Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE01.djvu/319

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Pereiti į navigaciją Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

jo pjese Vaidelote 1893. Priklausė latvių literatūros vad. Naujajai srovei. Išsp. eilėraščių rinkinius Sarkanas pukes 1897, Dve-seles krėslą 1904, Žiedu klepis 1911, Izples-ti sparni 1920, Raganų nakts 1923, Asteru laika 1927. Dramos: Neaizsniegts merkis 1895, Sidraba škidrauts .1904, Aspazija 1923, Zalša ligava 1927 ir kt. 1920—1923 buvo išleistas trečias jos visų raštų leidimas.

Aspektai vad. planetų vietos regimoje dangaus sferoje. Iš A. senovėje astrologai darydavo savo pranašavimus. A. būva:

1) konjunkcija-susijungimas, kai dvi planetos susitinka viename Zodiako ženkle;

2) kvadratūra, kai regimas tarp dviejų planetų atstumas siekia 90ū; 3) opozicija, kai dvi planetos atsistoja priešinguose Zodiako ženkluose; 4) sustojimas, kai planetos pakeičia Zodiako ženkluose savo judėjimą ir 5) elongacija arba didžiausioji elon-gacija, kai Merkuras arba Venera labiausiai nuo saulės nutolsta.

Aspektas (lot.) požiūris; būdas, kuriuo dalykas mums pasirodo.

Aspelenia J. Lasickio De diis Samag'ita-rum, sudarytame pasirėmus Laskovskio pasakojimais, žemaičių dievų sąraše minima kaip angularis diva. Vėlesnieji lietuvių mitologijos tyrinėtojai — Akelaitis, A. Mierzynski, Usener, Solmsen ir Mannhart pateikdavo čia įvairių aiškinimų ir to vardo įvairių transkripcijų (Ažpelenė, Ažupe-lenė), nors greičiausiai, kaip ir kitos Lasickio pateiktos tariamosios žemaičių dievybės, tai tebuvęs jo nesuprastas lietuviškas žodis,pvz. užpečkis, užpelenė.

Aspelmi Johann Reinhold (1842 VIII 1— 1915 V 29) suomių proistorės tyrinėtojas ir kalbininkas, tyrinėjęs Rusijos šiaurės ir Sibiro gyventojų proistorę ir laikomas suomių proistorės mokslo kfirėju. 1877—1884 redagavo mokslo žurnalą Antiquités du Nord Finno—Ugrienne.

Aspemlos, Bizantijos Primupolis, senovės Pamfilijos mst. ties Eurimedono upe. Išliko griuvėsiai.

Asper Hans (1499—1571) Šveicarijos m'i-niatiūristas ir medžio raižytojas, Holbeino sekėjas.

Aspergillus pelėsių grybų gentis iš Asco-mycetes, auga ant negyvų organinių medžiagų, ant vaisių, duonos ir 1.1. ir juos padengia konidijų nešiotojais. A. herbario-rum žalios spalvos. A. Orhyzae sukelia spirito rūgimą ir Japonijoje vartojama ryžių vyno (sake) gamyboje. A. niger ir A. funigatus yra žmogaus ausies parazitai.

Asperula ž. Krapylaitis.

Asphod'elus Liliaceae šeimos ilgamečiai augalai. Auga Europoje ir Viduržemio jūros srityje; iš viso a. 10 rūšių. A. albus L. išauga ligi 1 m aukščio, baltais žiedais; sodina kapinėse liūdesiui išreikšti. A. Lute-us, arba Asphodeline lutea Reich, gražia-žiedis augalas, geltonais žiedais. Abi rūšys tinka kultūrai.

Aspidium ž. Papartis.

Aspiracija (lot. aspiratio) .1) geidimas, siekimas, tikėjimasis.

2) A. kalboje priebalsių b, p, d, t, g, k ištarimas su h pribalsiu, vad. priedvasiu. Patys priebalsiai: bh, ph ir kt. vad. prie-dvasinia'is, aspiruotais, arba aspiratomis.

Aspiraeinė pneumonija plaučių uždegimas dėl pakliuvusių į kvėpuojamus organus maisto dalelių, seilių arba kitų pašalinių kūnų.

Aspirantas (lot. aspiro — siekiu) asmuo, kuris ko nors siekia, kandidatas, kuris rengiasi kuriai nors vietai, tarnybai arba laipsniui. Lietuvos kariuomenėje nuo 1926 buvo įvesta A. tarnyba atsargos karininkams paruošti. Į A., kurie atlikdavo pradžioje 12 mėnesių, o paskiau 15 mėnesių apmokymą Karo Mokykloje, buvo priimami 18—29 metų amžiaus asmens, baigę nemažiau kaip vidurinę arba jai tolygią mokyklą. Gerai atlikę stažą ir išlaikę išleidžiamuosius egzaminus, jie buvo pakeliami atsargos jaunesniaisiais leitenantais ir paleidžiami atsargon. Ligi 1939 buvo išleista 13 A. laidų.

Aspiratorius 1) aparatas oro srovei arba praskiesto oro erdvei sudaryti.

2) Mašina grūdams prieš malimą valyti. Sukamų sparnų sudaryta oro srovė pašalina pelus, dulkes ir kt. ir tuo pat metu rūšiuoja grūdus pagal didumą ir lyginamąjį svorį.

Aspirinas acetylsalicilinė rūgštis, vaistas, vartojamas karščiui ir skausmams mažinti.

Aspius rapax ž. Salotis.

Asplénium ž. Kalnarūtė.

Asplund 1) Eric Gunnar (.1885— 1940) švedų architektas, 1927 pastatęs Stockholmo valstybinę biblioteką ir 1930 Stockholmo parodos pastatus.

,2 Cari (g. 1890) švedų poetas ir meno istorikas. Išsp. Daphne, Silverbron 1936, Anders Zorn 1921, Ivar Arosenius 1928, Carl Eldh 1943 ir kt.

Aspromonte Kalabrijos kalnynas p. Italijoje; aukščiausia viršūnė Montalto 1958 m aukščio.

Aspropotamo dabartinis Acheloo, Graikijos upės vardas.

Asquith Herbert Henry (1852 —1928) anglų politikas, liberalų partijos vadas. 1886—1918 parlamento narys. 1892—-1895 Gladstone—Rosebery kabineto vid. reik. min. Anglų-būrų karo metu rėmė Cham-berlaino imperialistinę politiką. 1905 finansų min., 1908 min. pirmininkas. 1911 A. kabinetui pasisekė susiaurinti parlamento lordų rūmų veto teisę. 1913 įnešė parla-

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5112-0=5112 wiki spaudos ženklai).