lietuvos A. T. sutvarkymo įstatymas. Prie A. T. buvo ir 12 prisiekusiųjų advokatų ( patronų). 1791 ketverių metų seimui sutvarkius miestų teismus, aukščiausias apeliacinis miestų teismas buvo pavadintas A. T. ir jau nebuvo surištas su didž. kun—čio dvaru, turėjo nuolatinę būstinę Vilniuje; jo sudėtin įeidavo: kancleris, vienas senatorių, 4 seimo renkami bajorai ir 4 miestiečiai, kurie teturėjo nusveriantį balsą sprendžiant miestiečių bylas, o sprendžiant vienų bajorų bylas, balso visai neturėjo.

Asevičius Vincas (1896 VII 27 Višč'iakai-myje, Alvito vi. — 1942 III 9 Panemunėje) ats. pik. lt. 1917 baigė Veiverių mok. sem., 19.19 karo mokyklą, 1924 Aukšt. Kar. Kursus. 1920—1939 tarnavo šarvuočių dalyse, Kauno komendantūroje, intendantūroje. Plačiai bendradarbiavo mūsų karinėje spaudoje (Karyje ir kt.), tarp kita ko ten išspausdinęs Iš šarvuotininko atsiminimų, Netolimą praeitį prisimnus ir kt. 1939 išėjo į atasrgą.

Asfaltas (gr. asfaltos, lot. bitumen) žemės derva su kai kuriomis mineralinėmis priemaišomis. Pati derva juodos spalvos, žemoje temperatūroje gana kieta ir kiek trapi, šildoma minkštėja ir a. 1000 C lydosi ir leidžia būdingą dervos kvapą. Gana grynas A. gaunamas Trinidado saloj, Mirties jūros pakraščiuose ir kt. Dažniau pasitaiko bitumo primirkusių uolų. A. akmuo: smiltainiai, kalkiniai akmens ar

mergelis su 10—20% bitumo. Blogesnės rūšies A. gaminamas primaišant akmens anglių dervos. A. surogatų yra daug, įvairiais vardais (meksfaltas ir kt.). Daugiau- sia A. vartojamas gatvėms ir keliams grįsti, taip pat patalpų grindims lieti, sienoms izoliuoti nuo įžemio vandens ir kitoms izoliacijoms.

Asfiksija (gr.) uždusimas dėl trūkumo deguonies įkvėpuojamame į plaučius ore arba dėl išorinių mechaninių bei vidaus priežaščių, kurios sudaro kliūtis orui patekti į plaučius. Apskritai, A. gali įvykti, jei gyvas organizmas patenka į neturinčią deguonies atmosferą, jei krūtinės ląsta ir pilvo sritis mechaniškai suspausta, jei veikia kitos mechaninės priežastys.

Asgeirsson Asgeir (g. 1894) Islandijos prezidentas. 1918—1926 mokytojų instituto dėstytojas. Nuo 1923 sd partijos atstovas parlamente. 1930—1952 ėjo ministerių bei ministerio pirmininko pareigas. .1952 išrinktas prezidentų.

Asgord senovės kronikininkų minima pilis Lietuvoje, į rytus nuo kuršmarių. T. 'Narbutas manė, kad tai buvusi vikingų pilis Minijos ir Asės upių santakoje.

Asihburnham John (1797 — 1878) anglų lordas, išgarsėjęs bibliofilas, iš Libri ir Barrois supirkęs didžiausią rankraščių kolekciją, kuri, kaip vėliau paaiškėjo, didele dalimi buvo išvogta iš Prancūzijos ir Italijos bibliotekų. Jam mirus, anglų valdžia iš A. sūnaus atpirko nevogtus rankraščius, o 1884 italų valdžia kitus, išskyrus pavogtus Prancūzijoje. Dėl tų visų rankraščių kilusi polemika leido ir pačius rankraščius geriau 'ištirti.

Ashburton vak. Australijos upė, 750 km ilgio. Sausros metu visai išdžiūsta.

Aslieville JAV N. Carolinos valst. mst. 53.000 gyv. (1950).

Ashfortl Kent grafystės Anglijoje mst. 24.000 gyv. (1951). Anglių kasyklos.

Ashland JAV Kentucky valst. miestas. 31.000 gyv. (1950). Vilnonių audinių, baldų, metalo pramonė.

Ashley William (1860—1927) anglų istorikas ir ekonomistas. Toronto, Harvardo ir Birminghamo univ. prof. Išsp. Introduction to English Economie History and The-ory 1888—1893, The Tariff Problem 41920, Economie Organisation of England 1914, The Business Economies 1926.

Ashmole Elias (1617 — 1692) anglų mokslininkas, polih'istoras. Savo senienų rinkinį užrašė Oksfordo univ., ir ten iš to rink. buvo sudarytas Ashmolean Muséum.

Ashtabula JAV Ohio valst. mst. 23.000 gyv. (1950).

Ashton 1) u n d e r Lyne Anglijos pramoningas mst. Lancastero grafystėje. 49.000 gyv. Manchesterio priemiestis.

2) A. — in M a k e r f i e ld Lanca-shire grafijos Anglijoje mst. 23.000 gyv. Akmens anglies kasyklos.

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5215-0=5215 wiki spaudos ženklai).